Co je to?
Odborný výraz, definice slova Rezistor. Co znamená slovo Rezistor z kategorie Technika?

Co je Rezistor?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Rezistor?

Rezistor, laicky nazývaný odpor, je součástka elektrického obvodu, která je pasivní a má pouze jednu vlastnost, kterou je právě odpor. Pomocí rezistoru se snižuje velikost elektrického proudu v obvodu nebo se snižuje napětí. Může fungovat jako topný článek, popřípadě jako tester pro generátor nebo být součástí integrovaných obvodů.
Rezistory jsou buď pevné nebo proměnné. U pevných rezistorů je odpor pevně daný, u proměnných se mohou hodnoty odporu v určitém rozmezí měnit.


Co je to Rezistor? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Rezistor. Co znamená slovo Rezistor z kategorie Technika?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento text (Rezistor) můžete sdílet s přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pojem Rezistor patří do kategorie technika

Klíčová slova: co to je, popis, definice, slovník, definice pojmu, formulace, pojem, odborný výraz, co znamená, přesný význam, wiki, heslo, technika, význam pojmu, názvosloví, terminus technicus, co je to Rezistor?, terminologie


Pojem Rezistor je v kategorii technika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Rezistor píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Rezistory se také mohou používat jako topné články, testovací zátěže pro generátory apod. Rezistory rozdělujeme na pevné a proměnné. Pevné rezistory mají pevně danou hodnotu odporu, která se mírně mění pouze v závislosti na teplotě, procházejícím proudem a životnosti rezistoru. U proměnných rezistorů můžeme měnit jeho fyzikální veličinu (odpor) v určitém rozsahu, ty se používají k plynulému upravení činnosti dalších částí obvodu - potenciometry nebo odporové trimry. (např. nastavení hlasitosti, stmívání svítidel, nastavení teploty apod.), nebo jako senzory teploty (termistory), napětí (varistory), světla (fotorezistory), síly nebo chemických procesů.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rezistor ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Rezistor ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít Rezistor ve Wikislovníku

Najít heslo Rezistor na Google obrázcích

Najít výraz Rezistor ve Wikizdrojích

Zkusit najít frázi Rezistor ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Rezistor například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste zjistili co je to Rezistor? resp. co přesně označuje termín Rezistor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rezistor, odpověď na dotaz co je to Rezistor?. Víte např. kdo to je Suzanne Vega? Znáte a víte kdo je Eva Kleinová? Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Texty neaktualizujeme pravidelně. v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v technika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.