Co je to?
Definice výrazu, termínu Rezistor. Co znamená odborný pojem Rezistor z kategorie Technika?

Co je to Rezistor? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Rezistor

Rezistor, laicky nazývaný odpor, je součástka elektrického obvodu, která je pasivní a má pouze jednu vlastnost, kterou je právě odpor. Pomocí rezistoru se snižuje velikost elektrického proudu v obvodu nebo se snižuje napětí. Může fungovat jako topný článek, popřípadě jako tester pro generátor nebo být součástí integrovaných obvodů.
Rezistory jsou buď pevné nebo proměnné. U pevných rezistorů je odpor pevně daný, u proměnných se mohou hodnoty odporu v určitém rozmezí měnit.


Co je to Rezistor? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Rezistor. Co znamená odborný pojem Rezistor z kategorie Technika?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Rezistor) můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Rezistor patří do kategorie Technika

Klíčová slova: Technika, terminologie, wiki, význam slova, informace, termín, definice pojmu, lexikon, vysvětlení, synonymum, význam, slovník, názvosloví, co to je, slovo, terminus technicus, heslo, co je to Rezistor?


Pojem Rezistor je v kategorii Technika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Rezistor? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Rezistory se také mohou používat jako topné články, testovací zátěže pro generátory apod. Rezistory rozdělujeme na pevné a proměnné. Pevné rezistory mají pevně danou hodnotu odporu, která se mírně mění pouze v závislosti na teplotě, procházejícím proudem a životnosti rezistoru. U proměnných rezistorů můžeme měnit jeho fyzikální veličinu (odpor) v určitém rozsahu, ty se používají k plynulému upravení činnosti dalších částí obvodu - potenciometry nebo odporové trimry. (např. nastavení hlasitosti, stmívání svítidel, nastavení teploty apod.), nebo jako senzory teploty (termistory), napětí (varistory), světla (fotorezistory), síly nebo chemických procesů.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz Rezistor na Google.cz

Vyhledat slovo Rezistor ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Rezistor na Youtube

Vyhledat termín Rezistor ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Rezistor ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rezistor ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Rezistor například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Rezistor? resp. co znamená slovo Rezistor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rezistor, odpověď na dotaz co je to Rezistor?. Víte např. kdo to je Whistleblower? Znáte a víte kdo je Luterán? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Technika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.