Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Rezistor. Co znamená pojem Rezistor z kategorie Technika?

Co to je Rezistor? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Rezistor?

Rezistor, laicky nazývaný odpor, je součástka elektrického obvodu, která je pasivní a má pouze jednu vlastnost, kterou je právě odpor. Pomocí rezistoru se snižuje velikost elektrického proudu v obvodu nebo se snižuje napětí. Může fungovat jako topný článek, popřípadě jako tester pro generátor nebo být součástí integrovaných obvodů.
Rezistory jsou buď pevné nebo proměnné. U pevných rezistorů je odpor pevně daný, u proměnných se mohou hodnoty odporu v určitém rozmezí měnit.


Co je to Rezistor? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Rezistor. Co znamená pojem Rezistor z kategorie Technika?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Rezistor můžete sdílet s dalšími osobami na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Rezistor je v kategorii technika

Klíčová slova: formulace, synonymum, vysvětlení, heslo, co to je, informace, význam pojmu, přesný význam, co je to Rezistor?, význam slova, definice pojmu, co znamená, odborné názvosloví, termín, terminus technicus, význam, slovník, pojem


Pojem Rezistor je v kategorii technika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Rezistor?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Rezistory se také mohou používat jako topné články, testovací zátěže pro generátory apod. Rezistory rozdělujeme na pevné a proměnné. Pevné rezistory mají pevně danou hodnotu odporu, která se mírně mění pouze v závislosti na teplotě, procházejícím proudem a životnosti rezistoru. U proměnných rezistorů můžeme měnit jeho fyzikální veličinu (odpor) v určitém rozsahu, ty se používají k plynulému upravení činnosti dalších částí obvodu - potenciometry nebo odporové trimry. (např. nastavení hlasitosti, stmívání svítidel, nastavení teploty apod.), nebo jako senzory teploty (termistory), napětí (varistory), světla (fotorezistory), síly nebo chemických procesů.

Více informací o pojmu Rezistor lze najít v následujících zdrojích

Hledat termín Rezistor ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Rezistor ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Rezistor ve Wikislovníku

Zkusit najít frázi Rezistor ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Rezistor ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rezistor ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Rezistor například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Rezistor? resp. co se přesně ukrývá za slovem Rezistor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rezistor, odpověď na dotaz co je to Rezistor?. Víte např. kdo to je Karel Kahovec? Znáte a víte kdo je Edwin Hubble? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Rezistor v jiné sekci než technika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.