Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda

Klíčová slova: terminologie, slovník, význam slova, význam, odborný výraz, informace, přesný význam, pojem, co to je, wiki, definice pojmu, co je to Nebezpečný odpad?, vysvětlení, Příroda, lexikon, definice, termín, heslo


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Nebezpečný odpad? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Další zdroje informací

Hledat slovo Nebezpečný odpad ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Nebezpečný odpad ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Nebezpečný odpad ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Nebezpečný odpad ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Nebezpečný odpad ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Nebezpečný odpad ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Nebezpečný odpad? resp. jaká je definice slova Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Christopher Nolan? Znáte a víte kdo je Rami Malek? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Příroda). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.