Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda

Klíčová slova: význam pojmu, definice, terminologie, co to je, termín, přesný výraz, terminus technicus, význam, názvosloví, co znamená, co je to Nebezpečný odpad?, odborný výraz, synonymum, popis, Příroda, informace, slovník, Nebezpečný odpad


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Nebezpečný odpad?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem Nebezpečný odpad na Youtube

Zkusit najít slovo Nebezpečný odpad ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Nebezpečný odpad ve Wikislovníku

Najít slovo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nebezpečný odpad ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Nebezpečný odpad na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Nebezpečný odpad? resp. co znamená výraz Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Student? Znáte a víte kdo je Žalobce? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Příroda U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.