Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Nebezpečný odpad) můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Nebezpečný odpad patří do kategorie Příroda

Klíčová slova: co znamená, popis, odborné názvosloví, význam slova, definice pojmu, vysvětlení, terminologie, definice, Nebezpečný odpad, přesný význam, slovo, názvosloví, Příroda, formulace, terminus technicus, termín, co je to Nebezpečný odpad?, odborný výraz


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Nebezpečný odpad?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Jiné zdroje informací o pojmu Nebezpečný odpad

Najít výraz Nebezpečný odpad ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Nebezpečný odpad ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Nebezpečný odpad na Google.cz

Hledat heslo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Nebezpečný odpad na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Nebezpečný odpad? resp. co přesně znamená slovo Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Josef Čapek? Znáte a víte kdo je Jaroslav Haščák? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Příroda). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.