Co je to?
Definice výrazu Nebezpečný odpad. Co znamená odborný pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je Nebezpečný odpad? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Definice výrazu Nebezpečný odpad. Co znamená odborný pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Chyby vyhrazeny. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Nebezpečný odpad můžete samozřejmě sdílet s kolegy na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Nebezpečný odpad je v sekci příroda

Klíčová slova: formulace, co to je, význam slova, význam, význam pojmu, informace, přesný výraz, popis, pojem, vysvětlení, heslo, Nebezpečný odpad, co je to Nebezpečný odpad?, názvosloví, definice pojmu, příroda, příroda, terminologie


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Nebezpečný odpad?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Pro více informací o heslu Nebezpečný odpad zkuste navštívit tyto odkazy

Vyhledat termín Nebezpečný odpad na Google.cz

Zkusit najít Nebezpečný odpad ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Nebezpečný odpad ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Nebezpečný odpad ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nebezpečný odpad ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Nebezpečný odpad? resp. jaký je význam slova Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Kvartetista? Znáte a víte kdo je Vlastimil Harapes? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci příroda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.