Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Uvedené informace jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Nebezpečný odpad? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda

Klíčová slova: pojem, přesný význam, odborné názvosloví, význam pojmu, terminologie, význam slova, terminus technicus, informace, význam, termín, synonymum, wiki, co znamená, přesný výraz, slovo, co to je, Nebezpečný odpad, heslo


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Nebezpečný odpad?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Více informací o slovu Nebezpečný odpad doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nebezpečný odpad ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nebezpečný odpad ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Nebezpečný odpad ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Nebezpečný odpad ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Nebezpečný odpad ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Nebezpečný odpad? resp. co přesně označuje termín Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Sebevrah? Znáte a víte kdo je Žalobce? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Nebezpečný odpad hledat i v jiných kategoriích (než Příroda) U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.