Co je to?
Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Nebezpečný odpad můžete samozřejmě sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Nebezpečný odpad je v sekci Příroda

Klíčová slova: co je to Nebezpečný odpad?, synonymum, slovo, formulace, popis, terminus technicus, termín, definice, informace, terminologie, pojem, odborný výraz, Příroda, význam pojmu, heslo, přesný význam, význam, odborné názvosloví


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Nebezpečný odpad?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Linky na další online zdroje

Hledat videa s názvem Nebezpečný odpad na Youtube

Hledat pojem Nebezpečný odpad ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Nebezpečný odpad ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nebezpečný odpad ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Nebezpečný odpad na Google.cz

Zkusit najít slovo Nebezpečný odpad ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Nebezpečný odpad? resp. jaký je význam slova Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Martin Rota? Znáte a víte kdo je Žalobce? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Příroda. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.