Co je to?
Odborný výraz, definice slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je taková kategorie odpadu, která zahrnuje látky a materiály, u nichž hrozí, že mohou způsobit poškození nebo znečištění přírody, ohrozit zdraví lidí a živočichů nebo nesou další ekologická rizika. S nebezpečným odpadem musí být nakládáno podle platné legislativy. Patří sem celá řada chemických látek, baterie, ropné produkty, použitý zdravotnický materiál, těkavé látky a podobně.


Co je to Nebezpečný odpad? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Nebezpečný odpad. Co znamená pojem Nebezpečný odpad z kategorie Příroda?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Nebezpečný odpad patří do sekce příroda

Klíčová slova: názvosloví, definice, odborné názvosloví, význam slova, informace, co znamená, Nebezpečný odpad, přesný výraz, wiki, definice pojmu, termín, synonymum, co je to Nebezpečný odpad?, terminus technicus, terminologie, příroda, odborný výraz, lexikon


Pojem Nebezpečný odpad je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Nebezpečný odpad?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Další informační zdroje

Vyhledat slovo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Nebezpečný odpad ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Nebezpečný odpad ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Nebezpečný odpad na Youtube

Najít slovo Nebezpečný odpad ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Nebezpečný odpad na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nebezpečný odpad například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Nebezpečný odpad? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Nebezpečný odpad? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nebezpečný odpad, odpověď na dotaz co je to Nebezpečný odpad?. Víte např. kdo to je Snacha? Znáte a víte kdo je David Prachař? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než příroda). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.