Co je to?
Definice odborného termínu, slova Přímá řeč. Co znamená pojem Přímá řeč z kategorie Český jazyk?

Co je to Přímá řeč? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Přímá řeč?

Přímá řeč je v textu doslovným přepisem toho, co někdo řekl. V umělecké literatuře se samozřejmě nejedná o doslovnou citaci, ale o to, co nějaké postavě přisuzujeme jako pronesený výrok. Přímá řeč je vždy v uvozovkách a buď před ní, nebo za ní bývá uvozovací věta, tedy doplňující informace o tom, kdo, kdy nebo proč daný výrok pronesl.


Co je to Přímá řeč? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Přímá řeč. Co znamená pojem Přímá řeč z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Přímá řeč patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: význam, odborný výraz, Český jazyk, definice pojmu, termín, vysvětlení, terminus technicus, wiki, názvosloví, formulace, informace, slovo, co to je, popis, slovník, heslo, terminologie, význam pojmu


Pojem Přímá řeč je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Přímá řeč? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Přímá řeč je literární figura, kterou tvoří jedna nebo několik vět vložených do vyprávění jako doslovný citát jiné osoby, než je vypravěč. Je uzavřena v uvozovkách a může být doprovozena uvozovací větou. Pokud uvozovací věta přímou řeč předchází, je oddělena dvojtečkou, pokud je do přímé řeči vložena, odděluje se z obou stran čárkou. Přímá řeč je samozřejmostí v divadelní hře, ve filmu atd.

Další zdroje informací

Hledat videa s názvem Přímá řeč na Youtube

Zkusit najít slovo Přímá řeč ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Přímá řeč ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přímá řeč ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Přímá řeč ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Přímá řeč na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Přímá řeč například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Přímá řeč? resp. co se přesně ukrývá za slovem Přímá řeč? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přímá řeč, odpověď na dotaz co je to Přímá řeč?. Víte např. kdo to je Silvie Dymáková? Znáte a víte kdo je Švagr? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.