Co je to?
Definice odborného termínu, slova Behaviorismus. Co znamená pojem Behaviorismus z kategorie Psychologie?

Co je Behaviorismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Behaviorismus

Behaviorismus je jedním z možných psychologických směrů. Soustředí se na studium jednoduchých a zřetelných vnějších podnětů a odezvy, které mohou být pozorovány a měřeny. Zaměřuje se na kvantitativní data, jako jsou frekvence chování, doba trvání chování a podobné měřitelné aspekty. Behaviorismus bývá také často spojován s pojmy jako podnět a odezva. Podnět vyvolává určitou odezvu, která může být pozitivně nebo negativně posílena, což ovlivňuje budoucí chování. Behavioristé se zajímají o to, jak podněty a posílení ovlivňují učení a formování chování. V rámci behaviorismu se vyvinulo několik teorií a směrů, které se liší ve svých přístupech. Například behaviorální analýza se zaměřuje na studium učení pomocí stimulů a posílení, a behaviorální terapie využívá behavioristické principy k léčbě různých psychologických poruch.
Tento směr bývá často předmětem kritiky. Kritici poukazují na to, že tento přístup nebere v úvahu vnitřní procesy mysli a pocitů, které mohou hrát důležitou roli v našem chování. Behaviorismu je vyčítána také svou omezující povaha a nedostatek komplexnosti při vysvětlování lidského chování.


Co je to Behaviorismus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Behaviorismus. Co znamená pojem Behaviorismus z kategorie Psychologie?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s rodinou a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Behaviorismus patří do sekce psychologie

Klíčová slova: definice pojmu, formulace, slovník, psychologie, co to je, pojem, přesný výraz, názvosloví, definice, lexikon, informace, slovo, termín, popis, co znamená, wiki, přesný význam, význam slova


Pojem Behaviorismus je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Behaviorismus v dalších zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Behaviorismus ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Behaviorismus ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Behaviorismus na Google.cz

Hledat videa s názvem Behaviorismus na Youtube

Hledat frázi Behaviorismus ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Behaviorismus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Behaviorismus například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Behaviorismus? resp. co označuje slovo Behaviorismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Behaviorismus, odpověď na dotaz co je to Behaviorismus?. Víte např. kdo to je Meg Ryan? Znáte a víte kdo je Al-Chorezmí? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je psychologie. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?