Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hygiena. Co znamená slovo Hygiena z kategorie Lékařství?

Co je Hygiena?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Hygiena?

Hygiena je pojem označující dodržování zásad, které mají sloužit prevenci různých onemocnění především infekčního charakteru a také k zachování dobrého zdravotního stavu člověka. Může se jednat i o obor, který zkoumá vše, co ovlivňuje fyzický a psychický stav člověka v souvislosti s jeho pohodou, často se také jedná o pojmenování pro udržování stavu čistoty. Pohled na hygienu může být osobní nebo veřejný. Osobní hlediska znamenají vše, co se týká osoby jednotlivce, tedy kvalitu potravin a nápojů, způsoby stravování, oblékání, pracovních činností, tělesnou čistotu, fyzickou námahu, spánek, užívání návykových látek a obecně celkové duševní zdraví.
Hygiena nahlížená jako veřejná je zaměřena na klimatické podmínky, půdní poměry, bydlení, stavby a stavební materiály, větrání, topení, zpracování odpadů, úroveň lékařské péče od narození až po konec života. Hygiena spolupracuje i s dalšími obory, jako je například epidemiologie. Slovo hygiena se používá v mnoha dalších souvislostech, u osob například stav bez špíny a osobního pachu, u nemocí například likvidace škodlivin, které vznikly působením mikrobů, prevence a izolace nemocí.


Co je to Hygiena? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hygiena. Co znamená slovo Hygiena z kategorie Lékařství?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Hygiena s jinými lidmi na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Hygiena patří do kategorie lékařství

Klíčová slova: terminologie, Hygiena, definice, odborný výraz, přesný význam, přesný výraz, odborné názvosloví, termín, význam, pojem, co znamená, co je to Hygiena?, lexikon, co to je, synonymum, terminus technicus, význam pojmu, formulace


Pojem Hygiena je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hygiena? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hygiena je dodržování zásad pro uchování dobrého zdraví a prevence infekčních onemocnění. V původní terminologii se jednalo o obor zabývající se všemi faktory ovlivňujícími tělesnou i duševní pohodu člověka, současné pojetí může být synonymem pro udržování čistoty.
♦ Z hlediska osobního se hygiena zabývá kvalitou vody a ostatních nápojů, potravin a stravování, oblečením, prací a tělesnou námahou vůbec, spánkem, čistotou těla, užíváním tabáku, narkotik atd. a duševním zdravím.
♦ Z hlediska veřejného se okruh zájmů oboru týká klimatických podmínek, půdy, charakteru stavebních materiálů a uspořádání obydlí, topení, větrání, odstraňování odpadů, lékařských znalostí o výskytu a prevenci chorob až po pohřbívání zemřelých (v tom se dotýká dalšího oboru, kterým je epidemiologie).

Jiné zdroje informací o pojmu Hygiena

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hygiena ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Hygiena ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Hygiena na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hygiena ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Hygiena ve Wikizdrojích

Zkusit najít Hygiena ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hygiena například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v Google obrázcích, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je význam slova Hygiena? resp. jaký je přesný význam slova Hygiena? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hygiena, odpověď na dotaz co je to Hygiena?. Víte např. kdo to je Zmrzlinář? Znáte a víte kdo je Eduard Hrubeš? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než lékařství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie lékařství, Léky, hygiena, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?