Co je to?
Výraz, termín, definice slova Řečnická otázka. Co znamená odborný pojem Řečnická otázka z kategorie Český jazyk?

Co je to Řečnická otázka? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Řečnická otázka?

Řečnická otázka je taková otázka, která je položena, ale řečník na ni neočekává žádnou odpověď. Tato otázka se nazývá řečnická nebo rétorická. Velmi často ji využívají profesionálové, například přednášející, učitelé, politici a další. Setkat se s ní lze i ve zcela běžných hovorech. Řečnická otázka vypadá jako normální tázací věta, má její slovosled a je zakončena otazníkem. Z hlediska významu je však spíše zvoláním, protože na běžnou otázku se většinou ihned odpovídá, což je i pravidlem slušnosti. Na řečnickou otázku si autor většinou odpovídá sám a od ostatních odpověď vůbec nechce. Ten, komu je otázka adresována, se má pouze zamyslet nad tématem.
Řečnická otázka se vyznačuje emocionálním zabarvením. Má zvláštní intonaci, mnohdy vyznává ironicky. Důvodem k nasazení řečnické otázky do proslovu je to, že autor chce vzbudit zájem a u posluchačů vyvolat emoce. Tímto typem otázky lze s posluchači i manipulovat. Po položení této otázky řečník nevyčkává, nechce, aby někdo zkoušel odpovědět. Odpovědí může být i výzva k akci.


Co je to Řečnická otázka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Řečnická otázka. Co znamená odborný pojem Řečnická otázka z kategorie Český jazyk?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Řečnická otázka s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Řečnická otázka se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Český jazyk, formulace, význam pojmu, přesný výraz, termín, co je to Řečnická otázka?, odborný výraz, vysvětlení, názvosloví, význam slova, wiki, přesný význam, pojem, informace, co to je, definice, terminus technicus, lexikon


Pojem Řečnická otázka je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Řečnická otázka? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Řečnická otázka je otázka, která nevyžaduje odpověď a na niž odpověď zpravidla ani není očekávána.
Sémanticky nejde o skutečnou otázku, ale o zvolání. Může být výrazem nejistoty, častěji však bývá užívána profesionálními řečníky (politici, pedagogové). Ti tuto otázku položí a zpravidla si na ni ihned odpovědí. Např.: Nudíš se? Běž si uklidit pokoj!

Další informace o pojmu Řečnická otázka hledejte v níže uvedených zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Řečnická otázka ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Řečnická otázka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Řečnická otázka ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Řečnická otázka ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Řečnická otázka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Řečnická otázka ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Řečnická otázka například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Řečnická otázka? resp. jaký je význam slova Řečnická otázka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Řečnická otázka, odpověď na dotaz co je to Řečnická otázka?. Víte např. kdo to je Stanislav Hložek? Znáte a víte kdo je Mary Poppins? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je Český jazyk. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.