Co je to?
Výraz, termín, definice slova Řečnická otázka. Co znamená odborný pojem Řečnická otázka z kategorie Český jazyk?

Co je Řečnická otázka?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Řečnická otázka

Řečnická otázka je taková otázka, která je položena, ale řečník na ni neočekává žádnou odpověď. Tato otázka se nazývá řečnická nebo rétorická. Velmi často ji využívají profesionálové, například přednášející, učitelé, politici a další. Setkat se s ní lze i ve zcela běžných hovorech. Řečnická otázka vypadá jako normální tázací věta, má její slovosled a je zakončena otazníkem. Z hlediska významu je však spíše zvoláním, protože na běžnou otázku se většinou ihned odpovídá, což je i pravidlem slušnosti. Na řečnickou otázku si autor většinou odpovídá sám a od ostatních odpověď vůbec nechce. Ten, komu je otázka adresována, se má pouze zamyslet nad tématem.
Řečnická otázka se vyznačuje emocionálním zabarvením. Má zvláštní intonaci, mnohdy vyznává ironicky. Důvodem k nasazení řečnické otázky do proslovu je to, že autor chce vzbudit zájem a u posluchačů vyvolat emoce. Tímto typem otázky lze s posluchači i manipulovat. Po položení této otázky řečník nevyčkává, nechce, aby někdo zkoušel odpovědět. Odpovědí může být i výzva k akci.


Co je to Řečnická otázka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Řečnická otázka. Co znamená odborný pojem Řečnická otázka z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Řečnická otázka? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Řečnická otázka je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam, termín, Český jazyk, pojem, lexikon, definice pojmu, terminus technicus, terminologie, názvosloví, přesný výraz, popis, přesný význam, co je to Řečnická otázka?, formulace, význam slova, Český jazyk, slovník, slovo


Pojem Řečnická otázka je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Řečnická otázka dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Řečnická otázka je otázka, která nevyžaduje odpověď a na niž odpověď zpravidla ani není očekávána.
Sémanticky nejde o skutečnou otázku, ale o zvolání. Může být výrazem nejistoty, častěji však bývá užívána profesionálními řečníky (politici, pedagogové). Ti tuto otázku položí a zpravidla si na ni ihned odpovědí. Např.: Nudíš se? Běž si uklidit pokoj!

Více informací o slovu Řečnická otázka doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít výraz Řečnická otázka ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Řečnická otázka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Řečnická otázka ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Řečnická otázka ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Řečnická otázka na Youtube

Najít slovo Řečnická otázka na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Řečnická otázka například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě nyní již víte co znamená Řečnická otázka? resp. co přesně znamená slovo Řečnická otázka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Řečnická otázka, odpověď na dotaz co je to Řečnická otázka?. Víte např. kdo to je Rolník? Znáte a víte kdo je Felix Slováček? Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Řečnická otázka i v jiné kategorii než v Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Český jazyk, velké a, Řečnická otázka, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.