Co je to?
Odborný výraz, definice slova Fosilie. Co znamená pojem Fosilie z kategorie Věda?

Co je to Fosilie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Fosilie

Fosilie čili zkameněliny jsou názvem pro pozůstatky organizmů z pravěku, které se v nějaké podobě zachovaly až doposud. Jsou důkazem existence dávného života na Zemi. Samotné slovo fosilie pochází z latiny, ze slova vykopaný – fossilis. Jako zkamenělina mohou být označovány kosti živočichů, zkamenělé rostliny či celé kmeny stromů, nebo otisky v kameni. Těm se však říká nepravé fosilie. Tento pozůstatek musí být starší, než 10 000 let. Je jedno, zda se jedná o celek nebo část pozůstatku a rozhodující není ani původ živočišný nebo rostlinný. Musí však být zřetelná stavba a tvar organizmů. Může jít i o stopy po činnosti těchto organizmů. Tyto otisky se zachovávají v sedimentech. Většinou se jedná o tvrdší části jako kosti, zuby, schránky nebo i měkčí části těl, které lze nacházet v jemnozrnných sedimentech.
K nejznámějším fosiliím patří pozůstatky živočichů z období pravěku, jako například hlavonožci amoniti, trilobiti, dinosauři a jiní. Fosilie je možno třídit podle velikosti na mikrofosilie, což jsou mikroorganizmy, a makrofosilie, které lze vidět i jen okem. Dalším kritériem pro třídění je zachovalost nebo to, k jaké přeměně u pozůstatku došlo. Jako pravé fosilie jsou označované takové zbytky organizmů, u kterých nedošlo vůbec nebo jen k malé přeměně.


Co je to Fosilie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Fosilie. Co znamená pojem Fosilie z kategorie Věda?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Fosilie s kolegy na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Fosilie je v kategorii věda

Klíčová slova: význam, synonymum, terminus technicus, lexikon, popis, význam slova, terminologie, vysvětlení, Fosilie, co znamená, informace, pojem, definice pojmu, wiki, věda, co to je, formulace, názvosloví


Pojem Fosilie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Fosilie?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Fosilie (nepřesně zkameněliny) jsou v širším slova smyslu zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů nebo jejich stop a výkalů.
Studiem fosilií a fosilních zbytků se zabývá paleontologie. Nejznámějšími fosiliemi jsou například pozůstatky pravěkých živočichů (trilobitů, dinosaurů, mamutů…). Souhrn informací z nalezených fosílií se nazývá fosilní záznam. Pro biostratigrafii i paleontologii jsou důležité především vůdčí fosilie.

Pro další informace o termínu Fosilie zkuste tyto odkazy

Zkusit najít slovo Fosilie ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Fosilie ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Fosilie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Fosilie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Fosilie ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Fosilie na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Fosilie například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Fosilie? resp. co přesně označuje termín Fosilie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fosilie, odpověď na dotaz co je to Fosilie?. Víte např. kdo to je Neoliberál? Znáte a víte kdo je Senior? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je věda. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.