Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Exaktní. Co znamená pojem Exaktní z kategorie Latina?

Co je Exaktní?

Co znamená termín Exaktní? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Exaktní je přídavné jméno latinského původu užívané ve významu přesný. Je používáno i jako odborný termín k označení absolutní přesnosti. Tento typ přesnosti není možno využít v reálných podmínkách, exaktní mohou být pouze abstraktní konstrukce, reálné věci nelze takto přesně změřit.
To, co je exaktní, musí mít takový význam, který je každému odborníkovi zcela jasně pochopitelný. Pojem je používán ve vědách, označovaných jako exaktní, např. matematice a dalších.


Co je to Exaktní? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Exaktní. Co znamená pojem Exaktní z kategorie Latina?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Exaktní se nachází v kategorii latina

Klíčová slova: co znamená, popis, vysvětlení, význam slova, termín, co to je, slovník, wiki, názvosloví, odborný výraz, definice, pojem, přesný výraz, význam pojmu, definice pojmu, terminus technicus, slovo, lexikon


Pojem Exaktní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co označuje termín Exaktní? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný
Jako odborný termín znamená absolutně přesný. Nemůže se tedy vztahovat na reálný svět, ale pouze na abstraktní konstrukce. Důvodem je, že jakékoli měření entit reálného světa vždy poskytuje výsledky s konečnou přesností, i nejpřesnější výrobní technologie je schopna vytvořit výrobky pouze v jistých nenulových tolerancích, nikoli absolutně přesné. S reálným světem nejsme schopni pracovat (přetvářet ho, ani měřit) exaktně[1]. Zmíněné abstraktní konstrukce jsou exaktní, jsou-li exaktně vytyčeny (tj. s nulovou vnitřní vágností jejich významu), tedy tak, že každý s nimi seznámený odborník naprosto přesně (bez jakýchkoli pochyb) ví, co znamenají. Exaktnost oněch abstraktních konstrukcí (říkejme jim exaktní svět) tedy spočívá v přesné a neomylné vazbě lidské psýchy s jejich významem. V některých případech mohou abstraktní konstrukce mít exaktní vztah k dalším entitám exaktního světa, na příklad exaktní a neexaktní řešení v matematice, vztah ke specifickým entitám reálného světa v exaktní vědě, nebo v exaktních hrách apod. Toto je však odlišně chápaná exaktnost, než ta výše uvedená, vztahující se k lidské psýše a zajišťující tak exaktnost uvedených abstraktních konstrukcí.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít Exaktní ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Exaktní ve Wikimedia Commons

Najít výraz Exaktní na Google obrázcích

Vyhledat termín Exaktní ve Wikizdrojích

Najít pojem Exaktní ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat pojem Exaktní ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Exaktní například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Nyní už nejspíš víte co znamená Exaktní? resp. jaký je přesný význam slova Exaktní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exaktní, odpověď na dotaz co je to Exaktní?. Víte např. kdo to je Souložnice? Znáte a víte kdo je Jimi Hendrix? Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Exaktní i v jiné kategorii než je sekce latina. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie latina, ornament v knize, exaktní, ilustrační obrázek

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.