Co je to?
Definice odborného termínu, slova Exaktní. Co znamená pojem Exaktní z kategorie Latina?

Co je to Exaktní? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Exaktní?

Exaktní je přídavné jméno latinského původu užívané ve významu přesný. Je používáno i jako odborný termín k označení absolutní přesnosti. Tento typ přesnosti není možno využít v reálných podmínkách, exaktní mohou být pouze abstraktní konstrukce, reálné věci nelze takto přesně změřit.
To, co je exaktní, musí mít takový význam, který je každému odborníkovi zcela jasně pochopitelný. Pojem je používán ve vědách, označovaných jako exaktní, např. matematice a dalších.


Co je to Exaktní? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Exaktní. Co znamená pojem Exaktní z kategorie Latina?

Texty mohou obsahovat chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Exaktní doporučujeme sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Exaktní se nachází v sekci latina

Klíčová slova: synonymum, co je to Exaktní?, termín, vysvětlení, co znamená, slovo, pojem, heslo, význam slova, přesný výraz, wiki, formulace, odborné názvosloví, latina, odborný výraz, terminologie, přesný význam, definice


Pojem Exaktní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Exaktní? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný
Jako odborný termín znamená absolutně přesný. Nemůže se tedy vztahovat na reálný svět, ale pouze na abstraktní konstrukce. Důvodem je, že jakékoli měření entit reálného světa vždy poskytuje výsledky s konečnou přesností, i nejpřesnější výrobní technologie je schopna vytvořit výrobky pouze v jistých nenulových tolerancích, nikoli absolutně přesné. S reálným světem nejsme schopni pracovat (přetvářet ho, ani měřit) exaktně[1]. Zmíněné abstraktní konstrukce jsou exaktní, jsou-li exaktně vytyčeny (tj. s nulovou vnitřní vágností jejich významu), tedy tak, že každý s nimi seznámený odborník naprosto přesně (bez jakýchkoli pochyb) ví, co znamenají. Exaktnost oněch abstraktních konstrukcí (říkejme jim exaktní svět) tedy spočívá v přesné a neomylné vazbě lidské psýchy s jejich významem. V některých případech mohou abstraktní konstrukce mít exaktní vztah k dalším entitám exaktního světa, na příklad exaktní a neexaktní řešení v matematice, vztah ke specifickým entitám reálného světa v exaktní vědě, nebo v exaktních hrách apod. Toto je však odlišně chápaná exaktnost, než ta výše uvedená, vztahující se k lidské psýše a zajišťující tak exaktnost uvedených abstraktních konstrukcí.

Další informační zdroje o slovu Exaktní

Vyhledat výraz Exaktní ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Exaktní na Youtube

Najít slovo Exaktní ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Exaktní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Exaktní na Google.cz

Hledat heslo Exaktní ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Exaktní například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili co znamená Exaktní? resp. co znamená výraz Exaktní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exaktní, odpověď na dotaz co je to Exaktní?. Víte např. kdo to je Bigfoot? Znáte a víte kdo je Jim Morrison? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je latina. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.