Co je to?
Výraz, termín, definice slova Exaktní. Co znamená odborný pojem Exaktní z kategorie Latina?

Co je to Exaktní? Význam slova

Co znamená termín Exaktní? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Exaktní je přídavné jméno latinského původu užívané ve významu přesný. Je používáno i jako odborný termín k označení absolutní přesnosti. Tento typ přesnosti není možno využít v reálných podmínkách, exaktní mohou být pouze abstraktní konstrukce, reálné věci nelze takto přesně změřit.
To, co je exaktní, musí mít takový význam, který je každému odborníkovi zcela jasně pochopitelný. Pojem je používán ve vědách, označovaných jako exaktní, např. matematice a dalších.


Co je to Exaktní? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Exaktní. Co znamená odborný pojem Exaktní z kategorie Latina?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kolegy prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Exaktní se nachází v kategorii latina

Klíčová slova: definice, termín, přesný význam, co to je, wiki, význam pojmu, odborné názvosloví, slovník, latina, význam slova, slovo, co je to Exaktní?, odborný výraz, Exaktní, informace, terminologie, definice pojmu, lexikon


Pojem Exaktní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co označuje termín Exaktní? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný
Jako odborný termín znamená absolutně přesný. Nemůže se tedy vztahovat na reálný svět, ale pouze na abstraktní konstrukce. Důvodem je, že jakékoli měření entit reálného světa vždy poskytuje výsledky s konečnou přesností, i nejpřesnější výrobní technologie je schopna vytvořit výrobky pouze v jistých nenulových tolerancích, nikoli absolutně přesné. S reálným světem nejsme schopni pracovat (přetvářet ho, ani měřit) exaktně[1]. Zmíněné abstraktní konstrukce jsou exaktní, jsou-li exaktně vytyčeny (tj. s nulovou vnitřní vágností jejich významu), tedy tak, že každý s nimi seznámený odborník naprosto přesně (bez jakýchkoli pochyb) ví, co znamenají. Exaktnost oněch abstraktních konstrukcí (říkejme jim exaktní svět) tedy spočívá v přesné a neomylné vazbě lidské psýchy s jejich významem. V některých případech mohou abstraktní konstrukce mít exaktní vztah k dalším entitám exaktního světa, na příklad exaktní a neexaktní řešení v matematice, vztah ke specifickým entitám reálného světa v exaktní vědě, nebo v exaktních hrách apod. Toto je však odlišně chápaná exaktnost, než ta výše uvedená, vztahující se k lidské psýše a zajišťující tak exaktnost uvedených abstraktních konstrukcí.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Exaktní ve Wikizdrojích

Najít výraz Exaktní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Exaktní ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Exaktní ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Exaktní ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Exaktní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Exaktní například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Exaktní? resp. co se skrývá pod slovem Exaktní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exaktní, odpověď na dotaz co je to Exaktní?. Víte např. kdo to je Hynek Adámek? Znáte a víte kdo je Jiří Schelinger? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci latina Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.