Co je to?
Definice výrazu, termínu Exaktní. Co znamená odborný pojem Exaktní z kategorie Latina?

Co je Exaktní? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Exaktní?

Exaktní je přídavné jméno latinského původu užívané ve významu přesný. Je používáno i jako odborný termín k označení absolutní přesnosti. Tento typ přesnosti není možno využít v reálných podmínkách, exaktní mohou být pouze abstraktní konstrukce, reálné věci nelze takto přesně změřit.
To, co je exaktní, musí mít takový význam, který je každému odborníkovi zcela jasně pochopitelný. Pojem je používán ve vědách, označovaných jako exaktní, např. matematice a dalších.


Co je to Exaktní? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Exaktní. Co znamená odborný pojem Exaktní z kategorie Latina?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi přáteli na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pojem Exaktní je v kategorii latina

Klíčová slova: lexikon, heslo, popis, význam slova, slovník, definice pojmu, význam pojmu, terminus technicus, synonymum, terminologie, latina, informace, definice, vysvětlení, odborné názvosloví, přesný výraz, význam, co to je


Pojem Exaktní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Exaktní? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Exaktní (lat. exactus od exigó, vyžaduji, zkoumám, měřím) znamená přesný
Jako odborný termín znamená absolutně přesný. Nemůže se tedy vztahovat na reálný svět, ale pouze na abstraktní konstrukce. Důvodem je, že jakékoli měření entit reálného světa vždy poskytuje výsledky s konečnou přesností, i nejpřesnější výrobní technologie je schopna vytvořit výrobky pouze v jistých nenulových tolerancích, nikoli absolutně přesné. S reálným světem nejsme schopni pracovat (přetvářet ho, ani měřit) exaktně[1]. Zmíněné abstraktní konstrukce jsou exaktní, jsou-li exaktně vytyčeny (tj. s nulovou vnitřní vágností jejich významu), tedy tak, že každý s nimi seznámený odborník naprosto přesně (bez jakýchkoli pochyb) ví, co znamenají. Exaktnost oněch abstraktních konstrukcí (říkejme jim exaktní svět) tedy spočívá v přesné a neomylné vazbě lidské psýchy s jejich významem. V některých případech mohou abstraktní konstrukce mít exaktní vztah k dalším entitám exaktního světa, na příklad exaktní a neexaktní řešení v matematice, vztah ke specifickým entitám reálného světa v exaktní vědě, nebo v exaktních hrách apod. Toto je však odlišně chápaná exaktnost, než ta výše uvedená, vztahující se k lidské psýše a zajišťující tak exaktnost uvedených abstraktních konstrukcí.

Více informací o pojmu Exaktní lze najít v následujících zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Exaktní ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Exaktní ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Exaktní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Exaktní na Google.cz

Zkusit najít Exaktní ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Exaktní ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Exaktní například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Exaktní? resp. jaký je význam slova Exaktní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exaktní, odpověď na dotaz co je to Exaktní?. Víte např. kdo to je Martin Brodeur? Znáte a víte kdo je Taylor Swift? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než latina). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.