Co je to?
Definice odborného termínu, slova Mediální výchova. Co znamená pojem Mediální výchova z kategorie Školství?

Co je to Mediální výchova? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Mediální výchova?

Mediální výchova je poměrně novým směrem výchovy. Jejím cílem je seznámit vyučovaného se základními vědomostmi o tom, jak fungují současná média a jakou roli plní. Vzdělaný jedinec by se tak měl do mediální komunikace zapojovat aktivně, ale současně i nezávisle a poučeně.
Mediální výchova ho vede k tomu, aby uměl analyzovat příchozí sdělení, správně posoudit jejich věrohodnost a odhadnout jejich cíl.


Co je to Mediální výchova? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Mediální výchova. Co znamená pojem Mediální výchova z kategorie Školství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Mediální výchova s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Mediální výchova je v kategorii Školství

Klíčová slova: lexikon, definice, informace, termín, odborný výraz, pojem, slovo, formulace, wiki, synonymum, co znamená, heslo, Mediální výchova, terminologie, význam, co je to Mediální výchova?, slovník, názvosloví


Pojem Mediální výchova je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Mediální výchova?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Mediální výchova se již od druhé světové války zabývá rozvíjením schopností, vedoucích k větší rezistenci vůči různým formám totalitní či autoritářské propagandy, dle Piera Cesare Rivoltella ji lze rozdělit do čtyř modelů podle kulturních, historických, sociálních, politických, ekonomický, náboženských specifik, konkrétně:

♦ model kanadský, který se orientuje na rozvoj kritického myšlení a konceptu občanství,
♦ model Spojených států amerických, akcentující spíše snahu o regulaci sexuálních či násilných obsahů,
♦ model latinskoamerický, jenž má v centru pozornosti zmiňovanou odolnost proti ideologickému působení a zaměřuje se více na kulturní hodnoty,
♦ model australský, v centru jehož zájmu stojí ochrana menšin.

Jiné zdroje informací o pojmu Mediální výchova

Hledat videa s názvem Mediální výchova na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mediální výchova ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Mediální výchova ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Mediální výchova ve Wikizdrojích

Hledat výraz Mediální výchova ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Mediální výchova ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Mediální výchova například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Mediální výchova? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Mediální výchova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mediální výchova, odpověď na dotaz co je to Mediální výchova?. Víte např. kdo to je OSVČ? Znáte a víte kdo je Alex Mynářová? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Školství. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.