Co je to?
Odborný výraz, definice slova Rádius. Co znamená pojem Rádius z kategorie Matematika?

Co je to Rádius? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Rádius

1. V matematice značí pojem rádius (zkratka r) poloměr kružnice, tedy vzdálenost libovolného bodu kružnice od jejího středu.
2. V lékařství je slovem rádius označována vřetenní kost.
3. obecně: běžně se se slovem rádius setkáme v sousloví "akční rádius", což znamená "pole působnosti, dosah vlivu", a to v nejrůznějších kontextech.


Co je to Rádius? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Rádius. Co znamená pojem Rádius z kategorie Matematika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Rádius s dalšími osobami na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Rádius je v kategorii matematika

Klíčová slova: matematika, Rádius, terminus technicus, formulace, wiki, slovník, co je to Rádius?, heslo, odborný výraz, synonymum, terminologie, co to je, přesný výraz, definice pojmu, odborné názvosloví, pojem, přesný význam, význam


Pojem Rádius je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Rádius můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice. Obdobně pak lze mluvit o poloměru koule, válce atd. Poloměr představuje polovinu průměru.

V přeneseném smyslu se pak o poloměru mluví např. v teorii grafů, kde se jím označuje vzdálenost od středu grafu k nejvzdálenějšímu uzlu.

Hledejte výraz Rádius v dalších zdrojích

Zkusit najít Rádius na Google.cz

Najít heslo Rádius ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Rádius ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Rádius na Youtube

Vyhledat heslo Rádius ve Wikislovníku

Vyhledat termín Rádius ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Rádius například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Rádius? resp. co se přesně ukrývá za slovem Rádius? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rádius, odpověď na dotaz co je to Rádius?. Víte např. kdo to je Helena Bonham Carter? Znáte a víte kdo je Hobit? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Rádius v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je matematika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.