Co je to?
Definice výrazu Dogma. Co znamená odborný pojem Dogma z kategorie Filozofie?

Co to je Dogma? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Dogma

Dogma je pojem pocházející z řečtiny a označuje nějaký názor nebo učení, které je považováno za správné. Dogma je také tvrzení, které je nezpochybnitelné.
Pojem je hojně používán v náboženství nebo právu. Je zakázáno takové tvrzení zpochybňovat, diskutovat o něm či ho kritizovat. Jako dogma označuje křesťanství takové články víry, které jsou považovány za zjevenou a nezpochybnitelnou skutečnost.


Co je to Dogma? Význam slova, termín, Definice výrazu Dogma. Co znamená odborný pojem Dogma z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dogma je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: informace, termín, Filozofie, definice, odborné názvosloví, Dogma, vysvětlení, názvosloví, synonymum, wiki, význam, heslo, odborný výraz, význam pojmu, přesný výraz, popis, formulace, co je to Dogma?


Pojem Dogma je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Dogma dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství příliš nepochybuje. V křesťanství se tak označují články víry, které církev uznává jako zjevenou pravdu.
V širším smyslu znamená dogma jakékoli tvrzení, o němž nelze snadno pochybovat (např. v právu). Protože zákazu diskutovat, pochybovat a zejména kritizovat důležité ideje nebo rozhodnutí zneužívají různé politické, společenské nebo i církevní a vědecké autority, má slovo dogma často pejorativní význam.
Podobně i odvozená slova dogmatik, dogmatismus a dogmatický znamenají v běžné řeči často strnulý, konzervativní, autoritativní nebo dokonce pokrytecký (přetvařující se čili licoměrný).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít termín Dogma ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Dogma na Youtube

Zkusit najít termín Dogma ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Dogma na Google.cz

Hledat heslo Dogma ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dogma ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Dogma například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Dogma? resp. co označuje slovo Dogma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dogma, odpověď na dotaz co je to Dogma?. Víte např. kdo to je PR specialista? Znáte a víte kdo je Satan? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Filozofie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.