Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Ústava. Co znamená pojem Ústava z kategorie Politika?

Co je Ústava?

Co znamená pojem, definice termínu Ústava?

Ústava je zákon, který potvrzuje vznik a trvání státu. Obsahuje informace o formě státního zřízení, vlády a podobě státu, jeho politickém systému, rozdělení státní moci a konkrétním způsobu jejího vykonávání. Tato nejdůležitější právní norma státu zaručuje svým občanům jejich základní lidská práva. Definuje také státní občanství, území státu, jeho hlavní město a státní symboly. Všechny další zákony schválené ve státě musí být v souladu s jeho ústavou.


Co je to Ústava? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Ústava. Co znamená pojem Ústava z kategorie Politika?

Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Ústava s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Ústava se nachází v kategorii politika

Klíčová slova: terminus technicus, odborné názvosloví, význam, pojem, formulace, termín, terminologie, co je to Ústava?, politika, význam pojmu, definice pojmu, popis, heslo, slovník, slovo, význam slova, definice, co znamená


Pojem Ústava je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ústava? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla Lex superior derogat inferiori v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád (v České republice ústavní pořádek České republiky). Na dodržování ústavního řádu dohlíží a případné rozpory prostých zákonů s ním řeší v právních státech obvykle ústavní soudy (výjimkou jsou státy anglosaského právního okruhu, kde tato pravomoc připadá obecným soudům). Ústavní řád může být též chápán jako subsystém práva tvořený nejdůležitějšími právními předpisy určitého právního řádu.

Linky na jiné informační zdroje

Najít termín Ústava ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat slovo Ústava na Google obrázcích

Hledat pojem Ústava ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Ústava ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Ústava ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Ústava ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Ústava například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená slovo Ústava? resp. co znamená Ústava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ústava, odpověď na dotaz co je to Ústava?. Víte např. kdo to je Hadrník? Znáte a víte kdo je Rafael Nadal? Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než politika). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, volnost, Ústava, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.