Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ústava. Co znamená odborný pojem Ústava z kategorie Politika?

Co je to Ústava? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Ústava

Ústava je zákon, který potvrzuje vznik a trvání státu. Obsahuje informace o formě státního zřízení, vlády a podobě státu, jeho politickém systému, rozdělení státní moci a konkrétním způsobu jejího vykonávání. Tato nejdůležitější právní norma státu zaručuje svým občanům jejich základní lidská práva. Definuje také státní občanství, území státu, jeho hlavní město a státní symboly. Všechny další zákony schválené ve státě musí být v souladu s jeho ústavou.


Co je to Ústava? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ústava. Co znamená odborný pojem Ústava z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Ústava s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Ústava patří do kategorie Politika

Klíčová slova: názvosloví, význam slova, termín, heslo, odborný výraz, synonymum, terminologie, terminus technicus, Politika, odborné názvosloví, význam, definice, co to je, co je to Ústava?, informace, Ústava, wiki, pojem


Pojem Ústava je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Ústava?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla Lex superior derogat inferiori v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád (v České republice ústavní pořádek České republiky). Na dodržování ústavního řádu dohlíží a případné rozpory prostých zákonů s ním řeší v právních státech obvykle ústavní soudy (výjimkou jsou státy anglosaského právního okruhu, kde tato pravomoc připadá obecným soudům). Ústavní řád může být též chápán jako subsystém práva tvořený nejdůležitějšími právními předpisy určitého právního řádu.

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Ústava na Youtube

Najít výraz Ústava ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ústava ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Ústava ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Ústava ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Ústava na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ústava například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Ústava? resp. jaký je význam slova Ústava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ústava, odpověď na dotaz co je to Ústava?. Víte např. kdo to je Vojtěch Pikal? Znáte a víte kdo je Furiant? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Politika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.