Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ústava. Co znamená odborný pojem Ústava z kategorie Politika?

Co je to Ústava? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ústava?

Ústava je zákon, který potvrzuje vznik a trvání státu. Obsahuje informace o formě státního zřízení, vlády a podobě státu, jeho politickém systému, rozdělení státní moci a konkrétním způsobu jejího vykonávání. Tato nejdůležitější právní norma státu zaručuje svým občanům jejich základní lidská práva. Definuje také státní občanství, území státu, jeho hlavní město a státní symboly. Všechny další zákony schválené ve státě musí být v souladu s jeho ústavou.


Co je to Ústava? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ústava. Co znamená odborný pojem Ústava z kategorie Politika?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Ústava? Potom se o definici podělte s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Ústava se nachází v kategorii Politika

Klíčová slova: slovník, popis, Ústava, odborný výraz, názvosloví, přesný výraz, význam slova, vysvětlení, slovo, formulace, synonymum, lexikon, co znamená, Politika, co to je, heslo, termín, odborné názvosloví


Pojem Ústava je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ústava můžete dozvědět následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla Lex superior derogat inferiori v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád (v České republice ústavní pořádek České republiky). Na dodržování ústavního řádu dohlíží a případné rozpory prostých zákonů s ním řeší v právních státech obvykle ústavní soudy (výjimkou jsou státy anglosaského právního okruhu, kde tato pravomoc připadá obecným soudům). Ústavní řád může být též chápán jako subsystém práva tvořený nejdůležitějšími právními předpisy určitého právního řádu.

Odkazy na jiné weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ústava ve Wikimedia Commons

Najít pojem Ústava ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Ústava ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Ústava na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ústava ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Ústava na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Ústava například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Ústava? resp. co znamená výraz Ústava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ústava, odpověď na dotaz co je to Ústava?. Víte např. kdo to je Dana Morávková? Znáte a víte kdo je Tomáš Hertl? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Politika). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.