Co je to?
Definice výrazu, termínu Ústava. Co znamená odborný pojem Ústava z kategorie Politika?

Co je Ústava? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Ústava

Ústava je zákon, který potvrzuje vznik a trvání státu. Obsahuje informace o formě státního zřízení, vlády a podobě státu, jeho politickém systému, rozdělení státní moci a konkrétním způsobu jejího vykonávání. Tato nejdůležitější právní norma státu zaručuje svým občanům jejich základní lidská práva. Definuje také státní občanství, území státu, jeho hlavní město a státní symboly. Všechny další zákony schválené ve státě musí být v souladu s jeho ústavou.


Co je to Ústava? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Ústava. Co znamená odborný pojem Ústava z kategorie Politika?

Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Text napsán pro Superia.cz

Zaujala vás definice slova Ústava? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Ústava je v kategorii politika

Klíčová slova: definice, slovník, odborný výraz, heslo, názvosloví, Ústava, vysvětlení, pojem, terminus technicus, popis, význam slova, terminologie, přesný výraz, informace, lexikon, co to je, definice pojmu, slovo


Pojem Ústava je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Ústava? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla Lex superior derogat inferiori v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád (v České republice ústavní pořádek České republiky). Na dodržování ústavního řádu dohlíží a případné rozpory prostých zákonů s ním řeší v právních státech obvykle ústavní soudy (výjimkou jsou státy anglosaského právního okruhu, kde tato pravomoc připadá obecným soudům). Ústavní řád může být též chápán jako subsystém práva tvořený nejdůležitějšími právními předpisy určitého právního řádu.

Další informační zdroje

Najít termín Ústava ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Ústava ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Ústava na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ústava ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Ústava ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Ústava na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Ústava například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste zjistili co znamená Ústava? resp. jaký je přesný význam slova Ústava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ústava, odpověď na dotaz co je to Ústava?. Víte např. kdo to je Marta Kubišová? Znáte a víte kdo je Rafael Nadal? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie politika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.