Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ústava. Co znamená pojem Ústava z kategorie Politika?

Co je to Ústava? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Ústava?

Ústava je zákon, který potvrzuje vznik a trvání státu. Obsahuje informace o formě státního zřízení, vlády a podobě státu, jeho politickém systému, rozdělení státní moci a konkrétním způsobu jejího vykonávání. Tato nejdůležitější právní norma státu zaručuje svým občanům jejich základní lidská práva. Definuje také státní občanství, území státu, jeho hlavní město a státní symboly. Všechny další zákony schválené ve státě musí být v souladu s jeho ústavou.


Co je to Ústava? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ústava. Co znamená pojem Ústava z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Ústava s blízkými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Ústava je v kategorii politika

Klíčová slova: synonymum, vysvětlení, co to je, význam slova, co znamená, politika, wiki, popis, význam, co je to Ústava?, lexikon, terminus technicus, definice, pojem, slovo, Ústava, přesný význam, názvosloví


Pojem Ústava je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ústava? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla Lex superior derogat inferiori v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád (v České republice ústavní pořádek České republiky). Na dodržování ústavního řádu dohlíží a případné rozpory prostých zákonů s ním řeší v právních státech obvykle ústavní soudy (výjimkou jsou státy anglosaského právního okruhu, kde tato pravomoc připadá obecným soudům). Ústavní řád může být též chápán jako subsystém práva tvořený nejdůležitějšími právními předpisy určitého právního řádu.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ústava ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ústava ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Ústava na Google.cz

Vyhledat výraz Ústava ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Ústava ve Wikizdrojích

Najít pojem Ústava ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ústava například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Ústava? resp. co vlastně znamená slovo Ústava? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ústava, odpověď na dotaz co je to Ústava?. Víte např. kdo to je Johann Christian Mikan? Znáte a víte kdo je Tomáš Hertl? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Ústava v jiné sekci než politika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.