Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Co je to Kybernetika? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Kybernetika

Kybernetika je vědním oborem, který se zabývá řízením a ovládáním komplexních systémů a zkoumá řízení, sdělování a kontrolu soustav, které se samy regulují. Jedná se o mechanizmy řízení a přenos informací ve strojích i v živých organizmech. Člení se do více odvětví a má rozsáhlé praktické využití například v letectví, kosmonautice, lékařství, výpočetní technice a automatizaci. Roboti zde nahrazují některé úkony, které dříve musel provádět člověk.
Kybernetika je slovo, které pochází z řeckého starověku a blíží se významu kormidelník nebo lodivod. Poprvé toto slovo použil Platón při vědeckém zkoumání řízení lodi. Pojem kybernetika používal také matematik a fyzik A.M. Ampere.


Co je to Kybernetika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Kybernetika? Potom se o definici podělte s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Kybernetika se nachází v kategorii věda

Klíčová slova: terminologie, slovo, definice, Kybernetika, terminus technicus, věda, definice pojmu, informace, co znamená, význam, odborné názvosloví, lexikon, odborný výraz, vysvětlení, názvosloví, přesný výraz, popis, význam pojmu


Pojem Kybernetika je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Kybernetika?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informací ve strojích, živých organismech a společenstvích. K popisu používá zejména matematický aparát. Je založena na poznatku, že některé procesy probíhající v živých organismech jsou popsány stejnými rovnicemi jako analogické procesy v technických zařízeních. Za zakladatele je považován Norbert Wiener, americký matematik, který vydal v roce 1948 knihu Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů.
Dle Akademického slovníku je rovněž kybernetika naukou, která se zabývá studiem složitých informačních systémů.

Kybernetika

Kybernetika, ilustrační fotografie. Autor: Pete Linforth, zdroj: Pixabay
Kybernetika, ilustrační fotografie. Autor: Pete Linforth, zdroj: Pixabay


Další informace o pojmu Kybernetika hledejte v níže uvedených zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kybernetika ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Kybernetika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Kybernetika na Google.cz

Vyhledat výraz Kybernetika ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Kybernetika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Kybernetika na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Kybernetika například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Kybernetika? resp. co znamená Kybernetika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kybernetika, odpověď na dotaz co je to Kybernetika?. Víte např. kdo to je Pan Tau? Znáte a víte kdo je Vychovatel? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je věda. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.