Co je to?
Definice výrazu Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Co to je Kybernetika? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Kybernetika

Kybernetika je vědním oborem, který se zabývá řízením a ovládáním komplexních systémů a zkoumá řízení, sdělování a kontrolu soustav, které se samy regulují. Jedná se o mechanizmy řízení a přenos informací ve strojích i v živých organizmech. Člení se do více odvětví a má rozsáhlé praktické využití například v letectví, kosmonautice, lékařství, výpočetní technice a automatizaci. Roboti zde nahrazují některé úkony, které dříve musel provádět člověk.
Kybernetika je slovo, které pochází z řeckého starověku a blíží se významu kormidelník nebo lodivod. Poprvé toto slovo použil Platón při vědeckém zkoumání řízení lodi. Pojem kybernetika používal také matematik a fyzik A.M. Ampere.


Co je to Kybernetika? Význam slova, termín, Definice výrazu Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Kybernetika je v sekci Věda

Klíčová slova: definice pojmu, přesný výraz, odborný výraz, formulace, lexikon, vysvětlení, význam pojmu, informace, slovník, co to je, definice, Kybernetika, význam, terminus technicus, Věda, přesný význam, synonymum, wiki


Pojem Kybernetika je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Kybernetika? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informací ve strojích, živých organismech a společenstvích. K popisu používá zejména matematický aparát. Je založena na poznatku, že některé procesy probíhající v živých organismech jsou popsány stejnými rovnicemi jako analogické procesy v technických zařízeních. Za zakladatele je považován Norbert Wiener, americký matematik, který vydal v roce 1948 knihu Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů.
Dle Akademického slovníku je rovněž kybernetika naukou, která se zabývá studiem složitých informačních systémů.

Kybernetika

Kybernetika, ilustrační fotografie. Autor: Pete Linforth, zdroj: Pixabay
Kybernetika, ilustrační fotografie. Autor: Pete Linforth, zdroj: Pixabay


Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít výraz Kybernetika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Kybernetika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Kybernetika na Youtube

Zkusit najít termín Kybernetika ve Wikizdrojích

Najít pojem Kybernetika ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kybernetika ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Kybernetika například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kybernetika? resp. co znamená výraz Kybernetika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kybernetika, odpověď na dotaz co je to Kybernetika?. Víte např. kdo to je Kastelán? Znáte a víte kdo je Riccardo Fogli? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Věda). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.