Co je to?
Definice výrazu Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Co to je Kybernetika? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Kybernetika

Kybernetika je vědním oborem, který se zabývá řízením a ovládáním komplexních systémů a zkoumá řízení, sdělování a kontrolu soustav, které se samy regulují. Jedná se o mechanizmy řízení a přenos informací ve strojích i v živých organizmech. Člení se do více odvětví a má rozsáhlé praktické využití například v letectví, kosmonautice, lékařství, výpočetní technice a automatizaci. Roboti zde nahrazují některé úkony, které dříve musel provádět člověk.
Kybernetika je slovo, které pochází z řeckého starověku a blíží se významu kormidelník nebo lodivod. Poprvé toto slovo použil Platón při vědeckém zkoumání řízení lodi. Pojem kybernetika používal také matematik a fyzik A.M. Ampere.


Co je to Kybernetika? Význam slova, termín, Definice výrazu Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Kybernetika můžete samozřejmě sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Kybernetika je v sekci Věda

Klíčová slova: význam slova, odborné názvosloví, názvosloví, terminologie, přesný význam, definice pojmu, termín, slovník, co je to Kybernetika?, heslo, formulace, synonymum, terminus technicus, slovo, co to je, definice, Věda, význam


Pojem Kybernetika je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Kybernetika můžete dozvědět následující

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informací ve strojích, živých organismech a společenstvích. K popisu používá zejména matematický aparát. Je založena na poznatku, že některé procesy probíhající v živých organismech jsou popsány stejnými rovnicemi jako analogické procesy v technických zařízeních. Za zakladatele je považován Norbert Wiener, americký matematik, který vydal v roce 1948 knihu Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů.
Dle Akademického slovníku je rovněž kybernetika naukou, která se zabývá studiem složitých informačních systémů.

Kybernetika

Kybernetika, ilustrační fotografie. Autor: Pete Linforth, zdroj: Pixabay
Kybernetika, ilustrační fotografie. Autor: Pete Linforth, zdroj: Pixabay


Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít heslo Kybernetika ve Wikizdrojích

Hledat slovo Kybernetika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Kybernetika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Kybernetika na Youtube

Najít slovo Kybernetika ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Kybernetika ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Kybernetika například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Kybernetika? resp. jaký je význam slova Kybernetika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kybernetika, odpověď na dotaz co je to Kybernetika?. Víte např. kdo to je Chlípník? Znáte a víte kdo je Martin Hofmann? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Věda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.