Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Co je to Vinkulace? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Vinkulace?

Omezení práva provádět operace s peněžními vklady, úvěry, pojistkami a cennými papíry. Vinkulace u vkladu může znamenat vybírání pouze po sdělení hesla, u akcií na jméno musí s převodem souhlasit třetí osoba – vydavatel akcií. V případě pojistky mohou být peníze vyplaceny třetí osobě. Pojem pochází z latinského vinculum, pouto a znamená zamčení.


Co je to Vinkulace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Vinkulace patří do sekce Bankovnictví

Klíčová slova: formulace, přesný význam, odborný výraz, Vinkulace, co je to Vinkulace?, terminus technicus, význam slova, informace, Bankovnictví, slovník, popis, Bankovnictví, co to je, pojem, termín, wiki, přesný výraz, význam pojmu


Pojem Vinkulace je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vinkulace? Výraz, definice slova z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na heslo, souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

Vinkulované vklady mohou představovat záruku pro prodávajícího, že kupec bude moci zaplatit, protože je nemůže utratit jinak.

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.

U cenných papírů (například akcií na jméno) vinkulace znamená, že s jejich převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent.

Další možné informační zdroje

Najít termín Vinkulace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Vinkulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Vinkulace ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vinkulace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Vinkulace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Vinkulace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Vinkulace například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Vinkulace? resp. jaká je definice slova Vinkulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vinkulace, odpověď na dotaz co je to Vinkulace?. Víte např. kdo to je Bašár al-Asad? Znáte a víte kdo je Portýr? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Bankovnictví). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.