Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Co je to Vinkulace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Vinkulace?

Omezení práva provádět operace s peněžními vklady, úvěry, pojistkami a cennými papíry. Vinkulace u vkladu může znamenat vybírání pouze po sdělení hesla, u akcií na jméno musí s převodem souhlasit třetí osoba – vydavatel akcií. V případě pojistky mohou být peníze vyplaceny třetí osobě. Pojem pochází z latinského vinculum, pouto a znamená zamčení.


Co je to Vinkulace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Možnost chyb vyhrazena. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Vinkulace doporučujeme sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Vinkulace se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: co znamená, definice pojmu, slovník, význam pojmu, definice, význam, synonymum, popis, informace, Bankovnictví, odborné názvosloví, názvosloví, přesný výraz, lexikon, co to je, wiki, význam slova, terminologie


Pojem Vinkulace je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vinkulace? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na heslo, souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

Vinkulované vklady mohou představovat záruku pro prodávajícího, že kupec bude moci zaplatit, protože je nemůže utratit jinak.

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.

U cenných papírů (například akcií na jméno) vinkulace znamená, že s jejich převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent.

Jiné informační zdroje o pojmu Vinkulace

Zkusit najít výraz Vinkulace ve Wikizdrojích

Najít pojem Vinkulace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vinkulace ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Vinkulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Vinkulace ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Vinkulace na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Vinkulace například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Vinkulace? resp. co se skrývá pod slovem Vinkulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vinkulace, odpověď na dotaz co je to Vinkulace?. Víte např. kdo to je Lenka Filipová? Znáte a víte kdo je Portýr? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.