Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Co je to Vinkulace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vinkulace

Omezení práva provádět operace s peněžními vklady, úvěry, pojistkami a cennými papíry. Vinkulace u vkladu může znamenat vybírání pouze po sdělení hesla, u akcií na jméno musí s převodem souhlasit třetí osoba – vydavatel akcií. V případě pojistky mohou být peníze vyplaceny třetí osobě. Pojem pochází z latinského vinculum, pouto a znamená zamčení.


Co je to Vinkulace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Vinkulace sdílejte s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Vinkulace je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: slovo, Vinkulace, význam, názvosloví, terminologie, definice, Bankovnictví, co je to Vinkulace?, popis, slovník, termín, synonymum, definice pojmu, co to je, wiki, Bankovnictví, přesný výraz, vysvětlení


Pojem Vinkulace je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vinkulace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na heslo, souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

Vinkulované vklady mohou představovat záruku pro prodávajícího, že kupec bude moci zaplatit, protože je nemůže utratit jinak.

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.

U cenných papírů (například akcií na jméno) vinkulace znamená, že s jejich převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít výraz Vinkulace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Vinkulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Vinkulace na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vinkulace ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vinkulace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Vinkulace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Vinkulace například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Vinkulace? resp. co je to Vinkulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vinkulace, odpověď na dotaz co je to Vinkulace?. Víte např. kdo to je Buzna? Znáte a víte kdo je Mediátor? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Vinkulace i v jiných kategoriích (než Bankovnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.