Co je to?
Definice výrazu, termínu Judikatura. Co znamená odborný pojem Judikatura z kategorie Právo?

Co je Judikatura?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Judikatura

Judikatura je označení pro činnost soudů, tedy souhrn judikátů. Tento souhrn obnáší různé soudní nálezy, soudní rozhodnutí, usnesení a rozsudky. Judikatura má nezastupitelné postavení v právním řádu, je však rozdíl mezi pojetím angloamerickým kontinentálním. Angloamerická právní kultura považuje soudní rozhodnutí za velmi důležitý právní pramen, kontinentální právní kultura za důležitější právní prameny považuje zákony a další právní předpisy, ze kterých vychází soudce při svém rozhodování.
V České republice funguje judikatura tak, že nižší soudy by měly vzít v úvahy názory, které byly vyjádřeny v předchozích rozhodnutích, ale nejsou jimi zcela vázány. Jestliže uvedou přesvědčivé vysvětlení a argumenty, mohou rozhodnout odlišně. Tento krok judikatura nazývá argumentační závaznost. Vzhledem k tomu, že soudní rozhodnutí má takto svou roli při vytváření právních norem, je potřeba, aby tato rozhodnutí byla zveřejňována. Ti, kterým jsou tyto normy určeny, se s nimi mohou seznámit. V České republice se tak děje prostřednictvím databáze uveřejněné na internetových stránkách.


Co je to Judikatura? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Judikatura. Co znamená odborný pojem Judikatura z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Judikatura? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Judikatura je v kategorii právo

Klíčová slova: názvosloví, formulace, terminus technicus, co znamená, odborné názvosloví, lexikon, význam slova, wiki, definice, synonymum, definice pojmu, informace, termín, přesný výraz, heslo, význam, terminologie, přesný význam


Pojem Judikatura je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Judikatura dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Termín judikatura označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu nebo publikovaná rozhodnutí, které se dotýkají určité dílčí otázky právní normy. Někdy se hovoří o soudní judikatuře, na rozdíl od judikatury správních úřadů. Takový termín je však pleonasmem, resp. nesprávným užitím, neboť judikátem (z latinského iudicare – soudit) může být pouze rozhodnutí soudu.

Další informační zdroje

Hledat výraz Judikatura ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Judikatura ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Judikatura na Google obrázcích

Zkusit najít Judikatura ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Judikatura ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Judikatura na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Judikatura například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Teďka už zajisté víte co znamená Judikatura? resp. co vlastně znamená slovo Judikatura? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Judikatura, odpověď na dotaz co je to Judikatura?. Víte např. kdo to je Daniela Drtinová? Znáte a víte kdo je Štěpán Mátl? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než právo. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.