Co je to?
Odborný výraz, definice slova Větný celek. Co znamená pojem Větný celek z kategorie Český jazyk?

Co je to Větný celek? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Větný celek

Věta nebo také větný celek je jazykový útvar, který se skládá z jednotlivých slov. S jeho pomocí mluvčí vyjadřuje svoji myšlenku, názor nebo vztah k něčemu. Dělí se na větu jednoduchou, která popisuje jednu myšlenku a souvětí složené z více vět. Ty buď rozvíjejí jednu myšlenku, nebo jich obsahují více.


Co je to Větný celek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Větný celek. Co znamená pojem Větný celek z kategorie Český jazyk?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Větný celek se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: terminologie, Český jazyk, lexikon, formulace, význam, slovo, popis, názvosloví, termín, Český jazyk, terminus technicus, wiki, odborné názvosloví, informace, heslo, přesný výraz, co to je, pojem


Pojem Větný celek je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Větný celek v následujících zdrojích

Hledat videa s názvem Větný celek na Youtube

Vyhledat pojem Větný celek ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Větný celek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Větný celek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Větný celek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Větný celek na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Větný celek například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Větný celek? resp. co se přesně ukrývá za slovem Větný celek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Větný celek, odpověď na dotaz co je to Větný celek?. Víte např. kdo to je Steve Jobs? Znáte a víte kdo je Mediátor? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.