Co je to?
Odborný výraz, definice slova Větný celek. Co znamená pojem Větný celek z kategorie Český jazyk?

Co je to Větný celek? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Větný celek

Věta nebo také větný celek je jazykový útvar, který se skládá z jednotlivých slov. S jeho pomocí mluvčí vyjadřuje svoji myšlenku, názor nebo vztah k něčemu. Dělí se na větu jednoduchou, která popisuje jednu myšlenku a souvětí složené z více vět. Ty buď rozvíjejí jednu myšlenku, nebo jich obsahují více.


Co je to Větný celek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Větný celek. Co znamená pojem Větný celek z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Větný celek? Pak se o ní podělte s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Větný celek patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: názvosloví, přesný výraz, co to je, přesný význam, význam, synonymum, odborný výraz, wiki, co je to Větný celek?, odborné názvosloví, popis, Český jazyk, Český jazyk, heslo, terminologie, formulace, slovo, informace


Pojem Větný celek je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Více informací o pojmu Větný celek lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít výraz Větný celek ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Větný celek na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Větný celek ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Větný celek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Větný celek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Větný celek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Větný celek například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Větný celek? resp. jaká je definice slova Větný celek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Větný celek, odpověď na dotaz co je to Větný celek?. Víte např. kdo to je Patrik Kořenář? Znáte a víte kdo je Mediátor? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.