Co je to?
Definice výrazu Malotřídka. Co znamená odborný pojem Malotřídka z kategorie Školství?

Co to je Malotřídka? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Malotřídka?

Malotřídka neboli malotřídní škola je druh školy, pro který je typická alespoň jedna třída, ve které jsou zařazeny děti různého věku. Ty se učí společně. Jde většinou o první stupeň základních kol. Malotřídka může být zřízena obcí, církví nebo právnickou a fyzickou osobou. Tento typ škol bývá typický pro venkov a pro menší obce.
Učitel zde neučí všechny žáky najednou frontálně, ale rozdělí je na skupinky, se kterými pak pracuje. Práci musí individualizovat a přizpůsobovat úrovni žáků. Hodnotí se jak slovně, tak známkami.


Co je to Malotřídka? Význam slova, termín, Definice výrazu Malotřídka. Co znamená odborný pojem Malotřídka z kategorie Školství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Malotřídka s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Malotřídka je v kategorii Školství

Klíčová slova: wiki, definice pojmu, Malotřídka, pojem, přesný význam, slovník, význam slova, odborné názvosloví, význam, co znamená, heslo, lexikon, význam pojmu, definice, vysvětlení, informace, názvosloví, co to je


Pojem Malotřídka je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Malotřídka?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Malotřídní škola (též malotřídka, výjimečně málotřídka) je škola s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií (různých ročníků) vzdělávají společně. V prostředí českého školství se jedná především o základní školy s 1. stupněm (tzn. 1. – 5. třída). Školský zákon z roku 2004 nehovoří přímo o malotřídních školách, rozlišuje pouze základní školy se všemi 9 ročníky a takové školy, kde je školních tříd méně (tj. malotřídky). V České republice tvoří malotřídky zhruba 38 % základních škol.

Další informační zdroje

Hledat videa s názvem Malotřídka na Youtube

Vyhledat heslo Malotřídka na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Malotřídka ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Malotřídka ve Wikizdrojích

Najít termín Malotřídka ve Wikislovníku

Najít heslo Malotřídka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Malotřídka například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Malotřídka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Malotřídka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Malotřídka, odpověď na dotaz co je to Malotřídka?. Víte např. kdo to je Feťák? Znáte a víte kdo je Daniel Křetínský? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Malotřídka i v jiných kategoriích (než Školství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.