Co je to?
Výraz, termín, definice slova Glosa. Co znamená odborný pojem Glosa z kategorie Literatura?

Co je to Glosa? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Glosa

Glosa byla v původním významu vpisek, poznámka na okraji textu, který vysvětloval či zpřesňoval jeho význam. Glosy byly často doplňovány do textů Bible pro snadnější pochopení historických textů. V současné žurnalistice je glosa útvar, který subjektivně, v nadsázce, s nadledem něco komentuje nebo hodnotí. Jedná se o literární útvar podobný fejetonu nebo sloupku.


Co je to Glosa? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Glosa. Co znamená odborný pojem Glosa z kategorie Literatura?

Možnost chyb vyhrazena. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Glosa je v sekci Literatura

Klíčová slova: termín, formulace, odborné názvosloví, definice pojmu, popis, heslo, význam, význam slova, slovo, Literatura, názvosloví, terminologie, vysvětlení, co je to Glosa?, pojem, Literatura, terminus technicus, co znamená


Pojem Glosa je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Glosa? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Glosa (z řeckého γλώσσα glóssa „jazyk“ [starší γλώττα glótta]) je ve středověké literatuře a v exegezi poznámka na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova. Písař, který opatřuje text glosami, se nazývá obvykle glosátor.

Dnes je glosa rovněž novinářským literárním útvarem. Jedná se o útvar subjektivní, podobně jako fejeton nebo sloupek. Novinářská glosa je krátký polemický komentář s osobním pohledem, obvykle věnovaný jedinému základnímu tématu, naznačenému v titulku nebo na začátku textu.

Jiné zdroje informací o pojmu Glosa

Hledat výraz Glosa ve Wikizdrojích

Najít slovo Glosa na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Glosa ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Glosa ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Glosa ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Glosa ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Glosa například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Glosa? resp. co označuje slovo Glosa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Glosa, odpověď na dotaz co je to Glosa?. Víte např. kdo to je Vrátný? Znáte a víte kdo je Blbeček? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Literatura. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?