Co je to?
Výraz, termín, definice slova Glosa. Co znamená odborný pojem Glosa z kategorie Literatura?

Co je to Glosa? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Glosa?

Glosa byla v původním významu vpisek, poznámka na okraji textu, který vysvětloval či zpřesňoval jeho význam. Glosy byly často doplňovány do textů Bible pro snadnější pochopení historických textů. V současné žurnalistice je glosa útvar, který subjektivně, v nadsázce, s nadledem něco komentuje nebo hodnotí. Jedná se o literární útvar podobný fejetonu nebo sloupku.


Co je to Glosa? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Glosa. Co znamená odborný pojem Glosa z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Glosa s kolegy na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Glosa je v kategorii literatura

Klíčová slova: význam, Glosa, co to je, heslo, pojem, slovo, význam slova, formulace, literatura, vysvětlení, význam pojmu, literatura, definice pojmu, synonymum, co je to Glosa?, slovník, odborný výraz, co znamená


Pojem Glosa je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Glosa? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Glosa (z řeckého γλώσσα glóssa „jazyk“ [starší γλώττα glótta]) je ve středověké literatuře a v exegezi poznámka na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova. Písař, který opatřuje text glosami, se nazývá obvykle glosátor.

Dnes je glosa rovněž novinářským literárním útvarem. Jedná se o útvar subjektivní, podobně jako fejeton nebo sloupek. Novinářská glosa je krátký polemický komentář s osobním pohledem, obvykle věnovaný jedinému základnímu tématu, naznačenému v titulku nebo na začátku textu.

Hledejte pojem Glosa v následujících vyhledávačích

Zkusit najít slovo Glosa ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Glosa ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Glosa na Google.cz

Hledat pojem Glosa ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Glosa ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Glosa ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Glosa například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Glosa? resp. co se skrývá pod slovem Glosa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Glosa, odpověď na dotaz co je to Glosa?. Víte např. kdo to je Helena Bonham Carter? Znáte a víte kdo je Fízl? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než literatura). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?