Co je to?
Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Antropologie?

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Antropologie můžete samozřejmě sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Antropologie je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: Antropologie, přesný význam, význam, lexikon, odborný výraz, definice pojmu, co znamená, formulace, wiki, význam pojmu, pojem, termín, terminologie, Český jazyk, synonymum, přesný výraz, terminus technicus, slovo


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Antropologie? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Více informací o slovu Antropologie doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat výraz Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Antropologie na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Antropologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Antropologie ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Antropologie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Antropologie? resp. co znamená Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Xantipa? Znáte a víte kdo je Stanislav Hložek? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?