Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Antropologie?

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Antropologie se známými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: synonymum, přesný výraz, formulace, definice pojmu, názvosloví, slovník, přesný význam, co to je, terminus technicus, popis, wiki, význam pojmu, termín, heslo, Český jazyk, co je to Antropologie?, co znamená, definice


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Antropologie?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat pojem Antropologie ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Antropologie ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Antropologie ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Antropologie na Youtube

Najít heslo Antropologie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Právě nyní již víte jaký je význam slova Antropologie? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Alena Schillerová? Znáte a víte kdo je Helena Štáchová? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Antropologie v jiné sekci než Český jazyk. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?