Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co to je Antropologie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Antropologie?

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Antropologie? s blízkými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Antropologie je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: terminologie, slovo, definice pojmu, význam pojmu, lexikon, co je to Antropologie?, odborný výraz, Český jazyk, pojem, vysvětlení, formulace, slovník, odborné názvosloví, co to je, Český jazyk, přesný význam, popis, synonymum


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Antropologie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít výraz Antropologie ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antropologie ve Wikimedia Commons

Najít pojem Antropologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Antropologie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve videích na Youtube, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Antropologie? resp. jaký je význam pojmu Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Bad Bunny? Znáte a víte kdo je Wabi Daněk? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Antropologie i jinde než v sekci než v Český jazyk. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?