Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je Antropologie?

Co znamená termín Antropologie? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Antropologie? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Antropologie je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: definice, co to je, terminologie, formulace, wiki, odborné názvosloví, Český jazyk, popis, pojem, Antropologie, co znamená, názvosloví, slovo, význam, přesný výraz, vysvětlení, informace, terminus technicus


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Antropologie?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít slovo Antropologie ve Wikizdrojích

Najít heslo Antropologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat výraz Antropologie ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Antropologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Antropologie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teďka už zajisté víte co znamená slovo Antropologie? resp. co vlastně znamená slovo Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Sourozenec? Znáte a víte kdo je Hana Hegerová? Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Český jazyk, s z, antropologie, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?