Co je to?
Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Antropologie

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Antropologie? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Antropologie je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, terminus technicus, význam, přesný výraz, Český jazyk, terminologie, pojem, popis, definice, definice pojmu, význam slova, odborné názvosloví, synonymum, názvosloví, co je to Antropologie?, Český jazyk, co to je, informace


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Antropologie dozvíte následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Antropologie na Youtube

Najít termín Antropologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Antropologie ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Antropologie ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antropologie ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Antropologie ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Antropologie? resp. jaký je přesný význam slova Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Introvert? Znáte a víte kdo je Helena Štáchová? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?