Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Co znamená termín Antropologie? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Antropologie) můžete sdílet s blízkými na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Antropologie patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: co znamená, význam slova, popis, přesný význam, termín, přesný výraz, význam, terminus technicus, slovo, co je to Antropologie?, význam pojmu, informace, vysvětlení, co to je, terminologie, Antropologie, heslo, Český jazyk


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Antropologie? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Další zdroje informací

Vyhledat slovo Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Antropologie na Youtube

Zkusit najít slovo Antropologie ve Wikizdrojích

Hledat výraz Antropologie na Google.cz

Najít výraz Antropologie ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Antropologie? resp. co označuje slovo Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Opat? Znáte a víte kdo je Olga Lounová? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Antropologie hledat i v jiných kategoriích (než Český jazyk) Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?