Co je to?
Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Antropologie?

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Antropologie? Pak se o ní podělte s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Antropologie patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: co je to Antropologie?, co to je, slovo, přesný význam, Český jazyk, wiki, informace, vysvětlení, význam slova, Český jazyk, formulace, termín, význam pojmu, přesný výraz, synonymum, heslo, pojem, názvosloví


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Antropologie?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antropologie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Antropologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Antropologie ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Antropologie ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Antropologie? resp. jaký je přesný význam slova Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Vyžle? Znáte a víte kdo je Stanislav Hložek? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?