Co je to?
Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je Antropologie? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Antropologie?

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Antropologie. Co znamená odborný pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Antropologie? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Antropologie je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam pojmu, vysvětlení, terminus technicus, pojem, slovo, lexikon, názvosloví, terminologie, Antropologie, formulace, synonymum, Český jazyk, co je to Antropologie?, informace, odborný výraz, význam, popis, termín


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Antropologie dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat heslo Antropologie na Google.cz

Zkusit najít heslo Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Antropologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Antropologie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Antropologie ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní již víte co znamená slovo Antropologie? resp. jaký je přesný význam slova Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Natálie Kotková? Znáte a víte kdo je Iveta Bartošová? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?