Co je to?
Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Antropologie?

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Antropologie je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: termín, definice, názvosloví, vysvětlení, wiki, Český jazyk, slovník, formulace, slovo, přesný výraz, definice pojmu, co je to Antropologie?, heslo, odborné názvosloví, Antropologie, význam slova, pojem, synonymum


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Antropologie?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat výraz Antropologie ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Antropologie ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Antropologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Antropologie na Google.cz

Hledat termín Antropologie ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Antropologie? resp. jaká je definice slova Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Kim Kardashian? Znáte a víte kdo je Martina Sáblíková? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?