Co je to?
Definice výrazu Poločas rozpadu. Co znamená odborný pojem Poločas rozpadu z kategorie Fyzika?

Co to je Poločas rozpadu? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Poločas rozpadu

Poločas rozpadu, jinak také poločas přeměny, je označení pro dobu, během které dojde k proměně půlky celkového počtu jader atomů, které jsou ve vzorku. Může se jednat o část sekundy nebo i miliony let. Poločas rozpadu není považován za přesné označení, protože každá radioaktivní přeměna nemusí nutně znamenat rozpad.
Na základě poločasu přeměny se určuje stabilita izotopu. Jádra stabilních izotopů se nepřeměňují samovolně, jejich poločas přeměny je nekonečný. Některé chemické prvky stabilní izotopy nemají, jiné mají jak stabilní, tak nestabilní formy.


Co je to Poločas rozpadu? Význam slova, termín, Definice výrazu Poločas rozpadu. Co znamená odborný pojem Poločas rozpadu z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Poločas rozpadu) můžete sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Poločas rozpadu patří do kategorie Fyzika

Klíčová slova: Poločas rozpadu, terminus technicus, heslo, definice pojmu, terminologie, význam, význam pojmu, lexikon, pojem, odborný výraz, odborné názvosloví, popis, wiki, formulace, definice, význam slova, přesný výraz, informace


Pojem Poločas rozpadu je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Poločas rozpadu na Youtube

Najít výraz Poločas rozpadu ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Poločas rozpadu ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Poločas rozpadu ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Poločas rozpadu ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Poločas rozpadu ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Poločas rozpadu například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Poločas rozpadu? resp. co to je Poločas rozpadu? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poločas rozpadu, odpověď na dotaz co je to Poločas rozpadu?. Víte např. kdo to je Petr Bendl? Znáte a víte kdo je Jiří Zmožek? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Fyzika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.