Co je to?
Výraz, termín, definice slova Poločas rozpadu. Co znamená odborný pojem Poločas rozpadu z kategorie Fyzika?

Co je to Poločas rozpadu? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Poločas rozpadu

Poločas rozpadu, jinak také poločas přeměny, je označení pro dobu, během které dojde k proměně půlky celkového počtu jader atomů, které jsou ve vzorku. Může se jednat o část sekundy nebo i miliony let. Poločas rozpadu není považován za přesné označení, protože každá radioaktivní přeměna nemusí nutně znamenat rozpad.
Na základě poločasu přeměny se určuje stabilita izotopu. Jádra stabilních izotopů se nepřeměňují samovolně, jejich poločas přeměny je nekonečný. Některé chemické prvky stabilní izotopy nemají, jiné mají jak stabilní, tak nestabilní formy.


Co je to Poločas rozpadu? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Poločas rozpadu. Co znamená odborný pojem Poločas rozpadu z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Poločas rozpadu? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Poločas rozpadu patří do sekce fyzika

Klíčová slova: přesný význam, formulace, co je to Poločas rozpadu?, terminus technicus, pojem, význam pojmu, wiki, informace, synonymum, heslo, terminologie, význam slova, co znamená, definice pojmu, termín, slovník, lexikon, přesný výraz


Pojem Poločas rozpadu je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Poločas rozpadu dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Poločas přeměny (obvykle označovaný T½) je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku. Pro konkrétní izotop je konstantní. Má hodnotu od zlomku sekundy až po milióny let. Často se používá i termín poločas rozpadu, ale ten je méně obecný, protože ne každá radioaktivní přeměna představuje rozpad (například vyzáření fotonu gama záření z excitovaného jádra).

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít výraz Poločas rozpadu ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Poločas rozpadu ve Wikizdrojích

Hledat výraz Poločas rozpadu ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Poločas rozpadu na Youtube

Najít pojem Poločas rozpadu ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Poločas rozpadu ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Poločas rozpadu například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už víte jaká je definice termínu Poločas rozpadu? resp. co znamená Poločas rozpadu? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poločas rozpadu, odpověď na dotaz co je to Poločas rozpadu?. Víte např. kdo to je Natálie Grossová? Znáte a víte kdo je Adriana Krnáčová? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je fyzika. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.