Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hliník. Co znamená slovo Hliník z kategorie Materiály?

Co je Hliník?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Hliník?

Hliník je chemický prvek se značkou AL. Jde o lehký lesklý kov, který je na řezu bílostříbrný. Na povrchu poměrně rychle oxiduje. Velmi rychle reaguje a slučuje se s dalšími prvky. V přírodě není obvyklá čistá forma hliníku, zemská kůra obsahuje jeho sloučeniny. Jedná se o třetí nejrozšířenější prvek zemské kůry a nejrozšířenější kov. Hliník obsahuje více než 1200 minerálů, nejvyšší obsah má nerost korund. Pro výrobu hliníku se využívá bauxit.
Pro další využití se připravuje buď čistý hliník, nebo jeho slitiny. Vyrábí se z něj konstrukční materiály, elektrické vodiče. Je také využíván při výrobě dalších kovů, například chromu, titanu nebo manganu. Důležité jsou například slitiny duraluminium, magnalium, pental, silumin a jiné. Hliník a slitiny se využívají v mnoha oblastech. Velká část produkce hliníku je spotřebována na výrobu konzerv a plechovek, v elektrotechnice a ve stavebnictví. Slitiny pak nabízejí další paletu možností všestranného využití.


Co je to Hliník? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hliník. Co znamená slovo Hliník z kategorie Materiály?

Texty mohou obsahovat chyby. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Hliník s jinými lidmi na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Hliník patří do kategorie materiály

Klíčová slova: terminus technicus, význam slova, formulace, Hliník, slovo, lexikon, wiki, materiály, popis, slovník, heslo, význam pojmu, vysvětlení, co znamená, pojem, přesný výraz, definice pojmu, význam


Pojem Hliník je v kategorii materiály, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Hliník píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Hliník (chemická značka Al, latinsky Aluminium) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.
Neušlechtilý stříbřitě šedý, nestálý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý. Při teplotách pod 1,18 K je supravodivý. Atomy tvoří kovové krystaly tvořené krychlovými plošně centrovanými elementárními buňkami, což odpovídá nejtěsnějšímu uspořádání kulových atomů. Uměle byly vytvořeny nebo počítačem namodelovány i alotropické modifikace s rozvolněnější mřížkou.

Více informací o pojmu Hliník lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít Hliník ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Hliník ve Wikislovníku

Hledat výraz Hliník na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hliník ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Hliník ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Hliník na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Hliník například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili jaký je význam slova Hliník? resp. co přesně označuje termín Hliník? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hliník, odpověď na dotaz co je to Hliník?. Víte např. kdo to je Kristina Kloubková? Znáte a víte kdo je Milan Dufek? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je materiály. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie materiály, Hladká bavlna, hliník, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.