Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ironie. Co znamená odborný pojem Ironie z kategorie Český jazyk?

Co je Ironie?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ironie

V literatuře nebo mluveném projevu se občas využívá ironie. Jedná se o pro někoho poměrně náročnou formu řeči na identifikaci. Ironií se často snaží člověk zajistit humorný efekt. Vyjadřován je naprosto opačný význam, než jaký je ve skutečnosti míněn. Využívá se také nadsázka. V rámci literatury se ironie používá jako způsob výsměchu. Zároveň to udržuje čtenáře v bdělosti, protože jim autor podsouvá různé ironické poznámky, které v případě nepochopení nedávají smysl. Principem ironie je zvýraznit absurditu již tolik absurdní situace.


Co je to Ironie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ironie. Co znamená odborný pojem Ironie z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Ironie sdílejte s rodinou a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Ironie je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: definice, slovo, Český jazyk, definice pojmu, Český jazyk, přesný význam, lexikon, formulace, význam, co je to Ironie?, popis, co znamená, informace, terminus technicus, odborné názvosloví, terminologie, pojem, Ironie


Pojem Ironie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ironie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ironie je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak. Je na posluchači nebo čtenáři, aby si toho všiml a rozuměl podle toho.

Další zdroje informací o slovu Ironie

Najít slovo Ironie ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Ironie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Ironie ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Ironie na Youtube

Hledat heslo Ironie ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat slovo Ironie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Ironie například v Google obrázcích, v Lingea slovnících, v metavyhledávači Info.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená Ironie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Ironie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ironie, odpověď na dotaz co je to Ironie?. Víte např. kdo to je Veronika Petruchová? Znáte a víte kdo je Koordinátor? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Ironie i jinde než v sekci než v Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.