Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ironie. Co znamená pojem Ironie z kategorie Český jazyk?

Co je to Ironie? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ironie

V literatuře nebo mluveném projevu se občas využívá ironie. Jedná se o pro někoho poměrně náročnou formu řeči na identifikaci. Ironií se často snaží člověk zajistit humorný efekt. Vyjadřován je naprosto opačný význam, než jaký je ve skutečnosti míněn. Využívá se také nadsázka. V rámci literatury se ironie používá jako způsob výsměchu. Zároveň to udržuje čtenáře v bdělosti, protože jim autor podsouvá různé ironické poznámky, které v případě nepochopení nedávají smysl. Principem ironie je zvýraznit absurditu již tolik absurdní situace.


Co je to Ironie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ironie. Co znamená pojem Ironie z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Ironie s přáteli a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Ironie se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: wiki, význam, terminologie, terminus technicus, co znamená, slovo, Český jazyk, odborné názvosloví, formulace, odborný výraz, pojem, význam pojmu, názvosloví, definice pojmu, lexikon, co to je, co je to Ironie?, přesný výraz


Pojem Ironie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ironie můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Ironie je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak. Je na posluchači nebo čtenáři, aby si toho všiml a rozuměl podle toho.

Další možné informační zdroje

Najít pojem Ironie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Ironie na Youtube

Zkusit najít frázi Ironie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít Ironie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ironie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Ironie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Ironie například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Ironie? resp. jaká je definice termínu Ironie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ironie, odpověď na dotaz co je to Ironie?. Víte např. kdo to je Janek Rubeš? Znáte a víte kdo je Nela Lisková? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.