Co je to?
Definice odborného termínu, slova Etický kodex. Co znamená pojem Etický kodex z kategorie Právo?

Co je Etický kodex?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Etický kodex?

Etický kodex je název používaný pro takový dokument, který se vytvořil systematickým způsobem. Jde o soubor norem a předpisů v obecné i konkrétní rovině. Takto vytvořený kodex pak určuje pravidla práce i chování v určité organizaci či podniku nebo profesi. Rozlišují se pravidla závazná a nezávazná. Pokud dojde k porušení závazného kodexu, následují postihy a následné porušení může vést až ke ztrátě zaměstnání. Tyto postihy se rozdělují podle závažnosti provinění a také podle toho, kterého bodu kodexu se týkají. Dodržování nezávazného etického kodexu je sice dobrovolné, ale pokud se jednotlivec zaváže k jeho dodržování, stává se pro něj závazným.
Pomocí kodexu jsou tak stanovena pravidla, vymezující hranic chování. Etické kodex má zavedené a zveřejněné řada firem, dále např. poslanci nebo některé profese jako policisté, novináři, lékaři, právníci a další. Etický kodex se netýká jen chování, ale také zacházení s informacemi, oblečení a vzhledu, profesionality, odbornosti nebo fair play jednání. Tvůrcem etického kodexu je samotná organizace.


Co je to Etický kodex? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Etický kodex. Co znamená pojem Etický kodex z kategorie Právo?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text vytvořen pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Etický kodex patří do sekce právo

Klíčová slova: právo, synonymum, slovník, význam slova, terminus technicus, přesný výraz, vysvětlení, Etický kodex, wiki, definice, lexikon, heslo, slovo, popis, termín, přesný význam, informace, co to je


Pojem Etický kodex je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Etický kodex dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Etický kodex, též kodex chování (anglicky code of conduct) je pravidlo nebo dokument, který upravuje obecné i konkrétní postupy v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese. Také některé organizace, sdružení nebo firmy mohou vytvářet kodex pro své zaměstnance, a to buď závazné (zaměstnanec může dostat při smlouvě kodex k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí výpověď) nebo nezávazné (jejich dodržování je dobrovolné).

Další zdroje informací o slovu Etický kodex

Zkusit najít slovo Etický kodex na Google obrázcích

Najít slovo Etický kodex ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Etický kodex ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Etický kodex na Google.cz

Vyhledat termín Etický kodex ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Etický kodex ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Etický kodex například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, v metavyhledávači Info.com, ve fulltextu Yahoo.com nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Etický kodex? resp. co to je Etický kodex? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Etický kodex, odpověď na dotaz co je to Etický kodex?. Víte např. kdo to je Denise Richards? Znáte a víte kdo je Elizaveta Maximová? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než právo. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Právnička, etický kodex, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.