Co je to?
Definice výrazu, termínu Dharma. Co znamená odborný pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Co je Dharma?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Dharma?

Dharma je pojem, který je možno chápat v několika úrovních. Původní význam je možno vyjádřit jako zákon, právo či řád, tedy něco, co je dané a pevné. Často je dharma označována jako přírodní zákon věčného vzniku i zániku. Jiný výklad znamená mravní zákony, tedy něco správného a dovoleného, pravidla a předpisy.
Pojem se užívá v buddhistické filozofii, kde byla dharma učením i systémem, pravdou i spravedlností, který existuje nezávisle na člověku a není potřeba ji dokazovat nebo vysvětlovat. Výkladu termínu se věnoval i dalajláma, který vycházel z významu slova v sanskrtu. Zde se jedná o držení, a je vysvětlováno jako cokoli, co napomáhá dotčené osobě vyhnout se děsu a obavám a také obtížným situacím, které vznikají pod vlivem škodlivých emocí. Dharma a její dodržování vede k dokonalosti, při jejím přijímání jako učení nesmí člověk trpět přesně definovanými nedostatky.


Co je to Dharma? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Dharma. Co znamená odborný pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Sdílejte uvedený text s jinými osobami na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Dharma je v kategorii náboženství

Klíčová slova: termín, synonymum, význam, heslo, lexikon, popis, význam pojmu, odborný výraz, terminus technicus, co znamená, slovník, terminologie, pojem, informace, náboženství, význam slova, názvosloví, přesný význam


Pojem Dharma je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Dharma?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Dharma (sanskrt: धर्म; pálijsky धम्म, dhamma; tibetsky ལྷ་ཆོས, čhö) je indický nábožensko-filosofický termín, odvozený od sanskrtského slovního kořene dhri, znamenající „způsob bytí“. Termínu má být porozuměno v jeho metafyzickém významu, což je soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě. Představuje individuální vnitřní zákon, který „musí“ být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí. Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.

Dharmačakra, dharma kolo

Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay
Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay


Zkuste zjistit více informací o slovu Dharma v následujících zdrojích

Hledat slovo Dharma ve Wikizdrojích

Hledat frázi Dharma ve Wikislovníku

Najít termín Dharma na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dharma ve Wikimedia Commons

Najít výraz Dharma ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Dharma ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Dharma například ve fulltextu Yahoo.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená slovo Dharma? resp. co znamená Dharma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dharma, odpověď na dotaz co je to Dharma?. Víte např. kdo to je Valkýra? Znáte a víte kdo je Lékárník? Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Pojmy mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než náboženství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, kaple zahrada, dharma, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.