Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dharma. Co znamená odborný pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Co je to Dharma? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Dharma

Dharma je pojem, který je možno chápat v několika úrovních. Původní význam je možno vyjádřit jako zákon, právo či řád, tedy něco, co je dané a pevné. Často je dharma označována jako přírodní zákon věčného vzniku i zániku. Jiný výklad znamená mravní zákony, tedy něco správného a dovoleného, pravidla a předpisy.
Pojem se užívá v buddhistické filozofii, kde byla dharma učením i systémem, pravdou i spravedlností, který existuje nezávisle na člověku a není potřeba ji dokazovat nebo vysvětlovat. Výkladu termínu se věnoval i dalajláma, který vycházel z významu slova v sanskrtu. Zde se jedná o držení, a je vysvětlováno jako cokoli, co napomáhá dotčené osobě vyhnout se děsu a obavám a také obtížným situacím, které vznikají pod vlivem škodlivých emocí. Dharma a její dodržování vede k dokonalosti, při jejím přijímání jako učení nesmí člověk trpět přesně definovanými nedostatky.


Co je to Dharma? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dharma. Co znamená odborný pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s blízkými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Dharma se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: heslo, co je to Dharma?, lexikon, přesný význam, co to je, co znamená, termín, synonymum, Dharma, terminus technicus, slovo, význam pojmu, formulace, slovník, význam, význam slova, terminologie, definice pojmu


Pojem Dharma je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dharma? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Dharma (sanskrt: धर्म; pálijsky धम्म, dhamma; tibetsky ལྷ་ཆོས, čhö) je indický nábožensko-filosofický termín, odvozený od sanskrtského slovního kořene dhri, znamenající „způsob bytí“. Termínu má být porozuměno v jeho metafyzickém významu, což je soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě. Představuje individuální vnitřní zákon, který „musí“ být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí. Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.

Dharmačakra, dharma kolo

Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay
Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay


Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít pojem Dharma ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Dharma ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Dharma ve Wikislovníku

Hledat slovo Dharma ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dharma ve Wikimedia Commons

Najít heslo Dharma ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dharma například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Nyní již víte co znamená slovo Dharma? resp. co znamená výraz Dharma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dharma, odpověď na dotaz co je to Dharma?. Víte např. kdo to je Seřizovač CNC? Znáte a víte kdo je Obchodní referent? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Dharma i v jiných kategoriích (než náboženství). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.