Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Co je to Dharma? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Dharma?

Dharma je pojem, který je možno chápat v několika úrovních. Původní význam je možno vyjádřit jako zákon, právo či řád, tedy něco, co je dané a pevné. Často je dharma označována jako přírodní zákon věčného vzniku i zániku. Jiný výklad znamená mravní zákony, tedy něco správného a dovoleného, pravidla a předpisy.
Pojem se užívá v buddhistické filozofii, kde byla dharma učením i systémem, pravdou i spravedlností, který existuje nezávisle na člověku a není potřeba ji dokazovat nebo vysvětlovat. Výkladu termínu se věnoval i dalajláma, který vycházel z významu slova v sanskrtu. Zde se jedná o držení, a je vysvětlováno jako cokoli, co napomáhá dotčené osobě vyhnout se děsu a obavám a také obtížným situacím, které vznikají pod vlivem škodlivých emocí. Dharma a její dodržování vede k dokonalosti, při jejím přijímání jako učení nesmí člověk trpět přesně definovanými nedostatky.


Co je to Dharma? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Dharma s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dharma se nachází v kategorii Náboženství

Klíčová slova: odborné názvosloví, Náboženství, Dharma, význam pojmu, Náboženství, terminus technicus, formulace, význam, wiki, co to je, terminologie, synonymum, vysvětlení, co znamená, popis, co je to Dharma?, význam slova, přesný výraz


Pojem Dharma je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dharma? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Dharma (sanskrt: धर्म; pálijsky धम्म, dhamma; tibetsky ལྷ་ཆོས, čhö) je indický nábožensko-filosofický termín, odvozený od sanskrtského slovního kořene dhri, znamenající „způsob bytí“. Termínu má být porozuměno v jeho metafyzickém významu, což je soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě. Představuje individuální vnitřní zákon, který „musí“ být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí. Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.

Dharmačakra, dharma kolo

Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay
Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay


Zkuste zjistit více informací o slovu Dharma v následujících zdrojích

Zkusit najít výraz Dharma ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Dharma ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dharma ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Dharma ve Wikislovníku

Vyhledat termín Dharma na Google.cz

Najít slovo Dharma ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Dharma například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Dharma? resp. co přesně znamená slovo Dharma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dharma, odpověď na dotaz co je to Dharma?. Víte např. kdo to je Jeřábník? Znáte a víte kdo je Recepční? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Náboženství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.