Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Co to je Dharma? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Dharma?

Dharma je pojem, který je možno chápat v několika úrovních. Původní význam je možno vyjádřit jako zákon, právo či řád, tedy něco, co je dané a pevné. Často je dharma označována jako přírodní zákon věčného vzniku i zániku. Jiný výklad znamená mravní zákony, tedy něco správného a dovoleného, pravidla a předpisy.
Pojem se užívá v buddhistické filozofii, kde byla dharma učením i systémem, pravdou i spravedlností, který existuje nezávisle na člověku a není potřeba ji dokazovat nebo vysvětlovat. Výkladu termínu se věnoval i dalajláma, který vycházel z významu slova v sanskrtu. Zde se jedná o držení, a je vysvětlováno jako cokoli, co napomáhá dotčené osobě vyhnout se děsu a obavám a také obtížným situacím, které vznikají pod vlivem škodlivých emocí. Dharma a její dodržování vede k dokonalosti, při jejím přijímání jako učení nesmí člověk trpět přesně definovanými nedostatky.


Co je to Dharma? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Dharma s kolegy na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Dharma patří do kategorie náboženství

Klíčová slova: definice, heslo, slovo, vysvětlení, přesný význam, co znamená, co to je, synonymum, formulace, náboženství, význam pojmu, informace, slovník, terminus technicus, odborný výraz, přesný výraz, definice pojmu, terminologie


Pojem Dharma je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Dharma můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dharma (sanskrt: धर्म; pálijsky धम्म, dhamma; tibetsky ལྷ་ཆོས, čhö) je indický nábožensko-filosofický termín, odvozený od sanskrtského slovního kořene dhri, znamenající „způsob bytí“. Termínu má být porozuměno v jeho metafyzickém významu, což je soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě. Představuje individuální vnitřní zákon, který „musí“ být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí. Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.

Dharmačakra, dharma kolo

Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay
Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay


Více informací o pojmu Dharma lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít pojem Dharma ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Dharma na Youtube

Hledat frázi Dharma ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Dharma ve Wikizdrojích

Najít slovo Dharma ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Dharma ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Dharma například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte co to je Dharma? resp. co přesně označuje termín Dharma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dharma, odpověď na dotaz co je to Dharma?. Víte např. kdo to je Eva Herzigová? Znáte a víte kdo je Scientolog? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Dharma i jinde než v sekci než v náboženství. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.