Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Co je to Dharma? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Dharma

Dharma je pojem, který je možno chápat v několika úrovních. Původní význam je možno vyjádřit jako zákon, právo či řád, tedy něco, co je dané a pevné. Často je dharma označována jako přírodní zákon věčného vzniku i zániku. Jiný výklad znamená mravní zákony, tedy něco správného a dovoleného, pravidla a předpisy.
Pojem se užívá v buddhistické filozofii, kde byla dharma učením i systémem, pravdou i spravedlností, který existuje nezávisle na člověku a není potřeba ji dokazovat nebo vysvětlovat. Výkladu termínu se věnoval i dalajláma, který vycházel z významu slova v sanskrtu. Zde se jedná o držení, a je vysvětlováno jako cokoli, co napomáhá dotčené osobě vyhnout se děsu a obavám a také obtížným situacím, které vznikají pod vlivem škodlivých emocí. Dharma a její dodržování vede k dokonalosti, při jejím přijímání jako učení nesmí člověk trpět přesně definovanými nedostatky.


Co je to Dharma? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dharma. Co znamená pojem Dharma z kategorie Náboženství?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Dharma doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dharma se nachází v sekci Náboženství

Klíčová slova: vysvětlení, definice, terminus technicus, Dharma, odborné názvosloví, informace, wiki, význam pojmu, názvosloví, přesný význam, terminologie, význam, co to je, Náboženství, odborný výraz, synonymum, definice pojmu, co je to Dharma?


Pojem Dharma je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Dharma? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Dharma (sanskrt: धर्म; pálijsky धम्म, dhamma; tibetsky ལྷ་ཆོས, čhö) je indický nábožensko-filosofický termín, odvozený od sanskrtského slovního kořene dhri, znamenající „způsob bytí“. Termínu má být porozuměno v jeho metafyzickém významu, což je soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě. Představuje individuální vnitřní zákon, který „musí“ být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a univerzální podstatou bytí. Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.

Dharmačakra, dharma kolo

Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay
Kolo je symbol dharmy. Autor: Antoine de San Sebastian, zdroj: Pixabay


Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít slovo Dharma ve Wikislovníku

Hledat heslo Dharma ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dharma ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Dharma ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Dharma ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Dharma ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Dharma například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Dharma? resp. co znamená Dharma? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dharma, odpověď na dotaz co je to Dharma?. Víte např. kdo to je Velekněz? Znáte a víte kdo je Markéta Gregorová? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Dharma v jiné sekci než Náboženství. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.