Co je to?
Výraz, termín, definice slova Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Co je to Edukace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Edukace

Edukace je výraz latinského původu a znamená totéž co vzdělávání, výchovně - vzdělávací proces. Jedná se tedy o proces osvojování nových poznatků a jejich propojování se již známými informacemi.


Co je to Edukace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Edukace. Co znamená odborný pojem Edukace z kategorie Školství?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Edukace s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Edukace se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: význam pojmu, přesný význam, termín, názvosloví, pojem, co znamená, definice, vysvětlení, co to je, formulace, popis, Edukace, terminologie, odborné názvosloví, Školství, heslo, synonymum, slovník


Pojem Edukace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Edukace? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. V češtině je pojem vzdělání užíván i v užším významu jako formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení (stupeň vzdělání popřípadě kvalifikace uvedená v Národní soustavě kvalifikací). Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat termín Edukace na Google.cz

Hledat pojem Edukace ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Edukace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Edukace na Youtube

Zkusit najít heslo Edukace ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Edukace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Edukace například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě nyní již víte co je to Edukace? resp. jaký je význam slova Edukace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Edukace, odpověď na dotaz co je to Edukace?. Víte např. kdo to je Elle King? Znáte a víte kdo je Muftí? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?