Co je to?
Definice odborného termínu, slova Edukace. Co znamená pojem Edukace z kategorie Školství?

Co je to Edukace? Význam slova

Co znamená termín Edukace? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Edukace je výraz latinského původu a znamená totéž co vzdělávání, výchovně - vzdělávací proces. Jedná se tedy o proces osvojování nových poznatků a jejich propojování se již známými informacemi.


Co je to Edukace? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Edukace. Co znamená pojem Edukace z kategorie Školství?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s ostatními prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Edukace je v sekci Školství

Klíčová slova: Školství, vysvětlení, synonymum, termín, definice, přesný význam, Edukace, popis, přesný výraz, význam pojmu, slovo, co znamená, formulace, význam, definice pojmu, slovník, lexikon, terminus technicus


Pojem Edukace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Edukace můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. V češtině je pojem vzdělání užíván i v užším významu jako formálně uznané výsledky vzdělávání nebo učení (stupeň vzdělání popřípadě kvalifikace uvedená v Národní soustavě kvalifikací). Původ slova vzdělání - „edukace“ odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat slovo Edukace ve Wikislovníku

Najít heslo Edukace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Edukace na Youtube

Vyhledat slovo Edukace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Edukace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Edukace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Edukace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Edukace? resp. jaký je přesný význam slova Edukace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Edukace, odpověď na dotaz co je to Edukace?. Víte např. kdo to je Pedagog? Znáte a víte kdo je Sládek? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Edukace v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Školství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?