Co je to?
Výraz, termín, definice slova Gesce. Co znamená odborný pojem Gesce z kategorie Právo?

Co je to Gesce? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Gesce?

Gesce je pověření pro výkon určité funkce, pravomoci nebo činnosti, má přesně vymezenou oblast a rozsah. Gescí je pověřen gestor, nese i odpovědnost za jejich vykonání. Může se jednat o gesci v jednání vnitrozemském nebo mezistátním.
Při sjednávání mezinárodních smluv je gesce především odpovědnost za přípravu a poté i průběh procesu projednání návrhu samotné smlouvy.


Co je to Gesce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Gesce. Co znamená odborný pojem Gesce z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Gesce s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Gesce je v kategorii Právo

Klíčová slova: heslo, terminologie, co znamená, co to je, synonymum, význam, informace, terminus technicus, význam slova, pojem, popis, definice, formulace, názvosloví, vysvětlení, slovník, Gesce, Právo


Pojem Gesce je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Pro další informace o termínu Gesce zkuste tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Gesce ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Gesce ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Gesce na Google.cz

Zkusit najít slovo Gesce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Gesce ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Gesce ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Gesce například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Gesce? resp. co znamená Gesce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gesce, odpověď na dotaz co je to Gesce?. Víte např. kdo to je Ranhojič? Znáte a víte kdo je Marie Pojkarová? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.