Co je to?
Výraz, termín, definice slova Gesce. Co znamená odborný pojem Gesce z kategorie Právo?

Co je Gesce? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Gesce

Gesce je pověření pro výkon určité funkce, pravomoci nebo činnosti, má přesně vymezenou oblast a rozsah. Gescí je pověřen gestor, nese i odpovědnost za jejich vykonání. Může se jednat o gesci v jednání vnitrozemském nebo mezistátním.
Při sjednávání mezinárodních smluv je gesce především odpovědnost za přípravu a poté i průběh procesu projednání návrhu samotné smlouvy.


Co je to Gesce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Gesce. Co znamená odborný pojem Gesce z kategorie Právo?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici pojmu Gesce sdílejte s dalšími osobami na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Gesce je v kategorii právo

Klíčová slova: slovo, formulace, terminologie, význam pojmu, názvosloví, heslo, co to je, právo, slovník, informace, synonymum, popis, lexikon, význam slova, termín, definice, přesný význam, terminus technicus


Pojem Gesce je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Gesce v následujících vyhledávačích

Vyhledat výraz Gesce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Gesce ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Gesce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Gesce ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Gesce na Youtube

Hledat slovo Gesce na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Gesce například ve Wikipedii, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Gesce? resp. jaká je definice termínu Gesce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Gesce, odpověď na dotaz co je to Gesce?. Víte např. kdo to je Anna Wetlinská? Znáte a víte kdo je Jiří Helekal? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Gesce i jinde než v sekci než v právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.