Co je to?
Odborný výraz, definice slova Mramor. Co znamená pojem Mramor z kategorie Materiály?

Co je to Mramor? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Mramor?

Mramor je pojmenování horniny, která vznikla přeměnou vápenců. Říká se jí také krystalický vápenec, protože obsahuje minimálně 95 % kalcitu. Mramor se dá leštit.
Původní barva je bílá, hornina však obsahuje i další příměsi, které barvu mění. Příměsí může být například jílovitá hmota, nerost nebo organická látka. Z nerostů jsou často zastoupeny například hematit či grafit. Mramor je dobře zpracovatelný, využívá se v kamenictví, sochařství i stavebnictví.


Co je to Mramor? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Mramor. Co znamená pojem Mramor z kategorie Materiály?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Mramor je v kategorii Materiály

Klíčová slova: definice, terminus technicus, definice pojmu, lexikon, odborné názvosloví, pojem, význam pojmu, popis, Mramor, přesný význam, co je to Mramor?, význam, přesný výraz, názvosloví, co znamená, slovo, termín, odborný výraz


Pojem Mramor je v kategorii Materiály, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Mramor můžete dozvědět následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Mramory (krystalické vápence) jsou přeměněné karbonátové horniny, které vznikly rekrystalizací původních vápenců nebo méně často dolomitů (krystalické dolomity). K přeměně (metamorfóze) dochází za vysoké teploty a tlaku. Mramory bývají hruběji zrnité než jemnozrnné vápence. Jsou většinou bílé, ale díky různým příměsím mohou nabývat nejrůznějších barev.

Další informační zdroje o slovu Mramor

Hledat videa s názvem Mramor na Youtube

Vyhledat slovo Mramor ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mramor ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Mramor ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Mramor ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Mramor ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Mramor například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Mramor? resp. co označuje slovo Mramor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mramor, odpověď na dotaz co je to Mramor?. Víte např. kdo to je Markytánka? Znáte a víte kdo je Manažer kvality? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Materiály). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.