Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mandelbrotova množina. Co znamená odborný pojem Mandelbrotova množina z kategorie Matematika?

Co je to Mandelbrotova množina? Význam slova

Co znamená termín Mandelbrotova množina? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Mandelbrotova množina je nekonečně členitý útvar. Jedná se o fraktál. Po zvětšení jakéhokoli jejího výseku lze získávat stále další a další přesné a složité obrazce.
Mandelbrotova množina bývá výchozí množinou bodů pro další fraktály, které se vytvářejí různými matematickými vzorci a ohýbají se, obarvují, zvětšují či deformují buď v dvourozměrném, nebo třírozměrném prostoru.


Co je to Mandelbrotova množina? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mandelbrotova množina. Co znamená odborný pojem Mandelbrotova množina z kategorie Matematika?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Mandelbrotova množina je v sekci matematika

Klíčová slova: co znamená, význam, odborné názvosloví, Mandelbrotova množina, definice, význam slova, odborný výraz, formulace, význam pojmu, heslo, vysvětlení, pojem, co je to Mandelbrotova množina?, terminus technicus, synonymum, matematika, terminologie, matematika


Pojem Mandelbrotova množina je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Mandelbrotova množina? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Mandelbrotova množina je množina bodů komplexní roviny, které jsou odvozeny od rekurzivních procesů s komplexními čísly patřícími této množině a jejímu okolí. Mandelbrotova množina je jeden z nejznámějších fraktálů, přesněji řečeno fraktálem je její okraj.
Množinu jako první definoval v roce 1905 francouzský matematik Pierre Fatou, který studoval rekurzivní procesy. Prvním, kdo tuto množinu nechal vykreslit počítačem, byl Benoît Mandelbrot, podle kterého je také pojmenována.

Další informační zdroje

Vyhledat heslo Mandelbrotova množina ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Mandelbrotova množina ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Mandelbrotova množina ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mandelbrotova množina ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Mandelbrotova množina ve Wikizdrojích

Hledat termín Mandelbrotova množina na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Mandelbrotova množina například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě jste zjistili jaká je definice slova Mandelbrotova množina? resp. jaký je přesný význam slova Mandelbrotova množina? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mandelbrotova množina, odpověď na dotaz co je to Mandelbrotova množina?. Víte např. kdo to je Plátce DPH? Znáte a víte kdo je Kryptobaron? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než matematika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.