Co je to?
Definice výrazu, termínu Bauch. Co znamená odborný pojem Bauch z kategorie Různé?

Co je to Bauch? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Bauch

Z němčiny - der Bauch - břicho, též ve významu spodní část trupu letadla.
V anglickém slangu z městského prostředí se jedná o zkratku výrazu "debauchery", tj. zhýralost, nezřízenost. Tento pojem může popisovat osobu, věc nebo místo a jedná se o jednoznačně negativní hodnotící výraz; může se vztahovat k alkoholismu, mravní zkaženosti nebo jiným obecně negativně vnímaným věcem.

Co je to Bauch? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Bauch. Co znamená odborný pojem Bauch z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Bauch s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Bauch patří do kategorie Různé

Klíčová slova: definice pojmu, odborné názvosloví, informace, wiki, termín, co to je, lexikon, význam, formulace, Bauch, co je to Bauch?, názvosloví, co znamená, terminus technicus, definice, slovo, pojem, význam slova


Pojem Bauch je v kategorii Různé, ilustrační obrázek

Další zdroje informací o slovu Bauch

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Bauch ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Bauch ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Bauch ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Bauch ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Bauch na Youtube

Vyhledat heslo Bauch ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Bauch například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Bauch? resp. co znamená Bauch? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bauch, odpověď na dotaz co je to Bauch?. Víte např. kdo to je Buzerant? Znáte a víte kdo je Student? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Různé). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.