Co je to?
Definice výrazu Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Co to je Honitba? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Honitba?

Honitba je název pro území, kde je oficiálně povolena myslivost. Může se jednat i o více pozemků patřících různým vlastníkům. Honitby se vyskytují mimo zastavěné plochy a mají přesně stanovená pravidla pro vykonávání práva myslivosti.
Některé pozemky jsou považovány za samostatná zařízení, například bažantnice a obory. Podle toho, komu patří, se honitby dělí již od 19. století na vlastní a společenstevní.


Co je to Honitba? Význam slova, termín, Definice výrazu Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Honitba se nachází v sekci Příroda

Klíčová slova: terminus technicus, heslo, Příroda, význam, co je to Honitba?, slovo, přesný výraz, terminologie, formulace, definice, definice pojmu, odborné názvosloví, co znamená, Příroda, odborný výraz, synonymum, přesný význam, význam slova


Pojem Honitba je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Honitba?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Pozemky, na kterých není myslivost povolena, se nazývají nehonební. Pokud honitby sousedí s městskými či vesnickými pozemky, obvykle končí na začátku zastavěných ploch, intravilánu.
Specifické postavení se přisuzuje oborám a bažantnicím, které se mohou brát jako samostatná zařízení.
Podle způsobu vlastnictví se honitby dělí na vlastní a společenstevní. Rozdělení se objevilo po roce 1848, kdy vydal císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy.

Zkuste zjistit více informací o slovu Honitba v následujících zdrojích

Najít výraz Honitba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Honitba ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Honitba ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Honitba ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Honitba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Honitba ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Honitba například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Honitba? resp. co znamená výraz Honitba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Honitba, odpověď na dotaz co je to Honitba?. Víte např. kdo to je Marian Jurečka? Znáte a víte kdo je Polyglot? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Příroda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.