Co je to?
Výraz, termín, definice slova Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Co je to Honitba? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Honitba

Honitba je název pro území, kde je oficiálně povolena myslivost. Může se jednat i o více pozemků patřících různým vlastníkům. Honitby se vyskytují mimo zastavěné plochy a mají přesně stanovená pravidla pro vykonávání práva myslivosti.
Některé pozemky jsou považovány za samostatná zařízení, například bažantnice a obory. Podle toho, komu patří, se honitby dělí již od 19. století na vlastní a společenstevní.


Co je to Honitba? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Honitba můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Honitba je v kategorii příroda

Klíčová slova: názvosloví, přesný význam, přesný výraz, odborný výraz, terminus technicus, příroda, co je to Honitba?, termín, co znamená, formulace, příroda, Honitba, slovník, slovo, odborné názvosloví, wiki, význam, definice pojmu


Pojem Honitba je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Honitba?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Pozemky, na kterých není myslivost povolena, se nazývají nehonební. Pokud honitby sousedí s městskými či vesnickými pozemky, obvykle končí na začátku zastavěných ploch, intravilánu.
Specifické postavení se přisuzuje oborám a bažantnicím, které se mohou brát jako samostatná zařízení.
Podle způsobu vlastnictví se honitby dělí na vlastní a společenstevní. Rozdělení se objevilo po roce 1848, kdy vydal císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy.

Další informační zdroje o slovu Honitba

Zkusit najít pojem Honitba ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Honitba na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Honitba ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Honitba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Honitba na Youtube

Najít slovo Honitba ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Honitba například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Honitba? resp. co znamená Honitba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Honitba, odpověď na dotaz co je to Honitba?. Víte např. kdo to je Dana Drábová? Znáte a víte kdo je Zdeněk Neubauer? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je příroda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.