Co je to?
Definice výrazu Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Co to je Honitba? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Honitba

Honitba je název pro území, kde je oficiálně povolena myslivost. Může se jednat i o více pozemků patřících různým vlastníkům. Honitby se vyskytují mimo zastavěné plochy a mají přesně stanovená pravidla pro vykonávání práva myslivosti.
Některé pozemky jsou považovány za samostatná zařízení, například bažantnice a obory. Podle toho, komu patří, se honitby dělí již od 19. století na vlastní a společenstevní.


Co je to Honitba? Význam slova, termín, Definice výrazu Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Honitba je v sekci Příroda

Klíčová slova: co to je, pojem, informace, přesný výraz, odborné názvosloví, význam slova, heslo, Příroda, popis, význam, definice pojmu, co znamená, slovo, co je to Honitba?, názvosloví, lexikon, terminus technicus, slovník


Pojem Honitba je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Honitba? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Pozemky, na kterých není myslivost povolena, se nazývají nehonební. Pokud honitby sousedí s městskými či vesnickými pozemky, obvykle končí na začátku zastavěných ploch, intravilánu.
Specifické postavení se přisuzuje oborám a bažantnicím, které se mohou brát jako samostatná zařízení.
Podle způsobu vlastnictví se honitby dělí na vlastní a společenstevní. Rozdělení se objevilo po roce 1848, kdy vydal císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy.

Další možné informační zdroje

Vyhledat slovo Honitba na Google.cz

Zkusit najít termín Honitba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Honitba na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Honitba ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Honitba ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Honitba ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Honitba například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Honitba? resp. co přesně znamená slovo Honitba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Honitba, odpověď na dotaz co je to Honitba?. Víte např. kdo to je Správce majetku? Znáte a víte kdo je Rektor? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Honitba v jiné sekci než Příroda. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.