Co je to?
Výraz, termín, definice slova Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Co je to Honitba? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Honitba?

Honitba je název pro území, kde je oficiálně povolena myslivost. Může se jednat i o více pozemků patřících různým vlastníkům. Honitby se vyskytují mimo zastavěné plochy a mají přesně stanovená pravidla pro vykonávání práva myslivosti.
Některé pozemky jsou považovány za samostatná zařízení, například bažantnice a obory. Podle toho, komu patří, se honitby dělí již od 19. století na vlastní a společenstevní.


Co je to Honitba? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Honitba s vašimi přáteli na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Honitba je v kategorii příroda

Klíčová slova: definice, co to je, příroda, význam pojmu, co je to Honitba?, popis, lexikon, heslo, pojem, wiki, přesný výraz, význam slova, odborné názvosloví, terminologie, termín, význam, příroda, Honitba


Pojem Honitba je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Honitba dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Pozemky, na kterých není myslivost povolena, se nazývají nehonební. Pokud honitby sousedí s městskými či vesnickými pozemky, obvykle končí na začátku zastavěných ploch, intravilánu.
Specifické postavení se přisuzuje oborám a bažantnicím, které se mohou brát jako samostatná zařízení.
Podle způsobu vlastnictví se honitby dělí na vlastní a společenstevní. Rozdělení se objevilo po roce 1848, kdy vydal císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy.

Další možné informační zdroje

Vyhledat termín Honitba ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Honitba ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Honitba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Honitba na Google.cz

Vyhledat slovo Honitba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Honitba ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Honitba například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Honitba? resp. co to je Honitba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Honitba, odpověď na dotaz co je to Honitba?. Víte např. kdo to je Baculka? Znáte a víte kdo je Thomas Hobbes? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Honitba i v jiných kategoriích (než příroda). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.