Co je to?
Výraz, termín, definice slova Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Co je Honitba?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Honitba

Honitba je název pro území, kde je oficiálně povolena myslivost. Může se jednat i o více pozemků patřících různým vlastníkům. Honitby se vyskytují mimo zastavěné plochy a mají přesně stanovená pravidla pro vykonávání práva myslivosti.
Některé pozemky jsou považovány za samostatná zařízení, například bažantnice a obory. Podle toho, komu patří, se honitby dělí již od 19. století na vlastní a společenstevní.


Co je to Honitba? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Honitba. Co znamená odborný pojem Honitba z kategorie Příroda?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Honitba sdílejte s rodinou a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Honitba je v kategorii příroda

Klíčová slova: co je to Honitba?, definice, formulace, názvosloví, terminus technicus, wiki, slovo, co to je, význam slova, termín, příroda, příroda, pojem, přesný výraz, přesný význam, lexikon, slovník, informace


Pojem Honitba je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Honitba? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Pozemky, na kterých není myslivost povolena, se nazývají nehonební. Pokud honitby sousedí s městskými či vesnickými pozemky, obvykle končí na začátku zastavěných ploch, intravilánu.
Specifické postavení se přisuzuje oborám a bažantnicím, které se mohou brát jako samostatná zařízení.
Podle způsobu vlastnictví se honitby dělí na vlastní a společenstevní. Rozdělení se objevilo po roce 1848, kdy vydal císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz Honitba ve Wikizdrojích

Hledat heslo Honitba ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Honitba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Honitba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Honitba ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Honitba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Honitba například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teďka již bezesporu víte jaká je definice slova Honitba? resp. jaký je význam pojmu Honitba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Honitba, odpověď na dotaz co je to Honitba?. Víte např. kdo to je Nefrolog? Znáte a víte kdo je Ernest Rutherford? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je příroda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie příroda, Jeřáb, honitba, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.