Co je to?
Výraz, termín, definice slova Oddlužení. Co znamená odborný pojem Oddlužení z kategorie Právo?

Co je to Oddlužení? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Oddlužení

Oddlužení je proces, při kterém je možno vyřešit kritickou finanční situaci, kdy dlužník již není schopen své dluhy splácet. Oddlužení musí povolit soud na základě žádosti. Dlužník musí být fyzickou osobou a mít více věřitelů.
Pokud soud povolí oddlužení, musí dlužník splnit určité podmínky: musí mít stálý příjem, splácet určenou částku po dobu pěti let tak, aby splatil alespoň 30% dluhů, a po tuto dobu vyjít jen s minimální částkou.


Co je to Oddlužení? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Oddlužení. Co znamená odborný pojem Oddlužení z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Oddlužení se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Oddlužení se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: vysvětlení, co znamená, heslo, význam pojmu, Právo, odborné názvosloví, terminus technicus, wiki, lexikon, odborný výraz, slovo, Právo, definice, přesný výraz, význam, formulace, Oddlužení, synonymum


Pojem Oddlužení je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Oddlužení? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Oddlužení je pojem užívaný pro odpouštění či snižování dluhů, zejména dluhů rozvojovým zemím ze strany vyspělých států. Většina z těchto dluhů je pro rozvojové země ohromným břemenem, který brání jejich dalšímu rozvoji. Ukázalo se například, že po odpuštění dluhu mohly některé země zrušit školné či zvýšit výdaje na zdravotnictví. Řadu z těchto dluhů lze navíc označit za nelegitimní, neboť byly půjčeny různým diktátorským režimům. Odpuštění dluhů se řešilo a řeší na řadě fór věřitelů a existuje také množství iniciativ, které se této problematice věnují. Přes různá částečná oddlužení dnes rozvojové země dluží přes dva biliony amerických dolarů.

Linky na další online zdroje

Hledat heslo Oddlužení na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Oddlužení ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Oddlužení ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Oddlužení ve Wikizdrojích

Hledat termín Oddlužení ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Oddlužení ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Oddlužení například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Oddlužení? resp. co přesně znamená slovo Oddlužení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Oddlužení, odpověď na dotaz co je to Oddlužení?. Víte např. kdo to je Alex Mynářová? Znáte a víte kdo je Eva Josefíková? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?