Co je to?
Výraz, termín, definice slova Oddlužení. Co znamená odborný pojem Oddlužení z kategorie Právo?

Co je to Oddlužení? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Oddlužení

Oddlužení je proces, při kterém je možno vyřešit kritickou finanční situaci, kdy dlužník již není schopen své dluhy splácet. Oddlužení musí povolit soud na základě žádosti. Dlužník musí být fyzickou osobou a mít více věřitelů.
Pokud soud povolí oddlužení, musí dlužník splnit určité podmínky: musí mít stálý příjem, splácet určenou částku po dobu pěti let tak, aby splatil alespoň 30% dluhů, a po tuto dobu vyjít jen s minimální částkou.


Co je to Oddlužení? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Oddlužení. Co znamená odborný pojem Oddlužení z kategorie Právo?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Oddlužení se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: pojem, termín, Právo, popis, odborné názvosloví, formulace, co je to Oddlužení?, definice pojmu, přesný výraz, terminus technicus, lexikon, význam pojmu, synonymum, vysvětlení, názvosloví, význam, Právo, wiki


Pojem Oddlužení je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Oddlužení? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Oddlužení je pojem užívaný pro odpouštění či snižování dluhů, zejména dluhů rozvojovým zemím ze strany vyspělých států. Většina z těchto dluhů je pro rozvojové země ohromným břemenem, který brání jejich dalšímu rozvoji. Ukázalo se například, že po odpuštění dluhu mohly některé země zrušit školné či zvýšit výdaje na zdravotnictví. Řadu z těchto dluhů lze navíc označit za nelegitimní, neboť byly půjčeny různým diktátorským režimům. Odpuštění dluhů se řešilo a řeší na řadě fór věřitelů a existuje také množství iniciativ, které se této problematice věnují. Přes různá částečná oddlužení dnes rozvojové země dluží přes dva biliony amerických dolarů.

Další zdroje informací o slovu Oddlužení

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Oddlužení ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Oddlužení na Youtube

Vyhledat výraz Oddlužení ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Oddlužení ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Oddlužení ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Oddlužení ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Oddlužení například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Oddlužení? resp. jaký je přesný význam slova Oddlužení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Oddlužení, odpověď na dotaz co je to Oddlužení?. Víte např. kdo to je Soumař? Znáte a víte kdo je Thomas Alva Edison? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Právo). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?