Co je to?
Výraz, termín, definice slova Judikát. Co znamená odborný pojem Judikát z kategorie Právo?

Co je to Judikát? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Judikát

Judikát je jiný termín pro soudní rozhodnutí, nebo také pro rozhodnutí soudu vyšší úrovně, podle kterého se pak řídí rozhodnutí podobných případů. Označení judikát pochází z latiny, iudicare znamená soudit. Je to tedy rozhodnutí podle praxe soudu nebo rozhodnutí, které se dotýká některé y právních norem a bylo publikováno. Znamená to, že se soudní právo aplikuje takovým způsobem, kdy se určitý případ přiřazuje konkrétnímu obecnému zákonu.
Judikát nelze zaměňovat s precedentem, který znamená, že pokud bylo o něčem soudně rozhodnuto poprvé, je takové rozhodnutí závazné pro další podobné případy.


Co je to Judikát? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Judikát. Co znamená odborný pojem Judikát z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Judikát patří do sekce právo

Klíčová slova: wiki, heslo, význam, co je to Judikát?, význam slova, význam pojmu, co znamená, Judikát, slovo, synonymum, formulace, pojem, termín, vysvětlení, informace, slovník, popis, právo


Pojem Judikát je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Judikát píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Termín judikatura pak označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu nebo publikovaná rozhodnutí, které se dotýkají určité dílčí otázky právní normy. Někdy se hovoří o soudní judikatuře, na rozdíl od judikatury správních úřadů. Takový termín je však pleonasmem, resp. nesprávným užitím, neboť judikátem (z latinského iudicare – soudit) může být pouze rozhodnutí soudu.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít výraz Judikát ve Wikizdrojích

Hledat pojem Judikát na Google.cz

Vyhledat termín Judikát ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Judikát ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Judikát ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Judikát ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Judikát například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě nyní již víte co je to Judikát? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Judikát? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Judikát, odpověď na dotaz co je to Judikát?. Víte např. kdo to je Diana Kalashová? Znáte a víte kdo je Systémový inženýr? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Judikát v jiné sekci než právo. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.