Co je to?
Výraz, termín, definice slova Judikát. Co znamená odborný pojem Judikát z kategorie Právo?

Co je to Judikát? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Judikát?

Judikát je jiný termín pro soudní rozhodnutí, nebo také pro rozhodnutí soudu vyšší úrovně, podle kterého se pak řídí rozhodnutí podobných případů. Označení judikát pochází z latiny, iudicare znamená soudit. Je to tedy rozhodnutí podle praxe soudu nebo rozhodnutí, které se dotýká některé y právních norem a bylo publikováno. Znamená to, že se soudní právo aplikuje takovým způsobem, kdy se určitý případ přiřazuje konkrétnímu obecnému zákonu.
Judikát nelze zaměňovat s precedentem, který znamená, že pokud bylo o něčem soudně rozhodnuto poprvé, je takové rozhodnutí závazné pro další podobné případy.


Co je to Judikát? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Judikát. Co znamená odborný pojem Judikát z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Judikát se známými na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Judikát patří do kategorie právo

Klíčová slova: synonymum, vysvětlení, pojem, informace, odborný výraz, terminologie, termín, názvosloví, definice pojmu, význam, význam pojmu, definice, co je to Judikát?, terminus technicus, slovník, přesný výraz, právo, lexikon


Pojem Judikát je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Judikát můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Termín judikatura pak označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu nebo publikovaná rozhodnutí, které se dotýkají určité dílčí otázky právní normy. Někdy se hovoří o soudní judikatuře, na rozdíl od judikatury správních úřadů. Takový termín je však pleonasmem, resp. nesprávným užitím, neboť judikátem (z latinského iudicare – soudit) může být pouze rozhodnutí soudu.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat pojem Judikát ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Judikát ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Judikát ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Judikát ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Judikát ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Judikát na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Judikát například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Judikát? resp. jaká je definice slova Judikát? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Judikát, odpověď na dotaz co je to Judikát?. Víte např. kdo to je Rihanna? Znáte a víte kdo je Rozpočtář? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než právo. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.