Co je to?
Výraz, termín, definice slova Judikát. Co znamená odborný pojem Judikát z kategorie Právo?

Co je Judikát?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Judikát?

Judikát je jiný termín pro soudní rozhodnutí, nebo také pro rozhodnutí soudu vyšší úrovně, podle kterého se pak řídí rozhodnutí podobných případů. Označení judikát pochází z latiny, iudicare znamená soudit. Je to tedy rozhodnutí podle praxe soudu nebo rozhodnutí, které se dotýká některé y právních norem a bylo publikováno. Znamená to, že se soudní právo aplikuje takovým způsobem, kdy se určitý případ přiřazuje konkrétnímu obecnému zákonu.
Judikát nelze zaměňovat s precedentem, který znamená, že pokud bylo o něčem soudně rozhodnuto poprvé, je takové rozhodnutí závazné pro další podobné případy.


Co je to Judikát? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Judikát. Co znamená odborný pojem Judikát z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Judikát? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Judikát je v kategorii právo

Klíčová slova: popis, synonymum, právo, přesný výraz, význam, význam pojmu, Judikát, definice, pojem, terminologie, názvosloví, slovník, co to je, definice pojmu, terminus technicus, formulace, termín, lexikon


Pojem Judikát je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Judikát?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Judikát v širším smyslu znamená soudní rozhodnutí, ve smyslu užším pak rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Termín judikatura pak označuje buď rozhodovací praxi určitého soudu nebo publikovaná rozhodnutí, které se dotýkají určité dílčí otázky právní normy. Někdy se hovoří o soudní judikatuře, na rozdíl od judikatury správních úřadů. Takový termín je však pleonasmem, resp. nesprávným užitím, neboť judikátem (z latinského iudicare – soudit) může být pouze rozhodnutí soudu.

Další zdroje informací

Vyhledat pojem Judikát ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Judikát ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Judikát ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Judikát ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít výraz Judikát ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Judikát na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Judikát například ve fulltextu Yahoo.com, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Z předchozího textu jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Judikát? resp. co znamená výraz Judikát? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Judikát, odpověď na dotaz co je to Judikát?. Víte např. kdo to je Guru? Znáte a víte kdo je Plynař? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. v různých oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.