Co je to?
Odborný výraz, definice slova Imatrikulace. Co znamená pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Co je to Imatrikulace? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Imatrikulace?

Imatrikulace znamená zápis do nějakého oficiálního seznamu. Pojem imatrikulace je nejčastěji užíván v souvislosti se slavnostním přijetím studenta mezi akademickou obec na vysoké škole. Na slavnostním shromáždění v aule vysoké školy nejdříve studenti vyslechnou projevy nejvyšších představitelů školy a také univerzitní slib. Poté postupně předstupují před zástupce školy, kteří na sobě mají slavnostní taláry a odznaky funkcí. Při imatrikulaci studenti přísahají položením dvou prstů na žezlo fakulty a zavazují se k úctě ke jménu školy a k pilnému studiu.


Co je to Imatrikulace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Imatrikulace. Co znamená pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Imatrikulace sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Imatrikulace patří do sekce Školství

Klíčová slova: formulace, lexikon, synonymum, názvosloví, termín, odborné názvosloví, heslo, co je to Imatrikulace?, slovník, informace, terminologie, definice pojmu, terminus technicus, definice, přesný výraz, význam pojmu, Školství, Imatrikulace


Pojem Imatrikulace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Imatrikulace?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Vedoucí funkcionáři mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitými osobami jsou pedel univerzity a pedel fakulty – ti nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Tento akademický obřad je však v podstatě dobrovolným (a tradičním) ceremoniálem (podobně jako promoce), nicméně žádné právní důsledky z něj podle vysokoškolského zákona (např. v ČR) nevyplývají, ty vyplývají většinou již z předchozího zápisu studenta ke studiu na dané vysoké škole (v ČR do tzv. registru SIMS neboli Sdružené informace matrik studentů).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít výraz Imatrikulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Imatrikulace ve Wikislovníku

Hledat výraz Imatrikulace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Imatrikulace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Imatrikulace ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Imatrikulace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Imatrikulace například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Imatrikulace? resp. jaká je definice termínu Imatrikulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Imatrikulace, odpověď na dotaz co je to Imatrikulace?. Víte např. kdo to je Jan Zahradil? Znáte a víte kdo je Martin Bursík? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Školství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?