Co je to?
Výraz, termín, definice slova Imatrikulace. Co znamená odborný pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Co je Imatrikulace? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Imatrikulace?

Imatrikulace znamená zápis do nějakého oficiálního seznamu. Pojem imatrikulace je nejčastěji užíván v souvislosti se slavnostním přijetím studenta mezi akademickou obec na vysoké škole. Na slavnostním shromáždění v aule vysoké školy nejdříve studenti vyslechnou projevy nejvyšších představitelů školy a také univerzitní slib. Poté postupně předstupují před zástupce školy, kteří na sobě mají slavnostní taláry a odznaky funkcí. Při imatrikulaci studenti přísahají položením dvou prstů na žezlo fakulty a zavazují se k úctě ke jménu školy a k pilnému studiu.


Co je to Imatrikulace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Imatrikulace. Co znamená odborný pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text vytvořen pro Superia.cz

Definici slova Imatrikulace můžete sdílet s kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Imatrikulace je v kategorii Školství

Klíčová slova: synonymum, terminus technicus, definice, názvosloví, přesný výraz, slovo, slovník, terminologie, odborný výraz, význam pojmu, význam slova, vysvětlení, co znamená, co je to Imatrikulace?, informace, formulace, heslo, odborné názvosloví


Pojem Imatrikulace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Imatrikulace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Vedoucí funkcionáři mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitými osobami jsou pedel univerzity a pedel fakulty – ti nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Tento akademický obřad je však v podstatě dobrovolným (a tradičním) ceremoniálem (podobně jako promoce), nicméně žádné právní důsledky z něj podle vysokoškolského zákona (např. v ČR) nevyplývají, ty vyplývají většinou již z předchozího zápisu studenta ke studiu na dané vysoké škole (v ČR do tzv. registru SIMS neboli Sdružené informace matrik studentů).

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat heslo Imatrikulace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Imatrikulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Imatrikulace na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Imatrikulace ve Wikimedia Commons

Hledat termín Imatrikulace ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít frázi Imatrikulace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Imatrikulace například ve fulltextu Yahoo.com, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Imatrikulace? resp. co přesně označuje termín Imatrikulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Imatrikulace, odpověď na dotaz co je to Imatrikulace?. Víte např. kdo to je Martin Finger? Znáte a víte kdo je Libuše Šafránková? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Školství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?