Co je to?
Výraz, termín, definice slova Imatrikulace. Co znamená odborný pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Co je to Imatrikulace? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Imatrikulace

Imatrikulace znamená zápis do nějakého oficiálního seznamu. Pojem imatrikulace je nejčastěji užíván v souvislosti se slavnostním přijetím studenta mezi akademickou obec na vysoké škole. Na slavnostním shromáždění v aule vysoké školy nejdříve studenti vyslechnou projevy nejvyšších představitelů školy a také univerzitní slib. Poté postupně předstupují před zástupce školy, kteří na sobě mají slavnostní taláry a odznaky funkcí. Při imatrikulaci studenti přísahají položením dvou prstů na žezlo fakulty a zavazují se k úctě ke jménu školy a k pilnému studiu.


Co je to Imatrikulace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Imatrikulace. Co znamená odborný pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Imatrikulace? s přáteli prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Imatrikulace je v sekci Školství

Klíčová slova: terminus technicus, definice, wiki, přesný význam, pojem, termín, Školství, synonymum, vysvětlení, popis, co je to Imatrikulace?, lexikon, definice pojmu, přesný výraz, co znamená, heslo, význam slova, Školství


Pojem Imatrikulace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Imatrikulace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Vedoucí funkcionáři mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitými osobami jsou pedel univerzity a pedel fakulty – ti nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Tento akademický obřad je však v podstatě dobrovolným (a tradičním) ceremoniálem (podobně jako promoce), nicméně žádné právní důsledky z něj podle vysokoškolského zákona (např. v ČR) nevyplývají, ty vyplývají většinou již z předchozího zápisu studenta ke studiu na dané vysoké škole (v ČR do tzv. registru SIMS neboli Sdružené informace matrik studentů).

Další možné informační zdroje

Vyhledat výraz Imatrikulace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Imatrikulace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Imatrikulace ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Imatrikulace ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Imatrikulace na Youtube

Hledat slovo Imatrikulace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Imatrikulace například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Imatrikulace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Imatrikulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Imatrikulace, odpověď na dotaz co je to Imatrikulace?. Víte např. kdo to je Canelo Alvarez? Znáte a víte kdo je Andrej Kiska? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Imatrikulace i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?