Co je to?
Odborný výraz, definice slova Imatrikulace. Co znamená pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Co je to Imatrikulace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Imatrikulace

Imatrikulace znamená zápis do nějakého oficiálního seznamu. Pojem imatrikulace je nejčastěji užíván v souvislosti se slavnostním přijetím studenta mezi akademickou obec na vysoké škole. Na slavnostním shromáždění v aule vysoké školy nejdříve studenti vyslechnou projevy nejvyšších představitelů školy a také univerzitní slib. Poté postupně předstupují před zástupce školy, kteří na sobě mají slavnostní taláry a odznaky funkcí. Při imatrikulaci studenti přísahají položením dvou prstů na žezlo fakulty a zavazují se k úctě ke jménu školy a k pilnému studiu.


Co je to Imatrikulace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Imatrikulace. Co znamená pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Imatrikulace) můžete sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Imatrikulace patří do kategorie Školství

Klíčová slova: terminologie, co to je, synonymum, Školství, definice pojmu, Imatrikulace, význam, lexikon, co znamená, formulace, odborné názvosloví, slovník, popis, přesný význam, význam pojmu, heslo, Školství, co je to Imatrikulace?


Pojem Imatrikulace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Imatrikulace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Vedoucí funkcionáři mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitými osobami jsou pedel univerzity a pedel fakulty – ti nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Tento akademický obřad je však v podstatě dobrovolným (a tradičním) ceremoniálem (podobně jako promoce), nicméně žádné právní důsledky z něj podle vysokoškolského zákona (např. v ČR) nevyplývají, ty vyplývají většinou již z předchozího zápisu studenta ke studiu na dané vysoké škole (v ČR do tzv. registru SIMS neboli Sdružené informace matrik studentů).

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Imatrikulace ve Wikimedia Commons

Najít pojem Imatrikulace na Google.cz

Zkusit najít termín Imatrikulace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Imatrikulace ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Imatrikulace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Imatrikulace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Imatrikulace například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Imatrikulace? resp. co znamená slovo Imatrikulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Imatrikulace, odpověď na dotaz co je to Imatrikulace?. Víte např. kdo to je Zločinec? Znáte a víte kdo je Andrej Kiska? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Imatrikulace v jiné sekci než Školství. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?