Co je to?
Výraz, termín, definice slova Imatrikulace. Co znamená odborný pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Co je to Imatrikulace? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Imatrikulace

Imatrikulace znamená zápis do nějakého oficiálního seznamu. Pojem imatrikulace je nejčastěji užíván v souvislosti se slavnostním přijetím studenta mezi akademickou obec na vysoké škole. Na slavnostním shromáždění v aule vysoké školy nejdříve studenti vyslechnou projevy nejvyšších představitelů školy a také univerzitní slib. Poté postupně předstupují před zástupce školy, kteří na sobě mají slavnostní taláry a odznaky funkcí. Při imatrikulaci studenti přísahají položením dvou prstů na žezlo fakulty a zavazují se k úctě ke jménu školy a k pilnému studiu.


Co je to Imatrikulace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Imatrikulace. Co znamená odborný pojem Imatrikulace z kategorie Školství?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Imatrikulace s vašimi přáteli na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Imatrikulace je v kategorii Školství

Klíčová slova: pojem, lexikon, co to je, vysvětlení, popis, Školství, přesný výraz, Školství, definice pojmu, terminus technicus, informace, význam slova, slovo, odborný výraz, formulace, význam pojmu, wiki, heslo


Pojem Imatrikulace je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Imatrikulace? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Vedoucí funkcionáři mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitými osobami jsou pedel univerzity a pedel fakulty – ti nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Tento akademický obřad je však v podstatě dobrovolným (a tradičním) ceremoniálem (podobně jako promoce), nicméně žádné právní důsledky z něj podle vysokoškolského zákona (např. v ČR) nevyplývají, ty vyplývají většinou již z předchozího zápisu studenta ke studiu na dané vysoké škole (v ČR do tzv. registru SIMS neboli Sdružené informace matrik studentů).

Další informační zdroje

Zkusit najít pojem Imatrikulace na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Imatrikulace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Imatrikulace ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Imatrikulace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Imatrikulace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Imatrikulace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Imatrikulace například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Imatrikulace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Imatrikulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Imatrikulace, odpověď na dotaz co je to Imatrikulace?. Víte např. kdo to je Internista? Znáte a víte kdo je Ivana Chýlková? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Školství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?