Co je to?
Definice odborného termínu, slova Speciální pedagogika. Co znamená pojem Speciální pedagogika z kategorie Školství?

Co je Speciální pedagogika? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Speciální pedagogika

Speciální pedagogika je jednou z vědních disciplín, zaměřených na vzdělávání a výchovu, společenské i pracovní zapojení zdravotně i sociálně znevýhodněných osob. Dělí se ještě na další obory, jako je psychopedie, logopedie, etopedie, surdopedie, somatopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a související poruchy. Její vznik se datuje do 2. poloviny 20. století. Souvisejí s ní i další disciplíny, například pedagogika, psychologie, sociologie a různé lékařské vědy. Cílem je dosáhnout socializace těchto osob, tedy jejich nejvyššího možného rozvoje osobnosti a osobního, společenského i pracovního uplatnění.
Socializaci je možno rozdělit na více stupňů. Jde o integraci, tedy celkové zapojení bez větších problémů, adaptaci, čili přizpůsobení se novým podmínkám, utilitu, tedy sociální upotřebitelnost, inferiorita, která je naopak sociální nepoužitelností, a segregace, tedy vyčlenění. Speciální pedagogika má své metody práce – diagnostické a prevenci, nápravné, čili reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci, a také zásady. Těmi je náprava v co nejnižším věku, spolupráce všech zúčastněných, úprava vnějších podmínek, správný přístup, návaznost na další přípravu, individuální výchovné a vzdělávací plány, diagnostika a prognostika, prožitky úspěchu a radosti.


Definice odborného termínu, slova Speciální pedagogika. Co znamená pojem Speciální pedagogika z kategorie Školství?

Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Speciální pedagogika sdílet s blízkými na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Speciální pedagogika patří do sekce Školství

Klíčová slova: přesný význam, odborné názvosloví, význam pojmu, informace, význam slova, Školství, co to je, Školství, význam, Speciální pedagogika, termín, co je to Speciální pedagogika?, pojem, co znamená, definice, formulace, synonymum, názvosloví


Pojem Speciální pedagogika je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Speciální pedagogika? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Speciální pedagogika (dále zkratka SP) je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Předmětem SP je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem SP je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace. SP jako teoretická disciplína začala být uznávána na přelomu 19. a 20. století.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Najít termín Speciální pedagogika ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Speciální pedagogika ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Speciální pedagogika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Speciální pedagogika na Youtube

Vyhledat výraz Speciální pedagogika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Speciální pedagogika ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Speciální pedagogika například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste zjistili co znamená Speciální pedagogika? resp. co přesně označuje termín Speciální pedagogika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Speciální pedagogika, odpověď na dotaz co je to Speciální pedagogika?. Víte např. kdo to je Árijec? Znáte a víte kdo je Siméon Denis Poisson? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Speciální pedagogika i v jiné sekci než je kategorie Školství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.