Co je to?
Odborný výraz, definice slova Pravý úhel. Co znamená slovo Pravý úhel z kategorie Matematika?

Co je Pravý úhel? Definice pojmu

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Pravý úhel?

Pravý úhel je pojmenování takového úhlu, který je čtvrtinou plného úhlu či polovinou úhlu přímého. Název vznikl nepřesným překladem z latiny, ze sousloví angulus rectus. Pravý úhel má 90 stupňů. Pokud se zakresluje na výkresy, označuje se tečkou v obloučku a co nejblíže průsečíku.
Pravý úhel se konstruuje několika způsoby, např. pomocí úhloměru či šablony nebo trojúhelníkem s ryskou, klasicky pomocí kružítka a tužky nebo použitím trojúhelníků a Pythagorovy věty.


Co je to Pravý úhel? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Pravý úhel. Co znamená slovo Pravý úhel z kategorie Matematika?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Pravý úhel s přáteli na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Pravý úhel patří do kategorie matematika

Klíčová slova: termín, wiki, lexikon, co to je, definice, slovo, matematika, terminus technicus, odborné názvosloví, synonymum, terminologie, Pravý úhel, význam slova, matematika, odborný výraz, informace, pojem, vysvětlení


Pojem Pravý úhel je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Pravý úhel? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Pravý úhel je úhel, který tvoří polovinu přímého úhlu či čtvrtinu plného úhlu. Jeho velikost ve stupních je 90°, v radiánech π/2. Název pravý úhel vznikl nepřesným překladem latinského termínu angulus rectus, kde ovšem slovo rectus bylo původně použito ve významu „vzpřímený“, nikoli „pravý“. Na výkresech se pravý úhel nejčastěji označuje tečkou poblíž průsečíku uvnitř obloučku vyznačujícího úhel.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pravý úhel ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Pravý úhel ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Pravý úhel na Youtube

Hledat pojem Pravý úhel ve Wikislovníku

Hledat slovo Pravý úhel ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Pravý úhel ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Pravý úhel například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Teď už víte jaká je definice termínu Pravý úhel? resp. jaký je význam slova Pravý úhel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pravý úhel, odpověď na dotaz co je to Pravý úhel?. Víte např. kdo to je Gina Lollobrigida? Znáte a víte kdo je Kamil Zvelebil? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Pravý úhel v jiné sekci než matematika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.