Co je to?
Odborný výraz, definice slova Parkour. Co znamená pojem Parkour z kategorie Sport?

Co je Parkour? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Parkour

Parkour je v současnosti jedním z nejmladších sportů. Důraz je kladen na elegantní pohyb, lehkost a pocity volnosti. Jde však o sportovní výkon, přesun z jednoho místa na druhé probíhá elegantně a vynaložené úsilí není příliš viditelné. Při tomto umění pohybu se využívají přeskoky, salta, flipy a další gymnastické prvky. Využívají se různé schopnosti lidského těla. Parkour se dá provozovat všude, stačí objevit místo, kde jsou překážky, a zvolit způsob jejich překonání. Může se jednat jak o venko , tak o město. V přírodě jde například o kmeny, kameny, větve, skalky a podobně, ve městě zase o zábradlí, schody, zídky, stříšky a podobně.
Parkouristi se nazývají také traceuři a traceurky. Parkour vznikl ve Francii a byl definován jako druh pohybu, při kterém se co nejúčinněji přemisťuje lidské tělo, krásně, lehce a s co nejmenší výdejem energie a maximálním nasazením fyzických sil i mentálních schopností člověka. Vznik a následný rozvoj je připisován Davidu Bellovi, jehož otec ve své profesi musel zvládat překonávání překážek. David Belle pak přidal ještě gymnastiku a bojová umění, kombinoval je a využíval v běžném životě. Název parkour vznikl z původního sousloví parcours du combattant, čili cesta bojovníka, i když bojovou část již neobsahuje.


Co je to Parkour? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Parkour. Co znamená pojem Parkour z kategorie Sport?

Velmi pečlivě jsme procházeli veškeré zveřejněné texty. Přes to vše se může stát, že je zde nesprávná, nepřesná či neaktuální informace. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Parkour s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Parkour se nachází v sekci sport

Klíčová slova: co je to Parkour?, co to je, popis, definice pojmu, formulace, lexikon, význam slova, odborné názvosloví, slovník, názvosloví, přesný význam, heslo, terminologie, wiki, pojem, význam, slovo, sport


Pojem Parkour je v kategorii sport, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Parkour můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Parkour (někdy též le parkour a také jako zkratka PK) neboli l’art du déplacement (umění pohybu/umění přemístění) je druh pohybu francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím výšky, výskoků, přeskoků a lezení. K pohybu je možné použít i akrobatických prvků, salt tzv. flipů. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi, taky však traceur může navštěvovat tělocvičny (gymy) ve kterých si může nebezpečnější triky vyzkoušet a naučit se je – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Muž provozující parkour je traceur, žena pak traceuse (někdy je možno se setkat s počeštěným výrazem traceurka). Za zakladatele parkouru je považován David Belle, parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě.

Další zdroje informací o slovu Parkour

Najít slovo Parkour ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Parkour ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Parkour ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Parkour ve Wikimedia Commons

Najít termín Parkour ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Parkour na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Parkour například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Parkour? resp. co přesně označuje termín Parkour? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Parkour, odpověď na dotaz co je to Parkour?. Víte např. kdo to je Bolek Polívka? Znáte a víte kdo je František Kriegel? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Parkour i jinde než v sekci než v sport. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.