Co je to?
Definice výrazu Křest. Co znamená odborný pojem Křest z kategorie Náboženství?

Co je Křest? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Křest?

Křest je slovo pocházející ze staré němčiny a označuje obřadní omývání vodou, které se používá v náboženství, především v křesťanství a židovském náboženství. Pro křesťany křest představuje očištění a jednotu s Kristem. Křest je také jednou ze svátostí, připomíná Jana Křtitele, který pokřtil v řece Jordán samotného Ježíše. Křest se tradičně provádí ponořením do svěcené vody, poléváním nebo kropením. Po křtu se člověk stává křesťanem a jen pokřtěný může přijímat další svátosti.
Když se zamyslíme nad původem křtu, najdeme důkazy v Bibli. V Novém Zákoně se píše o Janu Křtiteli, který křtil dospělé nevěřící lidi. Probíhalo to tak, že křtěný se dobrovolně vyznal z hříchů, přijal víru v Boha a aktivní účast v církvi. Dále se zavázal aktivně vychovávat své děti ve víře v Boha. Jan Křtitel křtil u řeky Jordán, křtěnci za ním vstoupili do vody. Tam je ponořil nebo polil vodou a řekl: „(Rodné jméno), Křtím Tě ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého“.
Tak jak dokáže voda smýt nečistoty z našeho těla, tak slovo křest „báptisma“ ponoření doslova omývá nečistoty z naší duše, myšleno dědičný hřích. Voda je ve všech kulturách znamením života, tak jako náš lidský porod znamená život. Křtem dostáváme nadpřirozený život, staneme se dětmi Božími.
V Bibli je dochováno, že Jan Křtitel pokřtil svého bratrance Ježíše Krista. Na znamení z nebe v podobě holubice sestoupil Duch Svatý na Ježíše a zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn“. Právě Ježíš Kristus hlásal, aby apoštolové šířili víru a křtili ve jménu Nejsvětější Trojice.
Dnešní pojetí křtu je moderní. Rodiče mají přání, aby nově příchozí miminko bylo pokřtěné. Rodiče by měli být také pokřtění, není zde nutnost mít církevní sňatek nebo sňatek civilní. Ještě si musí najít vhodného kmotra. Zpravidla to bývá někdo z rodiny. Kmotr by měl být mladšího věku. Tím se myslí, aby to nebyla babička nebo dědeček. Samozřejmě jsou výjimečné důvody, proč se to tak to ustanoví.

Křest dospělých
Nejprve se dospělý člověk rozhodne, že se chce stát křesťanem. Podstoupí přípravu na křest stane se z něj „katechumen“. Tato příprava ho učí o Bohu o křesťanském životě, o závazku víry v Boha a výchovy dětí ve víře. Příprava se týká i jeho kmotra. Samotný křest se většinou koná nejbližším v kostele v místě bydliště katechumena na Velikonoce. Jedna možnost je, že se křest koná při mši za účasti rodiny a všech věřících. Druhou možností je soukromý obřad, kdy se sejde nejužší rodina, kmotr, kněz a ministranti.

Křest dětí
Obřad může být vykonaný při mši biskupem, knězem či jáhnem. Nebo soukromě po mši s nejužší rodinou a kmotrem. Rodiče a kmotr se připravují na křest za miminko. Uvědomují si závazek vést dítě k víře. Díky svátosti křtu naváže děťátko jedinečný vztah k Bohu a v dospělosti ho může rozvíjet.
Samotný obřad křtu provází polití temene hlavy vzácným posvěceným olejem zvaným „křižmo“ a kněz pronese křtící větu. V bibli je dochované, jak říká samotný Ježíš Kristus: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim“.
Jako důkaz křtu má dítě nebo dospělý bílé oblečení, bílou křestní roušku a křestní svíci. Údaj o křtu se zapisuje do matričního archivu a lze ho kdykoliv dohledat.

Význam kmotra
Kmotr plní nejen funkci svědka u křtu a vedení ve víře, ale má to i hlubší význam. Kdyby se cokoliv stalo rodičům a dítě by osiřelo, tak se zavazuje, že bude dítě vychovávat až do jeho dospělosti. Proto se moudře vybírá mladší kmotr, který je schopen zajistit řádnou výchovu. Kmotr také vybírá druhé křestní jméno. Například: Anežka (rodné) Marie (křestní), Eliška (rodné) Rafaela (křestní).


Co je to Křest? Význam slova, termín, Definice výrazu Křest. Co znamená odborný pojem Křest z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet se známými na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Křest je v sekci náboženství

Klíčová slova: slovník, pojem, Křest, význam pojmu, heslo, formulace, definice pojmu, co znamená, vysvětlení, informace, lexikon, termín, definice, význam, synonymum, náboženství, názvosloví, odborný výraz


Pojem Křest je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Křest dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα [váptisma] ponoření < βαπτίζειν [vaptízo] nořit, ponořovat) je obřad očištění vodou (praktikovaný většinou skrze ponoření, někdy skrze omytí), užívaný v některých východních náboženstvích (např. sikhismu nebo hinduismu), v určitých historických skupinách židovství a především křesťanství.

Křest dítěte

Vyobrazení křestu malého dítěte. Autor: falco, zdroj: Pixabay
Vyobrazení křestu malého dítěte. Autor: falco, zdroj: Pixabay


Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat termín Křest ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Křest ve Wikislovníku

Vyhledat termín Křest ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Křest na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Křest ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Křest na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Křest například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní již víte co znamená slovo Křest? resp. co znamená Křest? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Křest, odpověď na dotaz co je to Křest?. Víte např. kdo to je Lapiduch? Znáte a víte kdo je Eva Perkausová? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než náboženství). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.