Co je to?
Definice výrazu, termínu Křest. Co znamená odborný pojem Křest z kategorie Náboženství?

Co je Křest?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Křest?

Křest je slovo pocházející ze staré němčiny a označuje obřadní omývání vodou, které se používá v náboženství, především v křesťanství a židovském náboženství. Pro křesťany křest představuje očištění a jednotu s Kristem. Křest je také jednou ze svátostí, připomíná Jana Křtitele, který pokřtil v řece Jordán samotného Ježíše. Křest se tradičně provádí ponořením do svěcené vody, poléváním nebo kropením. Po křtu se člověk stává křesťanem a jen pokřtěný může přijímat další svátosti.
Když se zamyslíme nad původem křtu, najdeme důkazy v Bibli. V Novém Zákoně se píše o Janu Křtiteli, který křtil dospělé nevěřící lidi. Probíhalo to tak, že křtěný se dobrovolně vyznal z hříchů, přijal víru v Boha a aktivní účast v církvi. Dále se zavázal aktivně vychovávat své děti ve víře v Boha. Jan Křtitel křtil u řeky Jordán, křtěnci za ním vstoupili do vody. Tam je ponořil nebo polil vodou a řekl: „(Rodné jméno), Křtím Tě ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého“.
Tak jak dokáže voda smýt nečistoty z našeho těla, tak slovo křest „báptisma“ ponoření doslova omývá nečistoty z naší duše, myšleno dědičný hřích. Voda je ve všech kulturách znamením života, tak jako náš lidský porod znamená život. Křtem dostáváme nadpřirozený život, staneme se dětmi Božími.
V Bibli je dochováno, že Jan Křtitel pokřtil svého bratrance Ježíše Krista. Na znamení z nebe v podobě holubice sestoupil Duch Svatý na Ježíše a zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn“. Právě Ježíš Kristus hlásal, aby apoštolové šířili víru a křtili ve jménu Nejsvětější Trojice.
Dnešní pojetí křtu je moderní. Rodiče mají přání, aby nově příchozí miminko bylo pokřtěné. Rodiče by měli být také pokřtění, není zde nutnost mít církevní sňatek nebo sňatek civilní. Ještě si musí najít vhodného kmotra. Zpravidla to bývá někdo z rodiny. Kmotr by měl být mladšího věku. Tím se myslí, aby to nebyla babička nebo dědeček. Samozřejmě jsou výjimečné důvody, proč se to tak to ustanoví.

Křest dospělých
Nejprve se dospělý člověk rozhodne, že se chce stát křesťanem. Podstoupí přípravu na křest stane se z něj „katechumen“. Tato příprava ho učí o Bohu o křesťanském životě, o závazku víry v Boha a výchovy dětí ve víře. Příprava se týká i jeho kmotra. Samotný křest se většinou koná nejbližším v kostele v místě bydliště katechumena na Velikonoce. Jedna možnost je, že se křest koná při mši za účasti rodiny a všech věřících. Druhou možností je soukromý obřad, kdy se sejde nejužší rodina, kmotr, kněz a ministranti.

Křest dětí
Obřad může být vykonaný při mši biskupem, knězem či jáhnem. Nebo soukromě po mši s nejužší rodinou a kmotrem. Rodiče a kmotr se připravují na křest za miminko. Uvědomují si závazek vést dítě k víře. Díky svátosti křtu naváže děťátko jedinečný vztah k Bohu a v dospělosti ho může rozvíjet.
Samotný obřad křtu provází polití temene hlavy vzácným posvěceným olejem zvaným „křižmo“ a kněz pronese křtící větu. V bibli je dochované, jak říká samotný Ježíš Kristus: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim“.
Jako důkaz křtu má dítě nebo dospělý bílé oblečení, bílou křestní roušku a křestní svíci. Údaj o křtu se zapisuje do matričního archivu a lze ho kdykoliv dohledat.

Význam kmotra
Kmotr plní nejen funkci svědka u křtu a vedení ve víře, ale má to i hlubší význam. Kdyby se cokoliv stalo rodičům a dítě by osiřelo, tak se zavazuje, že bude dítě vychovávat až do jeho dospělosti. Proto se moudře vybírá mladší kmotr, který je schopen zajistit řádnou výchovu. Kmotr také vybírá druhé křestní jméno. Například: Anežka (rodné) Marie (křestní), Eliška (rodné) Rafaela (křestní).


Co je to Křest? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Křest. Co znamená odborný pojem Křest z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Křest se známými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Křest je v kategorii náboženství

Klíčová slova: wiki, definice pojmu, význam slova, odborný výraz, náboženství, terminologie, slovo, informace, přesný výraz, co je to Křest?, Křest, přesný význam, terminus technicus, názvosloví, termín, popis, pojem, definice


Pojem Křest je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Křest? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα [váptisma] ponoření < βαπτίζειν [vaptízo] nořit, ponořovat) je obřad očištění vodou (praktikovaný většinou skrze ponoření, někdy skrze omytí), užívaný v některých východních náboženstvích (např. sikhismu nebo hinduismu), v určitých historických skupinách židovství a především křesťanství.

Křest dítěte

Vyobrazení křestu malého dítěte. Autor: falco, zdroj: Pixabay
Vyobrazení křestu malého dítěte. Autor: falco, zdroj: Pixabay


Další zdroje informací o slovu Křest

Najít slovo Křest na Google obrázcích

Hledat slovo Křest ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Křest ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Křest ve Wikislovníku

Najít heslo Křest ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Křest ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Křest například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Křest? resp. co je to Křest? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Křest, odpověď na dotaz co je to Křest?. Víte např. kdo to je Jiřina Štěpničková? Znáte a víte kdo je Britney Spears? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme vám proto hledat slovo Křest i v jiné části webu než je kategorie náboženství. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, hinduismus, křest, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.