Co je to?
Definice výrazu, termínu RPSN. Co znamená odborný pojem RPSN z kategorie Bankovnictví?

Co je to RPSN? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu RPSN?

RPSN je zkratka pro víceslovní pojem z oblasti bankovnictví, kterým je roční procentní sazba nákladů. Jedná se o konkrétní číslo, podle kterého je možno posuzovat výhodnost úvěru nebo půjčky. Čím je RPSN nižší, tím je úvěrový produkt pro koncového klienta výhodnější.
RPSN udává procentuální podíl, který musí dlužník, respektive uživatel finančního produktu zaplatit jeho poskytovateli v souvislosti s veškerými věcmi ohledně řešení dané úvěrové smlouvy.


Co je to RPSN? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu RPSN. Co znamená odborný pojem RPSN z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu RPSN sdílejte s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín RPSN je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: význam, přesný výraz, odborný výraz, synonymum, Bankovnictví, slovník, termín, terminus technicus, wiki, co znamená, vysvětlení, terminologie, definice pojmu, co to je, přesný význam, názvosloví, co je to RPSN?, lexikon


Pojem RPSN je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem RPSN? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.


Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 1 880 000 Kč, u hypoték atd.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější). Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, vyplývá ze směrnice 98/7/ES.

Jiné zdroje informací o pojmu RPSN

Zkusit najít výraz RPSN ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem RPSN na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem RPSN ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem RPSN ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem RPSN ve Wikislovníku

Vyhledat slovo RPSN ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo RPSN například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená RPSN? resp. co přesně znamená slovo RPSN? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu RPSN, odpověď na dotaz co je to RPSN?. Víte např. kdo to je Etnobotanik? Znáte a víte kdo je Optimista? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu RPSN i v jiných kategoriích (než Bankovnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?