Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Znárodnění. Co znamená pojem Znárodnění z kategorie Politika?

Co to je Znárodnění? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Znárodnění

Znárodnění znamená převedení privátního vlastnictví do veřejného majetku, většinou do státního. Obecně se provádí převod ve veřejném zájmu a původnímu majiteli se poskytuje náhrada v tržní ceně.
V minulosti za vlády socialistických a komunistických stran probíhalo znárodnění spíše jako konfiskace, tedy bez adekvátních náhrad a mnohdy i násilným způsobem. Do této kategorie spadalo i združstevnění.


Co je to Znárodnění? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Znárodnění. Co znamená pojem Znárodnění z kategorie Politika?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Znárodnění můžete sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Znárodnění je v kategorii Politika

Klíčová slova: odborné názvosloví, heslo, význam, synonymum, slovo, Politika, slovník, význam pojmu, pojem, co to je, odborný výraz, definice, co znamená, popis, terminologie, formulace, co je to Znárodnění?, Znárodnění


Pojem Znárodnění je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Znárodnění? Výraz, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Znárodnění (nacionalizace), zestátnění (etatizace) nebo vyvlastnění (expropriace) je převod soukromého majetku do veřejného, tj. především státního vlastnictví, ve veřejném zájmu za náhradu v tržní ceně (adekvátní ceně). Jde o úkon opačný k privatizaci. Původním programem socialistických a sociálně demokratických stran byla tzv. socializace, která nemusela mít jen podobu zestátnění, ale i dělnické kontroly či združstevnění. V jiném významu slova se používá jako synonymum konfiskace.
Sporné je vyvlastnění v soukromém zájmu. Všeobecně se připouští, že fakticky existuje.

Další zdroje informací

Najít termín Znárodnění ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Znárodnění na Google.cz

Hledat videa s názvem Znárodnění na Youtube

Hledat termín Znárodnění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Znárodnění ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Znárodnění ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Znárodnění například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Znárodnění? resp. jaký je přesný význam slova Znárodnění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Znárodnění, odpověď na dotaz co je to Znárodnění?. Víte např. kdo to je Ivana Stráská? Znáte a víte kdo je Alchymista? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Politika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?