Co je to?
Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Co je to Přečin? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Přečin?

Přečin je právní pojem užívaný k označení pro určitý druh trestních činů. Slovo přečin bylo užíváno již v době Rakousko- Uherska, a sloužilo k označení trestného činu, který měl větší závažnost než přestupek, ale byl méně závažný než zločin.
Právní pojem přečin byl na nějakou dobu zrušen, znovu ho zavedl trestní zákoník z roku 2010. V současnosti se tak klasifikují trestné činy, které jsou provedeny úmyslně nebo z nedbalosti a které jsou postihovány odnětím svobody až do doby pěti let.


Co je to Přečin? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Přečin? Pak se o tuto stránku podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Přečin je v kategorii Právo

Klíčová slova: odborné názvosloví, slovo, názvosloví, slovník, co znamená, definice, formulace, popis, definice pojmu, význam slova, heslo, přesný význam, význam pojmu, Přečin, Právo, význam, co je to Přečin?, odborný výraz


Pojem Přečin je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Přečin? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Přečin byl podle trestních zákonů platných v Rakousko-Uhersku a v Československu v letech 1852–1950 a 1970–1990 delikt závažnější než přestupek, avšak méně závažný než zločin (nověji též trestný čin). Takovým přečinem bylo například týrání zvěře. Přečiny projednávaly soudy, avšak v jednodušším procesu než zločin (trestný čin).

Hledejte pojem Přečin v následujících vyhledávačích

Vyhledat pojem Přečin ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Přečin ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Přečin ve Wikizdrojích

Najít termín Přečin ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Přečin ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Přečin ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Přečin například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Přečin? resp. jaká je definice termínu Přečin? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přečin, odpověď na dotaz co je to Přečin?. Víte např. kdo to je Mzdová účetní? Znáte a víte kdo je Vondroušová Markéta? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Právo). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.