Co je to?
Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Co je to Přečin? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Přečin

Přečin je právní pojem užívaný k označení pro určitý druh trestních činů. Slovo přečin bylo užíváno již v době Rakousko- Uherska, a sloužilo k označení trestného činu, který měl větší závažnost než přestupek, ale byl méně závažný než zločin.
Právní pojem přečin byl na nějakou dobu zrušen, znovu ho zavedl trestní zákoník z roku 2010. V současnosti se tak klasifikují trestné činy, které jsou provedeny úmyslně nebo z nedbalosti a které jsou postihovány odnětím svobody až do doby pěti let.


Co je to Přečin? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Přečin patří do kategorie Právo

Klíčová slova: význam slova, heslo, formulace, wiki, terminologie, definice, definice pojmu, slovník, přesný význam, Právo, odborné názvosloví, informace, význam pojmu, význam, přesný výraz, co je to Přečin?, vysvětlení, odborný výraz


Pojem Přečin je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Přečin? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Přečin byl podle trestních zákonů platných v Rakousko-Uhersku a v Československu v letech 1852–1950 a 1970–1990 delikt závažnější než přestupek, avšak méně závažný než zločin (nověji též trestný čin). Takovým přečinem bylo například týrání zvěře. Přečiny projednávaly soudy, avšak v jednodušším procesu než zločin (trestný čin).

Odkazy na jiné weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Přečin ve Wikimedia Commons

Hledat termín Přečin ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Přečin ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Přečin na Youtube

Hledat heslo Přečin ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Přečin ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Přečin například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Přečin? resp. jaký je přesný význam slova Přečin? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přečin, odpověď na dotaz co je to Přečin?. Víte např. kdo to je Robert Downey Jr.? Znáte a víte kdo je Vondroušová Markéta? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.