Co je to?
Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Co je to Přečin? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Přečin

Přečin je právní pojem užívaný k označení pro určitý druh trestních činů. Slovo přečin bylo užíváno již v době Rakousko- Uherska, a sloužilo k označení trestného činu, který měl větší závažnost než přestupek, ale byl méně závažný než zločin.
Právní pojem přečin byl na nějakou dobu zrušen, znovu ho zavedl trestní zákoník z roku 2010. V současnosti se tak klasifikují trestné činy, které jsou provedeny úmyslně nebo z nedbalosti a které jsou postihovány odnětím svobody až do doby pěti let.


Co je to Přečin? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Přečin. Co znamená pojem Přečin z kategorie Právo?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Přečin? Pak se o ní podělte se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Přečin patří do sekce Právo

Klíčová slova: názvosloví, definice, heslo, pojem, popis, přesný význam, terminus technicus, Přečin, význam, co znamená, terminologie, odborný výraz, lexikon, formulace, Právo, wiki, význam slova, význam pojmu


Pojem Přečin je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Přečin?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Přečin byl podle trestních zákonů platných v Rakousko-Uhersku a v Československu v letech 1852–1950 a 1970–1990 delikt závažnější než přestupek, avšak méně závažný než zločin (nověji též trestný čin). Takovým přečinem bylo například týrání zvěře. Přečiny projednávaly soudy, avšak v jednodušším procesu než zločin (trestný čin).

Další zdroje informací o slovu Přečin

Najít slovo Přečin ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Přečin ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Přečin ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Přečin ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Přečin ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Přečin na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Přečin například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Přečin? resp. co je to Přečin? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Přečin, odpověď na dotaz co je to Přečin?. Víte např. kdo to je Dalibor Dědek? Znáte a víte kdo je Jiří Veselý? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Právo U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.