Co je to?
Odborný výraz, definice slova Školní družina. Co znamená pojem Školní družina z kategorie Školství?

Co je to Školní družina? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Školní družina

Školní družina je školské zařízení, ve kterém se odehrává mimoškolní výchova. Tato služba je placená a dobrovolná, záleží pouze na rodičích, zda ji chtějí využít. Tradici má již od roku 1948. Cíle, postupy a principy řeší různé vyhlášky, především ministerské. Počet družin se výrazně navyšoval, chodila do nich cca třetina všech žáků. Školní družina může fungovat samostatně nebo jako součást školy. Odehrává se zde mimoškolní výchova, realizuje se tu pedagogika volného času. Děti tu mají zajištěnou zájmovou činnost i odpočinek po výuce ve škole.
Základem školní družiny jsou oddělení, v každém je maximálně 25 žáků. Každé oddělení má vychovatelku, družinu vede vedoucí vychovatelka. Družina má svůj vzdělávací program, hrají se zde různé hry a část času se věnuje i sportu. Děti mohou využívat současně i školní jídelnu.


Odborný výraz, definice slova Školní družina. Co znamená pojem Školní družina z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Školní družina můžete samozřejmě sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Školní družina je v sekci Školství

Klíčová slova: Školství, terminus technicus, Školství, formulace, slovo, přesný výraz, význam, slovník, definice, synonymum, názvosloví, heslo, definice pojmu, přesný význam, termín, popis, Školní družina, co je to Školní družina?


Pojem Školní družina je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Školní družina?

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o placenou službu. K budování široké sítě socialistických zařízení pro mimoškolní výchovu docházelo v Československu po únoru 1948. Upřesnění pokynů pro zřizování, organizaci a uplatňování výchovných principů v družinách obsahovaly prováděcí vyhlášky ministerstva školství, věd a umění (MŠVU) z roku 1950.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat výraz Školní družina ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Školní družina na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Školní družina ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Školní družina ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Školní družina ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Školní družina ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Školní družina například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Školní družina? resp. co vlastně znamená slovo Školní družina? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Školní družina, odpověď na dotaz co je to Školní družina?. Víte např. kdo to je Asociál? Znáte a víte kdo je Frigida? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Školství. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.