Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vysoká škola. Co znamená odborný pojem Vysoká škola z kategorie Školství?

Co je to Vysoká škola? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Vysoká škola?

Vysoká škola je název vzdělávací instituce. Ta působí jako právnická osoba a zajišťuje především vzdělání terciárního typu. Pedagogové a studující jsou dohromady akademickou obcí. Vysoká škola může udělovat akademické tituly. Tyto instituce mohou být univerzitního nebo neuniverzitního typu. Univerzity se věnují také výzkumu a vědecké činnosti a mají doktorské studijní programy. Na vysoké škole je možno navštěvovat studijní programy a obory nebo programy celoživotního vzdělávání. Studijní programy mohou být bakalářské, magisterské a doktorské. Vysoké školy jsou buď veřejné, státní nebo soukromé. Kromě nich zde působí vysoké školy zahraniční.
Akreditaci vysokým školám uděluje Akreditační úřad. Regulaci zajišťuje vysokoškolský zákon. Veřejné a soukromé vysoké školy jsou právnickými osobami, státní školy nikoliv. Veřejné vysoké školy získávají finance ze státního rozpočtu jako dotace od ministerstva školství. Kromě toho si mohou účtovat různé poplatky za studium, mají příjmy z různých majetků, fondů a rozpočtů, doplňkové činnosti a darů. Vysokou školu řídí rektor s akademickým senátem, vědeckou radou a disciplinární komisí. Působí zde také kvestor a správní rada. Ti se zabývají převážně správou.


Co je to Vysoká škola? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vysoká škola. Co znamená odborný pojem Vysoká škola z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Vysoká škola patří do kategorie Školství

Klíčová slova: co je to Vysoká škola?, co to je, wiki, Školství, odborné názvosloví, význam pojmu, synonymum, definice, formulace, význam slova, pojem, názvosloví, Školství, popis, definice pojmu, odborný výraz, přesný výraz, význam


Pojem Vysoká škola je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vysoká škola? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Jedná se o nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat akademické tituly. Vysoké školy mohou být děleny na univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy (univerzity) uskutečňují krom vzdělávací činnosti též výzkum, přesněji: uskutečňují též doktorské studijní programy (Ph.D.).
Vysoká škola (VŠ) uskutečňuje akreditované studijní programy (ty se dělí na jednotlivé studijní obory) a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů – typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

Jiné zdroje informací o pojmu Vysoká škola

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vysoká škola ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Vysoká škola ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Vysoká škola ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Vysoká škola ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Vysoká škola ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Vysoká škola ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Vysoká škola například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Vysoká škola? resp. co se přesně ukrývá za slovem Vysoká škola? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vysoká škola, odpověď na dotaz co je to Vysoká škola?. Víte např. kdo to je Puškař? Znáte a víte kdo je Barry Gibb? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.