Co je to?
Definice odborného termínu, slova Vysoká škola. Co znamená pojem Vysoká škola z kategorie Školství?

Co je to Vysoká škola? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Vysoká škola

Vysoká škola je název vzdělávací instituce. Ta působí jako právnická osoba a zajišťuje především vzdělání terciárního typu. Pedagogové a studující jsou dohromady akademickou obcí. Vysoká škola může udělovat akademické tituly. Tyto instituce mohou být univerzitního nebo neuniverzitního typu. Univerzity se věnují také výzkumu a vědecké činnosti a mají doktorské studijní programy. Na vysoké škole je možno navštěvovat studijní programy a obory nebo programy celoživotního vzdělávání. Studijní programy mohou být bakalářské, magisterské a doktorské. Vysoké školy jsou buď veřejné, státní nebo soukromé. Kromě nich zde působí vysoké školy zahraniční.
Akreditaci vysokým školám uděluje Akreditační úřad. Regulaci zajišťuje vysokoškolský zákon. Veřejné a soukromé vysoké školy jsou právnickými osobami, státní školy nikoliv. Veřejné vysoké školy získávají finance ze státního rozpočtu jako dotace od ministerstva školství. Kromě toho si mohou účtovat různé poplatky za studium, mají příjmy z různých majetků, fondů a rozpočtů, doplňkové činnosti a darů. Vysokou školu řídí rektor s akademickým senátem, vědeckou radou a disciplinární komisí. Působí zde také kvestor a správní rada. Ti se zabývají převážně správou.


Co je to Vysoká škola? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Vysoká škola. Co znamená pojem Vysoká škola z kategorie Školství?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Vysoká škola je v sekci Školství

Klíčová slova: Školství, lexikon, přesný význam, Školství, heslo, pojem, názvosloví, synonymum, wiki, formulace, přesný výraz, význam slova, co to je, slovo, co znamená, odborné názvosloví, termín, slovník


Pojem Vysoká škola je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vysoká škola? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Jedná se o nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat akademické tituly. Vysoké školy mohou být děleny na univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy (univerzity) uskutečňují krom vzdělávací činnosti též výzkum, přesněji: uskutečňují též doktorské studijní programy (Ph.D.).
Vysoká škola (VŠ) uskutečňuje akreditované studijní programy (ty se dělí na jednotlivé studijní obory) a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů – typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

Jiné informační zdroje o pojmu Vysoká škola

Najít termín Vysoká škola ve Wikislovníku

Hledat pojem Vysoká škola ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Vysoká škola ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vysoká škola ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Vysoká škola ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Vysoká škola na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Vysoká škola například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Vysoká škola? resp. jaká je definice termínu Vysoká škola? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vysoká škola, odpověď na dotaz co je to Vysoká škola?. Víte např. kdo to je Pohrobek? Znáte a víte kdo je Geolog? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Školství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.