Co je to?
Definice odborného termínu, slova Vysoká škola. Co znamená pojem Vysoká škola z kategorie Školství?

Co je Vysoká škola?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vysoká škola

Vysoká škola je název vzdělávací instituce. Ta působí jako právnická osoba a zajišťuje především vzdělání terciárního typu. Pedagogové a studující jsou dohromady akademickou obcí. Vysoká škola může udělovat akademické tituly. Tyto instituce mohou být univerzitního nebo neuniverzitního typu. Univerzity se věnují také výzkumu a vědecké činnosti a mají doktorské studijní programy. Na vysoké škole je možno navštěvovat studijní programy a obory nebo programy celoživotního vzdělávání. Studijní programy mohou být bakalářské, magisterské a doktorské. Vysoké školy jsou buď veřejné, státní nebo soukromé. Kromě nich zde působí vysoké školy zahraniční.
Akreditaci vysokým školám uděluje Akreditační úřad. Regulaci zajišťuje vysokoškolský zákon. Veřejné a soukromé vysoké školy jsou právnickými osobami, státní školy nikoliv. Veřejné vysoké školy získávají finance ze státního rozpočtu jako dotace od ministerstva školství. Kromě toho si mohou účtovat různé poplatky za studium, mají příjmy z různých majetků, fondů a rozpočtů, doplňkové činnosti a darů. Vysokou školu řídí rektor s akademickým senátem, vědeckou radou a disciplinární komisí. Působí zde také kvestor a správní rada. Ti se zabývají převážně správou.


Co je to Vysoká škola? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Vysoká škola. Co znamená pojem Vysoká škola z kategorie Školství?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Vysoká škola patří do sekce Školství

Klíčová slova: co je to Vysoká škola?, synonymum, wiki, odborný výraz, Školství, Školství, terminologie, pojem, slovník, formulace, terminus technicus, informace, přesný význam, heslo, co to je, termín, popis, přesný výraz


Pojem Vysoká škola je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vysoká škola? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vysoká škola je právnická osoba, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Jedná se o nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat akademické tituly. Vysoké školy mohou být děleny na univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy (univerzity) uskutečňují krom vzdělávací činnosti též výzkum, přesněji: uskutečňují též doktorské studijní programy (Ph.D.).
Vysoká škola (VŠ) uskutečňuje akreditované studijní programy (ty se dělí na jednotlivé studijní obory) a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů – typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

Pro více informací o heslu Vysoká škola zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít výraz Vysoká škola na Google.cz

Zkusit najít heslo Vysoká škola ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat výraz Vysoká škola ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Vysoká škola ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít slovo Vysoká škola ve Wikislovníku

Hledat pojem Vysoká škola ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Vysoká škola například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní už nejspíš víte co je to Vysoká škola? resp. jaký je přesný význam slova Vysoká škola? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vysoká škola, odpověď na dotaz co je to Vysoká škola?. Víte např. kdo to je Zločinec? Znáte a víte kdo je Robert Hájek? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. podle různých oborů. Radíme proto zkusit hledat pojem Vysoká škola v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Školství. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.