Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kosmologie. Co znamená odborný pojem Kosmologie z kategorie Filozofie?

Co je to Kosmologie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Kosmologie

Kosmologie, jinak také věda o světě, je obor, který nahlíží na vesmír jako na celek. Soustředí se na zkoumání vesmíru od jeho vzniku, dalšího vývoje i vzdálené budoucnosti. Kosmologie přesahuje i do dalších oblastí, například do teologie, filozofie, existuje i fyzikální kosmologie. Ta pro svá zkoumání využívá další fyzikální vědy, astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku a teorii relativity.
Počátky kosmologie byly v mýtických dobách, v Číně se objevila již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Se značně kritickým náhledem na svět vystupovali i filozofové před Sokratem, podobně i Démokritos nebo Anaxagoros. Pythagorův žák Filolaos posunul kosmologii vpřed názorem o Zemi, která není středem vesmíru. Vytvářely se modely, které osvětlují jevy a procesy nejen ve sluneční soustavě, ale také v dalších vesmírných útvarech. Vesmír je zobrazen jako neustále se vyvíjející a měnící. Ve všech částech vesmíru se pak předpokládá platnost stejných fyzikálních zákonů. Zkoumány jsou nejen nejnovější objevy, ale i alternativy.


Co je to Kosmologie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kosmologie. Co znamená odborný pojem Kosmologie z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Kosmologie můžete sdílet s kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Kosmologie je v kategorii filozofie

Klíčová slova: filozofie, odborné názvosloví, pojem, wiki, informace, definice pojmu, slovo, přesný význam, lexikon, Kosmologie, co znamená, terminologie, význam pojmu, odborný výraz, definice, vysvětlení, co to je, slovník


Pojem Kosmologie je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Kosmologie?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Kosmologie (z řeckého κοσμολογία nauka o světě) je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. Fyzikální kosmologie využívá poznatků několika fyzikálních oborů. Nejčastěji je to obecná teorie relativity, astronomie, astrofyzika, částicová a atomová fyzika.

Další informační zdroje o slovu Kosmologie

Vyhledat pojem Kosmologie ve Wikislovníku

Najít slovo Kosmologie ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Kosmologie na Youtube

Hledat termín Kosmologie na Google.cz

Najít termín Kosmologie ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Kosmologie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kosmologie například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Kosmologie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Kosmologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kosmologie, odpověď na dotaz co je to Kosmologie?. Víte např. kdo to je Jiří Schelinger? Znáte a víte kdo je Daniel Kroupa? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je filozofie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.