Co je to?
Odborný výraz, definice slova Kosmologie. Co znamená pojem Kosmologie z kategorie Filozofie?

Co je to Kosmologie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Kosmologie

Kosmologie, jinak také věda o světě, je obor, který nahlíží na vesmír jako na celek. Soustředí se na zkoumání vesmíru od jeho vzniku, dalšího vývoje i vzdálené budoucnosti. Kosmologie přesahuje i do dalších oblastí, například do teologie, filozofie, existuje i fyzikální kosmologie. Ta pro svá zkoumání využívá další fyzikální vědy, astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku a teorii relativity.
Počátky kosmologie byly v mýtických dobách, v Číně se objevila již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Se značně kritickým náhledem na svět vystupovali i filozofové před Sokratem, podobně i Démokritos nebo Anaxagoros. Pythagorův žák Filolaos posunul kosmologii vpřed názorem o Zemi, která není středem vesmíru. Vytvářely se modely, které osvětlují jevy a procesy nejen ve sluneční soustavě, ale také v dalších vesmírných útvarech. Vesmír je zobrazen jako neustále se vyvíjející a měnící. Ve všech částech vesmíru se pak předpokládá platnost stejných fyzikálních zákonů. Zkoumány jsou nejen nejnovější objevy, ale i alternativy.


Co je to Kosmologie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Kosmologie. Co znamená pojem Kosmologie z kategorie Filozofie?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Kosmologie sdílejte s dalšími osobami na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Kosmologie je v kategorii filozofie

Klíčová slova: filozofie, definice, přesný výraz, synonymum, informace, termín, heslo, Kosmologie, pojem, co to je, odborné názvosloví, popis, odborný výraz, lexikon, wiki, význam slova, význam, slovo


Pojem Kosmologie je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Kosmologie?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Kosmologie (z řeckého κοσμολογία nauka o světě) je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. Fyzikální kosmologie využívá poznatků několika fyzikálních oborů. Nejčastěji je to obecná teorie relativity, astronomie, astrofyzika, částicová a atomová fyzika.

Hledejte pojem Kosmologie v následujících vyhledávačích

Zkusit najít termín Kosmologie ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Kosmologie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kosmologie ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kosmologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Kosmologie na Youtube

Hledat frázi Kosmologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Kosmologie například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kosmologie? resp. jaká je definice slova Kosmologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kosmologie, odpověď na dotaz co je to Kosmologie?. Víte např. kdo to je Ztohoven? Znáte a víte kdo je Atticus Shaffer? Jednotlivá slova můžou mít několik významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v filozofie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.