Co je to?
Definice výrazu Kosmologie. Co znamená odborný pojem Kosmologie z kategorie Filozofie?

Co to je Kosmologie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Kosmologie

Kosmologie, jinak také věda o světě, je obor, který nahlíží na vesmír jako na celek. Soustředí se na zkoumání vesmíru od jeho vzniku, dalšího vývoje i vzdálené budoucnosti. Kosmologie přesahuje i do dalších oblastí, například do teologie, filozofie, existuje i fyzikální kosmologie. Ta pro svá zkoumání využívá další fyzikální vědy, astronomii, astrofyziku, atomovou fyziku a teorii relativity.
Počátky kosmologie byly v mýtických dobách, v Číně se objevila již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Se značně kritickým náhledem na svět vystupovali i filozofové před Sokratem, podobně i Démokritos nebo Anaxagoros. Pythagorův žák Filolaos posunul kosmologii vpřed názorem o Zemi, která není středem vesmíru. Vytvářely se modely, které osvětlují jevy a procesy nejen ve sluneční soustavě, ale také v dalších vesmírných útvarech. Vesmír je zobrazen jako neustále se vyvíjející a měnící. Ve všech částech vesmíru se pak předpokládá platnost stejných fyzikálních zákonů. Zkoumány jsou nejen nejnovější objevy, ale i alternativy.


Co je to Kosmologie? Význam slova, termín, Definice výrazu Kosmologie. Co znamená odborný pojem Kosmologie z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Kosmologie) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Kosmologie patří do kategorie Filozofie

Klíčová slova: heslo, význam, definice, popis, synonymum, Filozofie, co je to Kosmologie?, wiki, odborný výraz, terminus technicus, názvosloví, Filozofie, lexikon, terminologie, co znamená, Kosmologie, definice pojmu, slovo


Pojem Kosmologie je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kosmologie? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kosmologie (z řeckého κοσμολογία nauka o světě) je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. Fyzikální kosmologie využívá poznatků několika fyzikálních oborů. Nejčastěji je to obecná teorie relativity, astronomie, astrofyzika, částicová a atomová fyzika.

Pro další informace o termínu Kosmologie zkuste tyto odkazy

Zkusit najít termín Kosmologie na Google.cz

Hledat videa s názvem Kosmologie na Youtube

Hledat výraz Kosmologie ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kosmologie ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Kosmologie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Kosmologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kosmologie například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Kosmologie? resp. co znamená výraz Kosmologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kosmologie, odpověď na dotaz co je to Kosmologie?. Víte např. kdo to je Diletant? Znáte a víte kdo je Úchyl? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Kosmologie v jiné sekci než Filozofie. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.