Co je to?
Definice odborného termínu, slova Lučavka královská. Co znamená pojem Lučavka královská z kategorie Chemie?

Co je to Lučavka královská? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Lučavka královská?

Lučavka královská je směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové (v poměru 1:3). Nazývá se také královská voda. Používá se k testování zlata a dalších vzácných kovů jako je stříbro, platina, iridium, tantal, palladium a další.
Lučavka královská tyto vzácné kovy rozpouští. Jejím tvůrcem je arabský alchymista Geber, který ji použil již okolo roku 800 n.l.


Co je to Lučavka královská? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Lučavka královská. Co znamená pojem Lučavka královská z kategorie Chemie?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Lučavka královská je v kategorii Chemie

Klíčová slova: význam, lexikon, slovník, terminologie, definice, synonymum, termín, co to je, formulace, Lučavka královská, pojem, terminus technicus, názvosloví, přesný význam, Chemie, vysvětlení, definice pojmu, význam pojmu


Pojem Lučavka královská je v kategorii Chemie, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o pojmu Lučavka královská

Hledat výraz Lučavka královská ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lučavka královská ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Lučavka královská ve Wikipedii

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lučavka královská ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Lučavka královská ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Lučavka královská na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Lučavka královská například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Lučavka královská? resp. co přesně znamená slovo Lučavka královská? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lučavka královská, odpověď na dotaz co je to Lučavka královská?. Víte např. kdo to je Ťulpas? Znáte a víte kdo je Mormon? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Chemie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.