Co je to?
Odborný výraz, definice slova Energie. Co znamená pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co je to Energie? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Energie?

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.


Co je to Energie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Energie. Co znamená pojem Energie z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Energie patří do kategorie fyzika

Klíčová slova: lexikon, názvosloví, informace, popis, slovo, odborné názvosloví, terminologie, slovník, wiki, co je to Energie?, terminus technicus, přesný význam, definice pojmu, formulace, pojem, heslo, význam, fyzika


Pojem Energie je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Energie?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Energie na Youtube

Hledat slovo Energie ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Energie ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Energie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Energie ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Energie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Energie například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Energie? resp. co vlastně znamená slovo Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Chris Cornell? Znáte a víte kdo je Koroner? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Energie i v jiných kategoriích (než fyzika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.