Co je to?
Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co to je Energie? Význam slova

Co znamená termín Energie? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.


Co je to Energie? Význam slova, termín, Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Energie doporučujeme sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Energie se nachází v sekci Fyzika

Klíčová slova: Fyzika, Fyzika, odborné názvosloví, definice, slovo, termín, pojem, Energie, přesný význam, názvosloví, význam pojmu, terminologie, definice pojmu, wiki, co to je, význam, informace, vysvětlení


Pojem Energie je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Energie?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat termín Energie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Energie ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Energie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Energie na Google.cz

Zkusit najít termín Energie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Energie ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Energie například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Energie? resp. co znamená výraz Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Varuna? Znáte a víte kdo je Leader? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Energie v jiné sekci než Fyzika. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.