Co je to?
Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co to je Energie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Energie?

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.


Co je to Energie? Význam slova, termín, Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Energie patří do sekce Fyzika

Klíčová slova: odborný výraz, význam pojmu, heslo, vysvětlení, význam slova, synonymum, wiki, definice pojmu, slovo, pojem, informace, odborné názvosloví, co znamená, termín, význam, definice, terminus technicus, přesný význam


Pojem Energie je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Energie?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Hledejte pojem Energie v následujících vyhledávačích

Najít pojem Energie ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Energie ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Energie ve Wikimedia Commons

Najít termín Energie ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Energie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Energie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Energie například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Energie? resp. co přesně označuje termín Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Intelektuál? Znáte a víte kdo je Leader? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Energie i v jiných kategoriích (než Fyzika). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.