Co je to?
Výraz, termín, definice slova Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co je to Energie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Energie?

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.


Co je to Energie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Energie doporučujeme sdílet s kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Energie se nachází v sekci fyzika

Klíčová slova: význam, přesný význam, wiki, význam pojmu, význam slova, co je to Energie?, vysvětlení, slovo, termín, přesný výraz, co znamená, pojem, fyzika, terminus technicus, informace, heslo, formulace, co to je


Pojem Energie je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Energie píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít slovo Energie ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Energie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Energie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Energie na Youtube

Zkusit najít heslo Energie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Energie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Energie například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Energie? resp. co označuje slovo Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Gwen Stefani? Znáte a víte kdo je Leader? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Energie i v jiných kategoriích (než fyzika). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.