Co je to?
Výraz, termín, definice slova Abstrakce. Co znamená odborný pojem Abstrakce z kategorie Filozofie?

Co je to Abstrakce? Význam slova

Co znamená termín Abstrakce? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Pojem abstrakce znamená odpoutání se od něčeho konkrétního a zaměření se na obecné a důležité vztahy mezi věcmi nebo pojmy. O schopnosti abstraktního myšlení se u dětí dá hovořit přibližně od 11 let věku. Abstrakce se často uplatňuje mj. v umění, a to zejména výtvarném - abstraktní obraz nezachycuje např. krajinu nebo zátiší s jednoznačně určenými objekty, ale různé seskupení tvarů a barev, které má působit na fatazii diváka - každý si námět takového díla může vyložit po svém.


Co je to Abstrakce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Abstrakce. Co znamená odborný pojem Abstrakce z kategorie Filozofie?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Abstrakce doporučujeme sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Abstrakce se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: definice pojmu, co to je, přesný význam, odborné názvosloví, slovo, definice, heslo, terminus technicus, pojem, synonymum, termín, přesný výraz, informace, filozofie, význam slova, význam, vysvětlení, názvosloví


Pojem Abstrakce je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Abstrakce?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Abstrakce (z lat. abs-trahere, odtáhnout, odvléci, oddělit) ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se odhlíží od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu. Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou naopak vyčleňovány jako podstatné a současně nabývají variabilní charakter prostřednictvím znaků nepodstatných.
Výsledkem procesu abstrakce, který je těsně spjat se zobecněním, jsou pojmy, které odrážejí podstatu předmětů. Antonymem abstraktního je „konkrétní“.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Abstrakce ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Abstrakce ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Abstrakce ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Abstrakce na Youtube

Hledat pojem Abstrakce ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Abstrakce ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Abstrakce například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Nyní již víte jaká je definice termínu Abstrakce? resp. co se skrývá pod slovem Abstrakce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abstrakce, odpověď na dotaz co je to Abstrakce?. Víte např. kdo to je Speditér? Znáte a víte kdo je Koloman Magyary? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Abstrakce i v jiných kategoriích (než filozofie). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte chvilinku času? Pokud je vaše odpověď kladná tak se podívejte na partnerskou stránku plnou tapet plochu počítače. Nejoblínější tapety jsou krajina, blesky a jezero..