Co je to?
Výraz, termín, definice slova Logopedie. Co znamená odborný pojem Logopedie z kategorie Školství?

Co je Logopedie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Logopedie?

Logopedie je vědní obor nebo profese, zabývající se problémy řečových vad a jejich nápravou. Zaměřuje se na narušené komunikační schopnosti z nejrůznějších pohledů a ve všech věkových kategoriích. Logopedie zkoumá a napravuje jak drobné řečové vady, tak rozsáhlé poruchy i nemluvnost. Specializuje se i na vady sluchu a hlasu. Logopedické problémy řeší specialisté v logopedických poradnách, zvláště u dětí. Zde se jedná zvláště o koktavost, breptavost, vývojovou dysfázii nebo opožděný vývoj řeči.


Co je to Logopedie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Logopedie. Co znamená odborný pojem Logopedie z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici slova Logopedie můžete sdílet s blízkými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Logopedie je v kategorii Školství

Klíčová slova: definice, popis, názvosloví, terminus technicus, význam pojmu, terminologie, heslo, co je to Logopedie?, synonymum, Školství, formulace, odborné názvosloví, slovník, vysvětlení, termín, definice pojmu, informace, co znamená


Pojem Logopedie je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Logopedie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií (Lechta, 2005). Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat slovo Logopedie na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Logopedie ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Logopedie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Logopedie ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Logopedie ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Logopedie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Logopedie například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Logopedie? resp. co znamená výraz Logopedie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Logopedie, odpověď na dotaz co je to Logopedie?. Víte např. kdo to je Jiří Schmitzer? Znáte a víte kdo je Jan Zahradil? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Radíme proto zkusit hledat pojem Logopedie v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Školství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.