Co je to?
Odborný výraz, definice slova EBITDA. Co znamená pojem EBITDA z kategorie Zkratky?

Co je EBITDA? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova EBITDA

EBITDA zkratka slov Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, a označuje se tak zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Jedná se o finanční ukazatel, který se používá k posouzení výkonnosti společnosti a její finanční stability. EBITDA vypočítává čistý zisk společnosti bez zahrnutí vlivu úroků, daní, odpisů a amortizace. To znamená, že zahrnuje pouze provozní výkonnost společnosti, nikoli finanční faktory, které mohou ovlivnit ziskovost společnosti. Vypočet probíhá podle vzorce EBITDA = provozní zisk + odpisy + amortizace. Provozní zisk se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami a náklady na výrobu a provoz, což znamená, že EBITDA nezahrnuje náklady na úroky a daně. Proto se někdy označuje také jako čistý provozní zisk.
EBITDA bývá obvykle využívána k porovnání výkonnosti společností v různých odvětvích, nebo k porovnání výkonnosti společností v jednom odvětví v různých obdobích. Může být také použit k posouzení výkonnosti společnosti předtím, než jsou zohledněny finanční faktory, jako jsou úroky a daně. Přesto by výsledky EBITDA neměly být brány jako jediný ukazatel výkonnosti společnosti. Nehodí se pro všechny účely a může být zavádějící, pokud tento ukazatel není použit správně.


Odborný výraz, definice slova EBITDA. Co znamená pojem EBITDA z kategorie Zkratky?

Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Text vytvořen pro Superia.cz

Text s definicí výrazu EBITDA doporučujeme sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín EBITDA se nachází v sekci zkratky

Klíčová slova: definice pojmu, terminus technicus, pojem, EBITDA, odborný výraz, termín, formulace, zkratky, slovník, informace, názvosloví, co to je, přesný význam, co je to EBITDA?, slovo, heslo, odborné názvosloví, synonymum


Pojem EBITDA je v kategorii zkratky, ilustrační obrázek

Více informací o slovu EBITDA doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Zkusit najít výraz EBITDA ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo EBITDA ve Wikipedii

Najít slovo EBITDA ve vyhledávači Yandex

Najít termín EBITDA ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz EBITDA na Google.cz

Vyhledat heslo EBITDA ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo EBITDA například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste zjistili co znamená EBITDA? resp. co se vlastně skrývá pod slovem EBITDA? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu EBITDA, odpověď na dotaz co je to EBITDA?. Víte např. kdo to je Marek Lahoda? Znáte a víte kdo je William Faulkner? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu EBITDA i v jiných kategoriích (než zkratky). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?