Co je to?
Výraz, termín, definice slova Ekoterorismus. Co znamená odborný pojem Ekoterorismus z kategorie Politika?

Co je to Ekoterorismus? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ekoterorismus

Ekoterorismus je použití násilí, nebo hrozba násilí s cílem ochránit životního prostředí nebo práva zvířat. Ekoteroristé kupř. poškozují ploty a vypouštějí zvířata z laboratoří nebo kožešinových chovů do volné přírody. Častým cílem ekoteroristů je poškozování dopravní infrastruktury (např. železničních tratí), aby zabránili převozu jaderného paliva do elektráren. Cílem ekoteroristů ale může být i pole s vysazenými geneticky modifikovanými rostlinami.
Výsledek ekoteroristických útoků často paradoxně způsobí větší poškození životního prostředí nebo zvýší utrpení zvířat, která nejsou zvyklá na život ve volné přírodě a brzy tak zahynou kvůli nedostatku potravy, nemocem apod.
Za ekoteroristy jsou často považováni i aktivisté a organizace, které se nedopouštějí násilí, ale kteří pomocí různých právních obstrukcí blokují výstavbu obecně prospěšných staveb jako jsou dálnice, železnice, spalovny, jaderné elektrárny apod.


Co je to Ekoterorismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Ekoterorismus. Co znamená odborný pojem Ekoterorismus z kategorie Politika?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Ekoterorismus se známými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Ekoterorismus se nachází v sekci politika

Klíčová slova: co znamená, co je to Ekoterorismus?, terminus technicus, názvosloví, Ekoterorismus, popis, co to je, slovo, význam slova, význam, definice, termín, přesný výraz, pojem, vysvětlení, odborný výraz, význam pojmu, informace


Pojem Ekoterorismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Ekoterorismus můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Ekoterorismus, též ekologický či environmentální terorismus je násilné jednání (terorismus) související s ekologií. Jako ekoterorismus je označováno násilné jednání, které má za cíl životní prostředí bránit, případně se zaměřuje na dílčí otázky, často např. práva zvířat, která brání např. poškozováním laboratoří, v nichž probíhají pokusy na zvířatech. Za ekoteroristy se někdy označují i ti ekologičtí aktivisté, kteří žádných teroristických metod nepoužívají. Označeny takto mohou být i některé politické strany.
Původní význam slova, které se objevilo v poslední čtvrtině 20. století v USA, znamenal použití teroristických metod za účelem ochrany životního prostředí či práv zvířat. Hranice mezi ekoterorismem, prostým poškozováním cizího majetku a společensky akceptovatelnou mírou protestu jsou ovšem vnímány rozdílně a použití pojmu ekoterorismus je tak v mnohých případech velice kontroverzní. Dle M. Mareše lze za ekoterorismus označit i metodu terorismu spočívající v úmyslném poškození životního prostředí. Dle některých environmentalistů je ekoterorismem jakékoliv poškozování životního prostředí či útoky proti členům zeleného hnutí.

Další informační zdroje o slovu Ekoterorismus

Najít termín Ekoterorismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Ekoterorismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat termín Ekoterorismus ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ekoterorismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Ekoterorismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Ekoterorismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ekoterorismus například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Ekoterorismus? resp. co označuje slovo Ekoterorismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ekoterorismus, odpověď na dotaz co je to Ekoterorismus?. Víte např. kdo to je Krupiér? Znáte a víte kdo je Nikola Tesla? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je politika. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.