Co je to?
Výraz, termín, definice slova Byrokracie. Co znamená odborný pojem Byrokracie z kategorie Politika?

Co je to Byrokracie? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Byrokracie

Byrokracie je pojem, jehož původní význam zahrnoval úřednickou vládu, ve které se výkon vlády a správy odehrával prostřednictvím placených úředníků v různých stupních podřízenosti a nadřízenosti.
Nyní se používá jako označení takovou administrativní činnost, jejímiž znaky jsou systematičnost, specializované funkce, pevně stanovená pravidla pro činnost i výkon správy. Byrokracií bývají nazýváni také lidé, kteří tuto činnost vykonávají, bez ohledu na typ organizace.


Co je to Byrokracie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Byrokracie. Co znamená odborný pojem Byrokracie z kategorie Politika?

Možnost chyb vyhrazena. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Byrokracie doporučujeme sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Byrokracie se nachází v sekci Politika

Klíčová slova: formulace, Byrokracie, terminologie, termín, význam pojmu, Politika, lexikon, názvosloví, pojem, co to je, definice pojmu, význam, přesný výraz, přesný význam, heslo, popis, wiki, definice


Pojem Byrokracie je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Byrokracie? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Byrokracie znamená původně vládu úředníků (byrokratů), pokus o racionální uspořádání výkonu správy a vlády prostřednictvím hierarchie nadřízenosti a podřízenosti placených zaměstnanců. Může znamenat každou systematickou administrativní činnost, pro niž je charakteristické uspořádání, specializace funkcí, objektivní předpoklady pro výkon správy a činnost podle pevných pravidel. V přeneseném smyslu může také obecně označovat kategorii lidí, kteří tuto činnost vykonávají, a to ve veřejné správě i v jiných organizacích. Byrokracii jako nutnou podmínku modernizace společnosti popsal Max Weber. Byrokrat ovšem není jen zaměstnancem státu, na základě demokratické ústavy je současně voličem a jako takový součástí státu, tedy svého zaměstnavatele.

Pro více informací o heslu Byrokracie zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat slovo Byrokracie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Byrokracie ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Byrokracie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Byrokracie ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Byrokracie na Youtube

Zkusit najít výraz Byrokracie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Byrokracie například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Byrokracie? resp. co se přesně ukrývá za slovem Byrokracie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Byrokracie, odpověď na dotaz co je to Byrokracie?. Víte např. kdo to je Thomas Alva Edison? Znáte a víte kdo je Jáhen? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Politika. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.